Guds eget land


Dette er den ironiske tittelen på Haldor Elvik’s "side 2" mini-kronikk i Dagbladet 23. februar iår. Innlegget tar som utgangspunkt det strenge skillet mellom kirke og stat i USA. Fenomenet omtales som "landets største politiske oppfinnelse, funnet opp av fanatiske troende på flukt fra stat og kirke i Den gamle verden."

Vår kommentar er at kredit for denne "oppfinnelsen" aldeles ikke bør gå til de fanatiske og tankeløse, men til langt bedre og høyere makter. Den uhellige sammenblandingen mellom stat og kirke, har alltid vært djevelens beste verktøy for å kneble, forfølge, torturere og myrde de som hadde en bibelforståelse som avslørte hans bedrag. Mellom 50-100 millioner mennesker ble tatt av dage av Den katolske kirke i den mørke middelalder. Kirken dømte til døden og staten drepte. Samarbeidet fungerte glimrende. Fanatisme begrepet bør vel heller tillegnes denne grupperingen, ikke de som søker å hindre en repetisjon. Profetiene i Daniels bok og Åpenbaringsboken i Bibelen, som vi har skrevet mye om i dette bladet, forteller at det hele skal gjenta seg og at skille mellom stat og kirke i USA skal opphøre, for å gjøre endetidens forfølgelse mulig.opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 18 . 2. kvartal 1997
http://welcome.to/MensViVenter