Gjesteartikkel av Ron Wyatt

La oss være beredt

Kristus vil snart komme for å hente sine.


Bare Gud er udødelig. 

"...vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, som han skal avdekke i sin egen tid, han som er Den velsignede og Den eneste mektige, kongenes Konge og herrenes Herre. Han alene har udødlighet og bor i et lys ikke noen kan nærme seg. Han som ikke noe menneske har sett eller kan se, ham være ære og evig makt! Amen," 1.Tim 6:14-16.

"Blir en mann levende etter at han er død? Jeg vil vente, alle dagene jeg har strid, helt til forandringen kommer for meg. Du skal kalle, og jeg skal svare deg. Du skal lengte etter dine henders verk." Job. 14:14.15.

Alle som har vært med oss på turer til Midt-Østen sammen med Ron Wyatt, vet at han elsker å dele bibelens viktige sannheter med alle han møter. I dette innlegget minner han våre norske lesere på bibelske temaer som alle bør kjenne i den siste tid.

 "For jeg vet at min Gjenløser lever, og som den siste skal Han stå fram på støvet. Etter at denne min hud er revet av, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud." Job. 19:25.26. "Alt det din hånd finner ut den skal gjøre, gjør det med all din kraft! For det er ingen gjerning, plan, kunnskap eller visdom i dødsriket, dit du går," Fork. 9:10. "Hans livsånde blir borte: han vender tilbake til sin jord. På samme dag blir hans planer til intet," Sal. 146:4. "Se, alle sjeler tilhører meg. Både farens og barnets sjel tilhører meg. Den sjel som synder, den skal dø." Esek. 18:4. "Den sjel som synder, skal dø. Sønnen skal ikke bære farens skyld, og faren skal ikke bære sønnens skyld. Den rettferdiges rettferdighet skal komme over ham selv, og den ugudeliges ugudelighet skal komme over ham selv." Esek. 18:20.
 

Livets tre - 
Nødvendig for å ha evig liv.

Så sa Gud: "La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over feet, over hele jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden," 1.Mos.1:26. "Herren Gud bød Adam og sa: "Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete. For på den dag du eter av det, skal du sannelig dø," 1.Mos.2:16. Så sa Herren Gud: "Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt. Bare han nå ikke rekker ut hånden og eter av livets tre, så han lever evig. Derfor sendte Herren Gud ham ut av Edens hage for å dyrke den jorden han selv var tatt av. Så drev han mennesket ut, og han satte kjeruber øst for Edens hage og et flammende sverd som svingte i alle retninger, for å vokte veien til livets tre. 1.Mos. 3:22-24.

Adam og Eva var dødelige mennesker som hadde tilgang til livets tre. Når Adam syndet, ble han og Eva nektet tilgang til Edens have og livets tre. Og fra da av…møtes vi av budskapet; .. "slik som det er bestemt for menneskene én gang å dø, og deretter dom," Heb. 9:27. Gjennom Kristus ble det gitt menneskeheten en gave; det evige liv. "Salige er de som gjør hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene til Stade." Åp. 22:14.

Det første bedraget er ideen at mennesket er udødelig. 

"Da sa slangen til kvinnen; Dere skal slett ikke dø," 1. Mos. 3:4. Denne løgnen som Satan uttalte, fikk Adam og Eva til og synde. Den har forårsaket millioner av menneskers fortapelse ned igjennom historien, og vil fortsatt være årsaken til at millioner går fortapt av de som lever på jorden i dag. Fortsetter neste side

Gud sier; "For de levende vet at de skal dø. Men de døde vet ingenting, og de får ikke mer noen lønn, for minnet om dem er glemt. Også deres kjærlighet, deres hat og deres misunnelse er nå gått tapt. Aldri i evighet skal de få del i noe av det som hender under solen… Alt det din hånd finner ut den skal gjøre, gjør det med all din kraft! For det er ingen gjerning, plan, kunnskap eller visdom i dødsriket, dit du går," Fork. 9:5.6.10.

Igjen siterer vi fra Jobs bok. "Blir en mann levende etter at han er død? Jeg vil vente, alle dagene jeg har strid, helt til forandringen kommer for meg. Du skal kalle, og jeg skal svare deg. Du skal lengte etter dine henders verk. Du har makten over ham for evig, og han blir borte. Du forvrenger hans ansikt og sender ham av sted. Vinner hans sønner ære, så vet han det ikke. Blir de ringeaktet, så merker han det ikke," Job. 14:14-15. 20-21. "For jeg vet at min Gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Etter at denne min hud er revet av, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud. Ham skal jeg skue, meg til gode. Mine egne øyne skal se, ikke en fremmed. Å, hvor mine nyrer lengter i mitt indre," Job. 19:25-27.

