BIBELEN HAR ORDET  

Altså har dere satt Guds ord ut av kraft av hensyn til de reglene dere har overtatt. Dere hyklere ! Jesaja profeterte rett om dere da han sa; Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. De dyrker meg forgjeves, for det de lærer er menneskebud. Matt,6-9
 
 

Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem. 
2.Mos.20,4-5.
 
 

Enten det er godt eller vondt, vil vi lyde Herren vår Guds røst, han som vi sender deg til, for at det må gå oss vel, når vi lyder Herren vår Guds røst. Jer.42,6
 

For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre tegn og under for om mulig å føre de utvalgte vill. Vær på vakt ! Jeg har sagt dere alt på forhånd. Mark.13,22,23
 

Den som vandrer i oppriktighet, frykter Herren. Men den som går krokveier, forakter ham. 
Ordspr.14,1
 

Selv om jeg gjorde dere sorg med brevet mitt, angrer jeg ikke på at jeg skrev det. Om jeg før har angret på det, fordi jeg vet at brevet gjorde dere bedrøvet en kort tid, så er jeg nå bare glad. Ikke fordi jeg gjorde dere sorg, men fordi sorgen drev dere til omvendelse. For dette var sorg slik Gud vil ha den: Altså har vi ikke gjort dere noen skade. For når sorgen er slik Gud vil, fører den til omvendelse og frelse og det angrer ingen. 2.Kor.7,8-10.

Dere bryr dere ikke om Guds bud og holder fast på forskrifter overtatt fra mennesker.. 
Dere opphever Guds bud, så dere kan følge egne forskrifter... 
Slik setter dere Guds ord ut av kraft av hensyn til de reglene dere har overtatt og gir videre. Og mye annet av samme slag gjør dere. 
Mark.7,8.9.13.
 
 

Dere som hører mine ord og tar vare på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommer for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer: 
Det ord jeg har talt, skal dømme ham på den siste dag. 
Joh.12,47.48.
 
 

La ingen bedra dere på noe vis ! For først må frafallet komme og den lovløse komme tilsyne, han som ender i fortapelse. Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles Gud. Ja han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til Gud. 
2.Tess.2,3.4.
 
 

Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn er om vi elsker Gud og holder hans bud. Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge. 
1. Joh.5,2.3.
 
 

Spenn derfor beltet fast om livet, vær våkne, beredt i tanke og sinn l.Pet.1,13
 

Sannheten tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. 
Efes.4, 15
 opp topp


Mens Vi Venter - nr 2 / 1992