LA MEG VÆRE I FRED


I disse nyhetsbrevene, blir våre lesere konfrontert med informasjon og dokumentasjon, som kan virke provoserende, ja for noen til og med sårende. 

Det vi skriver har ingen patent på. Sannheten tilhører ikke enkeltmennesker, menigheter eller kirkesamfunn. Guds ord står over oss alle. Bibelens lære representerer en objektiv realitet vi kan velge å forholde oss til. Hva vi enn måtte ha lyst til å tro, så forandres eller påvirkes ikke den reelle sannhet. 

Men det er både menneskelig og naturlig å føle en lojalitetsplikt overfor det som "nå er min tro". Vi har kanskje involvert oss i en lære, eller et miljø og vil helt naturlig føle det tryggest ikke å være i endring og vekst når det gjelder forståelse av bibelens sannheter. 

Det oppleves truende å bli utfordret på noe så grunnleggende som rett eller galt på det eksistensielle plan. 

Det er dessverre ikke uvanlig i kristne miljøer, å finne kombinasjonen sterke meninger sammen  med lite kunnskap. Med "lite kunnskap" mener vi liten interesse og motivasjon til å lese, granske og finne ut, men meningene kan allikevel være svært bastante. 

Noe av skylden for denne observasjonen, kan være enkelte kristne miljøers vektlegging av å "føle sannheten" i stedet for å finne og kjenne sannheten i Guds ord. 

Tillat oss å anbefale leserne en holdning som kan gjøre det lettere å flytte egen lojalitet fra "beskyttelse av det jeg nå tror" til "dette må jeg undersøke for å se om det stemmer". 

Ta en liten prat med deg selv, og la innholdet i "monologen" inkludere det følgende: 

Jeg ønsker å være oppriktig, og jeg vet at Jesus da møter meg nøyaktig hvor jeg er i mitt liv. Det betyr at han har et tilbud til meg uansett hvor jeg i dag måtte være i min kristne vekst. 

Kan du kjenne protesten inni deg, når du leser noe du ikke ønsker skal være slik?  Kan du føle behovet for å tviholde på det du trodde, mente og håpet? 

Vi ønsker selvfølgelig alle, at det vi nå tror skal være rett. Vi opplever en forpliktelse overfor det kjente og trygge. 

Men la oss nå anta, at du på et vesentlig område faktisk tror feil. Da Ønsker du jo å bli informert! Gjør du ikke? Vi som skriver dette nyhetsbrevet har opplevd dette mer enn en gang. Det betyr svært mye for deg at din tro skal være rett og etter Bibelens lære. Når vi da i dette bladet dokumenterer fra Bibelen og historien, at det har vært et gigantisk frafall slik at mye Bibelsk lære ble byttet ut med hedenskap og menneskelige tradisjoner, ja da ønsker du selvfølgelig å få vite det!  Du ønsker også selv å studere Guds ord for å se om det stemmer. 

Vær så snill, ikke aksepter noe av det vi skriver her før du selv sjekker og ser om det stemmer. Vi ber deg ikke gå til noen annen kilde enn Bibelen og historiebøkene. 

I noen kirkesamfunn er det omtrent forbudt å lese eller høre kritikk av egen lære. Noen steder blir du beskyldt for å være besatt av en "kritikerånd" hvis du utfordrer eller saklig analyserer og stiller kritiske spørsmål for å finne svar. 

Andre kirkesamfunn melder deg ut om du våger å prøve å finne ut mer enn det ledelsen forteller. 

Kjære leser. Det er absolutt og fullstendig umulig at en slik holdning er styrt av Guds ånd.

Bibelen anmoder oss å gjøre som de troende i Berøa (Ap.gj.17,11) og gå hjem og granske for å se om det som forkynnes stemmer eller ikke. En slik holdning kaller Guds ord et edelt sinn, i motsetning til et uedelt sinn, hvor vi lar andre bestemme hva vi skal tro. 

Vi har møtt mange kristne som er trette av en rastløs jaging etter stadig nye, fasinerende og spennende forkynnere, som sier og gjør det som er dramatisk og annerledes. På de fleste av disse møtene (vi har vært der), er Bibelen nesten en hindring, siden "stemningen  etter 1-2 timer inviterer til å føle mer enn å tenke og forstå. Guds ord, som er kilden til alle åndelige sannheter, blir grovt neglisjert - og ofte kun benyttet til å "hente ut" en tekst forkynneren kan assosiere rundt. Når du er en oppriktig kristen, tror vi ikke at du ønsker å få være i fred hvis Gud har mer å gi deg.