Disse skriftstedene viser oss helt klart at sjelen og kroppen er ubevisst i døden. Husk hva Gud sier; "det som er gått ut over mine lepper skal jeg ikke forandre." Når vi husker dette trenger vi ikke å bli forvirret av hva Paulus (ved Ånden) sier; "Vi er da ved godt mot, og vil heller flytte bort fra legemet og være hos Herren," 2.Kor. 5:8.

Når en kristen (i ord og gjerninger) dør, vil deres neste bevisste øyeblikk være ved de rettferdiges oppstandelse. "For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens gjenkomst, skal på ingen måte komme i forveien for dem som er innsovnet. For Herren selv skal med et rop, med en over-engels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren. Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord. 1.Tess. 4:15.

Den manglende evnen til å oppfatte tid vises på mennesker som har vært i en koma på grunn av hodeskader, eller hvis noen går til sengs og er overtrette, slik at de blir vekket om morgenen og føler det som om de våkner noen sekunder etter at de sovnet, men det er flere timer senere. Også mennesker som får narkose før de skal gjennom et kirurgisk inngrep, oppfatter ikke at tiden går, hvis narkosen er utført riktig.

Gud sier; "det som er gått ut over Mine lepper skal Jeg ikke forandre."

"Og jeg så tre urene ånder som lignet frosker, komme ut av dragens munn, ut av dyrets munn, og ut av den falske profetens munn. For de er demoners ånder som gjør tegn, de går ut til kongene på jorden og til hele verden, for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag," Åp.16:13.14

"Fordi du har tatt vare på mitt ord om utholdenhet, vil Jeg også holde deg borte fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden.

Se, jeg kommer snart! Hold fast på det du har, så ingen skal ta kronen din," Åp.3:10. 

Alle som tror på sjelens udødlighet er i fare.

Hvorfor er en rett forståelse av dødens tilstand viktig for oss i disse dager? Engler, både gode og onde, kan komme i et menneskes sikkelse. De kan framstå som våre døde familie medlemmer eller andre som er kjære for oss. De kan også vise seg som kjendiser eller hvem de enn måtte ønsker å etterligne. Og siden de har vært her siden Adams tid, kjenner de vær minste detalj av livene til de som levde for lenge siden, og kan formidle disse detaljene, som overbeviser mange mennesker om at de virkelig er "den dødes ånd." Vi må vite at "de døde intet vet"; ellers kan vi bli lurt av djevelens ånder som etterligner mennesker. Kristus og to engler viste seg for Abraham som ordinære reisende. De to englene viste seg for Lot, hans familie og alle Sodomas innbyggere som vanlige reisende. (Se 1.Mos. 18:19.) Satan framstilte seg som en slange for Eva. Hvis vi lurer på hvem som taler med oss, har Gud gitt oss en ufeilbarlig metode på hvordan vi kan vite om de er fra Gud eller Satan: "Til loven og til vitnesbyrdet! Hvis ikke de taler som dette ordet, får de aldri se morgenrøden," Jes. 8:20.

Satan vil snart framstille seg som en "lysets engel" og etterligne Kristus. Hans falne engler vil etterligne apostlene og andre av Bibelens skribenter. Satan forkledd som Kristus vil fortelle verden at han har forandret Guds lov. Siden Gud sier; "det som er gått ut over mine lepper skal Jeg ikke forandre," blir Satan avslørt som en bedrager når han påstår at Guds lov er endret. Når djevelens demoner, forkledd som Bibelens forfattere, påstår at Bibelen ikke lenger er slik som de skrev den, vil også det være tegnet på at de er bedragere. "Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger." 2.Kor.11:14.15.

"Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet!" Gal.1:8.

"Enok, den sjuende etter Adam, profeterte også om disse menneskene og sa: "Se, Herren kommer med ti tusener av sine hellige for å holde dom over alle, for å refse alle ugudelige blant dem for alle deres ugudelige gjerninger som de har begått på ugudelig vis, og for alle de harde ord som de ugudelige synderne har talt imot ham," Jud. 1:14.15.

Uren.

"Men kvinnen svarte slangen: "Vi kan ete frukten av trærne i hagen, men om frukten på treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke ete av den og ikke røre den, ellers skal dere dø." Da sa slangen til kvinnen: "Dere skal slett ikke dø. For Gud vet at på den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli åpnet. Dere skal bli slik som Gud og kjenne godt og ondt." Da kvinnen så at treet var godt å ete av, at det var en lyst for øynene og et tre til begjær siden det kunne gi forstand, tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var hos henne, og han åt," 1.Mos. 3:2-6. 

