En telefon- samtale med;

BENGT BAUM

AVHOPPER FRA TROSBEVEGELSEN, AKTIV FORKJEMPER
FOR VEIEN, SANNHETEN OG LIVET OG DEN
JESUS VI FINNER I GUDS ORD.


Bengt Baum og hans kone Elisabeth var medlemmer av trosbevegelsen i flere år, og gikk begge på Livets Ords bibelskole i Uppsala.
Siden vi har mottatt mange henvendelser på grunnlag av artiklene om trosbevegelsen i nyhetsbrevene, ringte vi opp Bengt Baum i Sverige for et telefonintervju.

Vi har snakket med flere medlemmer av trosbevegelsen og deres familier, og får stadig høre om depresjoner, søvnløshet, uro og emosjonell ustabilitet. Er dette symptomer du kjenner?
Ja det er det, og det har sin naturlige forklaring. Ærlige mennesker som vil noe med sitt Gudsforhold, forsøker virkelig å tro. Disse får de største problemene i trosbevegelsen, fordi de satser 100%. De er overbevist om at alt de tror sterkt nok, kommer til å skje. Om det ikke skjer er det aldri noe feil med læren, kun med dem selv og deres egen tro.
Andre tar ikke dette (trosbevegelsens teologi) fullt så alvorlig. Utad ser det jo ut som et stort Halleluja, og de forstår ikke riktig dypet av det (konsekvensene av læren). For dem er dette en menighet med mer liv i.
I NRK's "antenne 10" for noen år siden, fortalte du at som medlem av denne bevegelsen, hadde du ikke lov til å lytte til kritikk av menighetens lære. Det ville være det samme som å lytte til en kritikerdemon. I praksis betyr det, at ethvert forsøk på selv å finne ut om lære og praksis stemmer, ble ansett å være motivert av en ond ånd.
Ja, og denne frykten for kritikk viser jo at de innerst inne føler at de har bygd sin tro på løs sand, og da må det ikke blåse eller riste. Står man derimot på fjell, er man ikke redd for kritikk.
Ja. hvordan kan man da klare å vurdere det som forkynnes og skjer, og komme seg ut dersom lære og praksis er ubibelsk?
Vi har selv opplevd hvordan vi har måttet kjempe for vår tro og det er kampen mange har når de forlater trosbevegelsen. Du ser, når man er blitt lurt av mennesker man trodde sto Gud nær, når vi opplevde at sannhet ikke er hellig for dem, og vi i tillegg ble utstøtt av de som mente seg å stå Gud nær, da var det lett å miste troen på den Gud de forkynte. Mange mister derfor sin tro.
Hvordan kan vi best støtte mennesker i denne bevegelsen?
Det er svært vanskelig og det finnes ingen lettvint regel. Alle trenger individuell hjelp. Men det er viktig å ikke være aggressiv og krangle om hvem som har rett eller tar feil. Ro, trygghet og fremfor alt henvise til Bibelen som sannhetens kilde er den beste fremgangsmåten.
Hva var det som gjorde utslaget for at dere forlot bevegelsen, på dette tidspunkt, Jæren kristne senter?
Det var et skriftsted som festet seg i min sinn. Salme 119,160 "summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast". Det fikk meg til å se at det var mye feil på lære. Jeg forsto at det er viktig å lese hele Bibelen. Gud er hele tiden den samme. Det er ingen ny Gud som plutselig dukker opp i det nye testamentet. Gud er kjærlighet, men han hater synd og urettferdighet. En kjærlig Gud er også en Gud som må straffe overtredelser. Vi skal derfor frykte Gud og gjøre Hans vilje. Jeg oppdaget at trosbevegelsens store medlemsmasse ikke er glad i å lese Bibelen. Dette er en farlig holdning. Et eksempel er advarslene i Åpenbaringsboken!
Det er den samme Gud som vi finner i hele Bibelen, og hans budskap om kjærlighet, synd og straff er like viktig i dag som til alle tider.
Første gang vi hørte om dere var i forbindelse med Alberto-seriene, som vi tidligere har omtalt i disse nyhetsbrevene.

Den velstående og rike Jesus er ikke omtalt i min Bibel. Han hadde "ikke noe han kunne hvile sitt hode på." (Matt.8.20 og Luk.9.58)

En som kom til Jesus, ble bedt "selg alt du eier og gi det til de fattige" (Mattl9,21) Han sa også: "Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike." (Matt. 19,24).

Paulus som ikke var mer velstående enn at han måtte sy telt på sine misjonsreiser for å tjene til det daglige brød, sa følgende; "har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. De som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær." (l.Tim.6,8.9). Vi har alt nevnt noen av disse tåpelige begjær hos trosbevegelsens ledere som helt klart vil bli rike og velstående.

"Samle dere ikke skatter på jorden" (Matt.6,19), sa Frelseren. "Dere kan ikke tjene både Gud og mammon," (Matt.6,24) Jacob har en svært alvorlig advarsel og appell til alle som søker rikdom. "Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere!

Rikdommen deres råtner og klærne blir møllspist, gullet og sølvet ruster bort, og rusten skal vitne mot dere, - "Dere har brukt endetiden til å samle rikdom." (Jak.5,1-3) "Dere har levd i luksus og overflod på jorden og gjort hjertene fete til slaktedagen".(Jak.5,5)

Trosbevegelsens rikdomslære er ubibelsk. Betegnelsen velstands- eller fremgangsteologi er korrekte uttrykk for en lære som er et hån mot verdens fattige og en hån mot Gud.

En kristen som har fått sine synder tilgitt og har Jesu kjærlighet i hjertet, makter ikke å prioritere "den beste maten", "de beste bilene" og "den feteste bankkontoen".

Det er ganske enkelt umulig! Bibelens lære må være testgrunnlaget for all forkynnelse og ånden bak forkynnelsen prøves med fruktene. På denne basis må vi kalle trosbevegelsens rikdomslære ubibelsk og sataninspirert.
 opp topp


Mens Vi Venter - nr.  4 Januar 1993