Ennå en falsk Kristus

Mange av Jesu endetidstegn oppfylles for våre øyne og ører, men husk Jesu advarsel......

 Jesus sa: ”For mange skal komme i mitt navn og si; ’Jeg er Kristus.’ Og de skal forføre mange,” Matt. 24:5. (Ordet som er oversatt ”forføre,” betyr også i grunnteksten å lure eller narre.) I samme kapittel, vers 24 leser vi; ”For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under...”

Mange av våre lesere har sikkert tidligere hørt eller lest om Maytreia. For noen år siden var vedkommende ganske synlig, og hadde stadige budskaper til verdenssamfunnet. Han er spiritist og kan tilsynelatende materialisere seg og forsvinne etter eget ønske. Hans kontakt og samarbeid med åndeverdenen er godt dokumentert. Om han selv er en fallen engel, (ond ånd), eller om han lar seg bruke av slike krefter, vites ikke. Selv kaller han seg ”Maytreia Kristus,” og gjør krav på å være den åndelige lederen for alle ”visdommens mestere,” som gjennom tidene har stått fram. I 1977 blir det rapportert at han forlot sitt tilholdssted i Himalaya, og bosatte seg i den asiatiske bydelen i London, hvor han nå styrer sin verdensvirksomhet. 

Esoterikeren Benjamin Creme begynte å motta telepatiske budskap og åpenbaringer fra Maytreia i 1959. Siden da har han stått fram som Maytreias informasjonsminister, og arrangerer regelmessige pressekonferanser. Stor oppmerksomhet fikk denne falske kristuspersonen, da han plutselig materialiserte seg på et stort kristent møte i Nairobi. 6000 mennesker var vitne til fenomenet. Bilder fra dette møtet foreligger. Mange ble, etter hva rapporten sier, helbredet. Avisen Kenya Times rapporterte fra dette møtet, og nyheten ble senere plukket opp av mange aviser rundt om i verden.

Maytreia vil stå fram på sin ”kunngjøringsdag,” i en godt annonsert internasjonal samsending i tv og radio. Budskapet er at alle som da ser eller lytter, vil motta telepatiske beskjeer fra Maytreia Kristus. Denne falske kristuspersonen påstår han er Maytreia Kristus for de kristne. Mayt    for buddhister og Maytreia Krishna for hinduer. Han påstår også at Jesus var hans disippel, og ble utpekt til å være den store mester i sin tid. En gjennomgang av noe av litteraturen skrevet av Maytreia selv, røper at hans store offentlige kunngjøring har måttet vente på seg, fordi religionene og kirkesamfunnene ennå ikke hadde oppnådd nødvendig grad av økumenisk enhet og samspill. I så fall ser det ikke ut til at han behøver å vente lenger med det han har til hensikt å fortelle menneskeheten. 

I tillegg til det skrevne ord, er det okkulte evangeliseringsmiddelet som hittil har vært mest og best benyttes av Maytreias organisasjon, noe de kaller ”Transmission Meditation.” (Overføringsmeditasjon.)Titusener av meditasjonsgrupper fungerer i mange ulike land, også i Norge. De som organiserer disse gruppene, erfarer at Maytreia reia Messias for jødene. Den store Maytreia Imam Malidi for muslimer. Maytreia Buddha selv materialiserer seg for dem, og gir dem veiledning. Vi omtaler her rene og tradisjonelle spiritistiske seanser, som ikke når avisenes forsider, men som stille og rolig programmerer mennesker. 

De som kjenner innholdet i Guds Ord, kan selvfølgelig vite at det er onde ånder som åpenbarer seg for de som mediterer, og på denne måten beveger seg inn på djevelens spiritistske områder. Om denne Maytreia av Gud blir tillatt å gjøre det han har planlagt, advarer vi sterkt mot å se eller høre på hans budskaper, hvis hans ”kunngjøringsdag” blir en realitet. Mange kristne har alt latt seg bedra, særlig de som kommer fra kristne miljøer som lærer at alle mirakler er fra Gud, at nesten alle kan profetere ved å tro at det de selv tenker er fra Gud. 

Ekstra sårbare er de som har akseptert den første løgn djevelen kom med til menneskene, ”dere skal slett ikke dø,”1.Mos. 3:4. Det spiritistiske bedraget bygger faktisk på denne hedenske og ubibelske læren. Gud Ord sier at bare Gud er udødelig og at denne gaven blir gitt de frelste i oppstandelsen. Selv om mange også i framtiden vil bli bedratt av denne og andre falske kristuser, er det ingen grunn til at du og jeg skal la oss lure. Guds Ord er rammen på hva som er sann og usann forkynnelse.
 “Se, jeg har sagt dere det på forhånd. 
Så hvis de da sier til dere: “Se. Han er i ørkenen!” da gå ikke ut dit. Eller: “Han er i de innerste rommene!” så tro det ikke.”
Matt. 24: 25-26opp
topp

 
 
 
Mens Vi Venter - Nr. 27 (8. årgang 1/2000)
http://www.barukmedia.com/mvv