Satan løy og bedro Adam og Eva om hva Gud hadde bedt dem om ikke å spise. Han har en hel armè av bedratte og bedragere, som han bruker til å lure den siste generasjonen av jordens innbyggere om det samme temaet.

"Den lovløses komme er etter Satans virksomhet med all kraft, tegn og løgnens under og med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kan bli frelst. Og av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro løgnen, for at alle de som ikke trodde sannheten, men hadde glede i urettferdigheten, skal bli dømt," 2.Tess. 2:9.

Ron forteller om Paktens Ark funnet til en norsk gruppe 
fra en av hulene han gravde ut ifra. (fra des-98) 
"For se, Herren skal komme med ild og med sine vogner, som en virvelvind, for å gjengjelde i sin brennende vrede. Hans straff kommer med flammer av ild. For med ild og ved sitt sverd skal Herren dømme alt kjød. De Herren slår i hjel, skal være mange. De som helliger seg og renser seg, for å gå til hagene etter en som er midt iblant dem, de som spiser svinekjøtt og avskyelige ting, også mus, de skal alle sammen få sin ende, sier Herren," Jes. 66:15-17

"Jeg skal ikke bryte min pakt, og det som har gått ut over mine lepper skal jeg ikke forandre," Sal. 89:35.

"Derfor: Kom ut fra dem og vær atskilt, sier Herren. Rør ikke det som er urent, så skal jeg ta imot dere. Og jeg vil være Far for dere, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige. "Derfor, mine kjære, da vi har disse løftene, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud," 2.Kor. 6:17-18. 2.Kor.7:1.

Skriftene i det nye testamentet er blitt mistolket av dem som tror Gud er en løgner og vil at vi skal slutte oss sammen med dem i den djevelske troen at det Gud erklærte urent ikke lenger gjelder. "Og jeg hørte en stemme si til meg: Stå opp, Peter, slakt og spis!... Nå skjedde dette tre ganger, og alt ble tatt opp igjen til himmelen." Ap.gj. 11:7.10.

Satan vil ha oss til å tro at Jesus døde for å rense det Gud hadde sagt var "urent". (3.Mos.11,1-) Hvem er det som sier: "det som er gått ut av mine lepper skal jeg ikke forandre"? Hva var det Peter lærte av dette synet? "Da sa han til dem; Dere vet hvor lovstridig det er for en jødisk mann å ha samfunn med, eller å gå inn til, en som tilhører et annet folkeslag , Men Gud har vist meg at jeg ikke skulle kalle noe menneske vanhellig eller urent," Ap.gj. 10:28.

"Spis hva som helst som selges på kjøttmarkedet, uten å stille spørsmål for samvittighetens skyld," 1.Kor. 10:25. Slaver ble solgt på kjøttmarkedet! Kan vi virkelig tro at Paulus godkjente kannibalisme?! Nei, selvfølgelig ikke. Han snakket kun om ren mat som hadde blitt offret (dedikert) til hedenske avguder. "Når det gjelder kjøtt som er ofret til avguder, så vet vi at vi alle har kunnskap. Kunnskapen oppblåser, men kjærligheten oppbygger," 1.Kor. 8:8. 

"Men hvis noen sier til dere: ‘Dette er offerkjøtt,’ så ikke spis det av hensyn til den som sa det til dere, og for samvittighetens skyld. For jorden hører Herren til, og alt som fyller den," 1.Kor. 10:28.

Vil vi la Satan lure oss til å spise ting som vil få oss adkilt fra Herren når Han kommer?

Igjen siterer vi disse versene fra Jesaja. "For se, Herren skal komme med ild og med sine vogner, som en virvelvind, for å gjengjelde i sin brennende vrede. Hans straff kommer med flammer av ild. For med ild og ved sitt sverd skal Herren dømme alt kjød. De Herren slår i hjel, skal være mange. De som helliger seg og renser seg, for å gå til hagene etter en som er midt iblant dem, de som spiser svinekjøtt og avskyelige ting, også mus, de skal alle sammen få sin ende, sier Herren," Jes. 66:15-17.

Mange erklærte tillhengere av Gud blir distrahert og lammet av redsel for de siste dagers hendelser. Hvis Satan får Guds folk til å fokusere på disse tingene i stedet for å forkynne det siste budskap, har han lykkes med å dra dem vekk fra Guds siste dagers arbeid. Vårt budskap er ikke, som mange dessverre fokuserer på hvor jeg bor, å få folk rustet til å takle mystiske helikoptere, menn i sorte uniformer og de som lanserer "den nye verdensorderen" osv. Vårt budskap er livets ord. Slutten på verden slik vi kjenner den ligger foran oss. Kristus kommer snart. Evige liv er i fare.

