Søndagslover på trappene i Nederland.


En rekke protestantiske kirkesamfunn har gått sammen med Den Katolske kirke i å presse gjennom strengere søndagslover
Artikkelen "pavens søndagsappell" er et supplement til dette innlegget. 

Lesere som har mottatt "Mens Vi Venter" i noen år, vil ha møtt mange artikler hvor vi viser til at påtvungne søndagslover snart vil presse alle kristne inn i èn av to grupper og at "dyrets merke" er knyttet til i endetiden, å vise lojalitet mot pavemaktens falske hviledag kontra bibelens sabbat.

Nederland var lenge regnet som en reformasjonens høyborg. Dette landet sto imot katolsk dominans i en tid da mye av Europa lå under pavedømmets åk. Det har vært trist denne sommeren å kunne følge med i en intens debatt som foregår i dette landet
 

. En rekke protestantiske samfunn har gått sammen med den katolske kirke i å presse gjennom strengere søndagslover. Reklameplakater, annonser i pressen, tv og radio har vært benyttet for å påvirke befolkningen. Det som har gjort oss mest bedrøvet, er å se at kirkesamfunnet vi selv tilhører, er med på den lange listen som pavemakten stolt publiserer for å vise hvor stor støtte kristenheten gir til forslaget om strengere søndagslover. Adventistsamfunnet i Nederland ble akseptert som observatører i det økumeniske rådet i 1994. I år ble det samme kirkesamfunnet fullt medlem i en av rådets komitèer som arbeider med kirkesamfunnenes forhold til myndighetene. Dette skjedde uten at medlemmene ble informert. Mange advarsler er kommet til våre ledere i Nederland, men de synes å være fast bestemt på å bringe vår bevegelse i harmoni med den økumeniske utviklingen. Vi håper og ber om at de må snu og se hva som skjer.

Noe av den sokumentasjon vi har mottatt i Mens Vi Venter

De nye nederlandske søndagslovenes radarpar er den katolske kirkes kardinal Simonis og presidenten for den reformerte kirke i Nederland, dr. B.J. Plaisier. Som motpoler har de en liten gruppe syvende-dags adventister, messiastroende jøder, vanlige jøder og syvende-dags baptister. Mange av oss har tatt for gitt at ledere av vår egen bevegelse ville stilt seg lojale med det Gud har vist oss og som vi har forkynt i over 100 år. Det er vondt å se at så ikke er tilfelle. Det er nå opp til trofaste legfolk i Nederland å bære sannhetsfakkelen videre. Vi i "Mens Vi Venter" ønsker å gi vår fulle støtte til denne gruppen. 

I VG 12.jan. i år kunne vi lese om en av sabbatstiftelsens mange utspill for å slippe tvungen søndagshelligholdelse:

Vi siterer: "Kan du føre bevis for at Bibelen fastsetter søndag som hviledag? I såfall kan du reise til Nederland og hente deg en pengepremie på 100.000 gylden eller vel 360.000 kroner. Det er den såkalte Sabbatsstiftelsen i byen Apeldoorn som har utlovd premien." Videre fortelles det at de som vil leve i samsvar med bibelen vil holde sabbat som er lørdag.

En Adventmenighet i Haag derimot anmoder sine medlemmer til å gi sin stemme til støtte for de nye lovene. Et bilde i adventistenes menighetsblad vises to hender som møtes. På den ene står vårt samfunns emblem. På det andre er den økumeniske bevegelsens emblem. Foreningen sees på som en milipæl inn i et forhold hvor aksept og samarbeid vil gjøre vår tilværelse lettere. Enkelte pastorer har søkt å fortelle fortvilte medlemmer at vi støtter en lov som vil styrke helligholdelsen av søndag/lørdag. De blir fortalt at loven vil gjøre det lettere å helligholde den hviledagen man selv velger å ha. Informasjonen de gis er ikke korrekt. Loven har med søndag og ingen andre dager å gjøre. 
 

Vi har mottatt flere artikler og dokumentasjon på denne beklagelige utviklingen. Vi ønsker å advare mot hva som uten tvil også vil komme vår vei. Også i Tyskland er vårt samfunn blitt medlem i den økumeniske samlingen. Mange syvende-dags adventister rundt om i verden er bekymret for denne utviklingen. I over 100 år har vi forkynt at dette ville skje og vi ble fortalt at djevelen ville søke å gjenomføre en slik samling av alle kirkesamfunn for å presse fram lover som til slutt vil påtvinge helligholdelse av den falske hviledagen. Derfor er mange av oss forundret over at vi har klart å skaffet oss ledere som faktisk sørger for at det finnet sted

 
En internettoversikt over kirkesamfunnene som fremmer søndagslovgivningen i Holland. Adventistene står  på rapportens neste side.

. Vi er overbeviste om at trofaste legsøsken og ledere holder fast ved adventbudskapet, men det skulle ikke forundre oss om det også blant oss finnes infiltrerte "ulver i fåreklær," som Jesus advarte mot.

Vi håper senere i høst å kunne invitere til Norge èn eller to av medlemmene i den Nederlandske foreningen som arbeider mot forslaget om disse søndagslovene og fremmer den sanne sabbat blant befolkningen. Hvis du ønsker å bli informert om tid og sted for en slik samling, kan du ta kontakt med redaksjonen.

JB.opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 22 (6.årgang 3/1998)
http://welcome.to/MensViVenter