Den stengte porten

Denne porten skal være lukket, den skal ikke åpnes,
og ingen skal gå inn gjennom den.


I Esekiel 44:1, leser vi "Så førte han meg tilbake mot helligdommens ytre port, som vendte mot øst. Den var lukket. Og Herren sa til meg: "Denne porten skal være lukket, den skal ikke åpnes, og ingen skal gå inn gjennom den. For Herren Israels Gud har gått inn gjennom den. Derfor skal den være lukket." Idag er denne porten nedgravd, men på steinfundamentet er en ny port bygd. Den har vært lukket i 500 år.

Araberne (Tyrkerne) stengte den, da de forsto at jødene ventet at når Messias kom, ville han ifølge profetien gå gjennom den. Araberne lukket porten for å hindre at jødenes Messias skulle komme. Det er litt flaut, når selv kristne lar seg begeistre sammen med jødene, i for-ventningen av at dette skal skje. Jødene plasserer jo denne hendelsen i framtiden, siden de ikke tror at verdens Frelser, Jesus som jødenes og alle andres Messias, kom for 2000 år siden.

Alle kristne som kjenner sin bibel, burde vite at Jesus red inn gjennom nettopp denne porten og ble hyllet som jødenes konge og befrier, Joh. 12:13.14. Sakarja 9:9. Det har liten hensikt å vente på noe som alt er skjedd. I stedet for å gi aksept til ideen om at Jesus av Nasaret ikke var jødenes Messias, burde kristne heller rydde unna all hedenskapen, som har infiltrert og ødelagt den opprinnelige kristne religionen og derved finne tilbake ur-kristendommen jødene mye lettere kan forholde seg til. 

Glem ikke det vi tidligere har påstått i dette nyhetsbrevet, at jødedom og kristendom er samme religion, ved at kristendommen er jødedom minus seremonilovene pluss Jesus. Vi snakker om den samme Gud og Skaper, den samme Messias, det samme "offerlammet" for oss å se tilbake på som de så fram til, den samme standard i Guds lov, den samme frelsesveien gjennom tilgivelse og endret liv ved at Guds lov skrives i hjerte og sinn, de samme profetene som forutså Skaperens plan og vilje, på vei mot den samme himmel og nye jord og den samme fienden å kjempe imot i Herrens kraft. Likevel misliker mange kristne jøder "kristendommen," fordi avstanden mellom den og Skriften er blitt for stor. 

De ønsker heller å videreføre sin egen religiøse arv, som inkluderer 4000 år med Guds ledelse og budskaper fra Guds profeter. Det er denne religionen de finner i nytestamentet og i Jesu og apostlenes liv. Mange av dem er oppmerksomme på at "de glupende" teologiske "ulvene," Paulus sa ville komme inn i menigheten etter hans bortgang, kom og endret budskapet som forutsagt. De finner derfor ikke mye lys i "ulveteologien" den tradisjonelle og endrede kristendommen tilbyr dem. 

De ser lettere enn noen hva de "falske lærerne" Jesus selv advarte imot har gjort med evangeliet, Matt. 24:11 og ønsker ikke å ha vranglære lurt på seg, 2. Pet.2:1. Jesus-troende jødene ser derfor ikke noe bibelsk i en hedensk julefeiring, dramatiske endringer av Guds ti bud, kostvaner menneskets Skaper og arkitekt sterkt advarte mot, siden det ville gjøre oss syke og svake. Paver, biskoper, tilbedelse av døde mennesker kalt helgener etc. Mange jøder som aksepterer Jesus som sin Messias, foretrekker derfor å holde avstand til "kristendommen," fordi den er blitt altfor ubibelsk og hedensk. La disse tankene få påvirke dine holdninger når du studerer Guds Ord. Sannheten er å finne for alle som søker, men tradisjonens briller må ofte legges bort for å oppnå klarsyn. JBopp topp


Mens Vi Venter - Nr. 18 . 2. kvartal 1997
http://welcome.to/MensViVenter