"Si da til dem: Så sant jeg lever, sier Herren Gud, Jeg har ikke velbehag i den ugudeliges død, men i det at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om, vend om fra deres onde ferd! For hvorfor skulle dere dø, Israels hus?" Esek. 33:11.

"For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre,"

…den som kommer til meg, skal Jeg aldri støte ut," Joh.6:23. "Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet," 1.Joh. 1:9. "Og hver den som har dette håpet til ham, renser seg selv, likesom han er ren," 1.Joh.3:3.

Kristi Blod på Nådestolen

"Sytti uker er fastsatt for ditt folk og for din hellige stad, til å innelukke overtredelsen, til å gjøre slutt på syndene, til å gjøre soning for misgjerning, til å føre fram evig rettferdighet, til å besegle syn og profet, og til å salve Det Aller Helligste," Dan. 9:24. (oppfyllelsen av denne profetien er i de neste versene)

"Og Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Og se, forhenget i templet revnet i to fra øverst til nederst. Og jorden skalv, og fjellene revnet og gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var døde, fikk sine legemer oppreist. Og de kom ut av gravene etter Jesu oppstandelse, og de gikk inn i Den hellige stad og viste seg for mange," Matt. 27:50-53.

Et jordskjelv "revnet" fjellene….

"Men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. Han som har sett det, har vitnet om det, og hans vitnesbyrd er sant. Og han vet at han forteller sannheten, slik at dere kan tro," Joh. 19:34. 

Jesu blod rant ned gjennom sprekken i fjellet, ned på Nådestolen over Paktens Ark.

"Og se, det ble et stort jordskjelv. For en Herrens engel kom ned fra himmelen, gikk bort og veltet steinen fra åpningen og satte seg på den," Matt. 28:2.

På den første dagen i uken, når Gud igjen reiste Kristus opp fra graven, var det et nytt jordskjelv som lukket sprekken i fjellet hvor Frelserens blod hadde rent ned. Herren ville ikke at jord og annen urenhet skulle besmitte nådestolen. 

Nådestolen med blodet.

"Han er den som kom ved vann og blod - Jesus Kristus. Ikke bare med vann, men med vann og blod. Og Ånden er den som vitner, for Ånden er sannheten. For det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse tre er ett. Og det er tre som vitner på jorden: (UN og F-tekst utelater: ordene fra: i himmelen t.o.m.: på jorden (v. 8). De følgende ordene finnes i noen få håndskrifter; Ånden, vannet og blodet. Og disse tre er ett. Hvis vi tar imot vitnesbyrdet fra mennesker, er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, det som han har vitnet om sin sønn," 1.Joh. 5:6. 

"For det er én Gud og én Mellommann mellom Gud og mennesker, Mennesket Kristus Jesus. Han gav seg selv som en løsepenge for alle, vitnesbyrdet i rette tid," 1.Tim.2:5.

Som vi alt har sitert; Ånden, blodet og vannet som kom fra Kristi side ved hans død, "vitner på jorden" Og disse "vitnene" vill bli vist i "rett tid". Vi tror denne tiden er meget nær.

"Så ble Guds tempel i himmelen åpnet, og hans paktsark kunne ses i hans tempel. Og det kom lyn, bulder, torden, jordskjelv og veldig hagl," Åp. 11:19. 

Når det høye rop fra den tredje engel høres, og vi legger vekt på disse fakta, er Guds arbeid på jorden snart slutt, nådedøren lukkes, og plagene vil komme i hurtig rekkefølge. Men før nådedøren lukkes, vil vi ta fram steintavlene med Guds Lov, som alle som blir gitt tilgang til livets tre vil avlyde, og verden vil se Arken som Jesu Blod rant på.

På et øyeblikk ble døden beseiret av det største offer. Tør vi, selv et øyeblikk, miste av syne hva Jesus har gjort for oss? Jeg ber om at vi alltid må huske. Og hvis vi gjør det, blir vi oppmuntret av profeten Habakkuk, som så Jesu framtidige komme i himmlen og så at Han fortsatt bærer merket etter spydet i siden hvorfra Hans blod rant.

"Stråleglansen er som lyset. Det går lysstråler ut fra hans side, og der gjemmes hans kraft," Hab. 3:4. (Oversatt fra den Engelske King James.) Oversettelse RTSopp topp


Mens Vi Venter - Nr. 23 (7.årgang 1/1999)
http://welcome.to/MensViVenter