Har du hatt en åpenbaring?
En del kristne forteller om innskytelser og tanker de er overbevist om er Guds direkte befalinger til dem.
Vi har møtt en del kristne som forteller om mange og stadige åpenbaringer de har fra Gud. De vitner om innskytelser og tanker de er overbeviste om er Guds direkte befalinger til dem. Ikke sjelden er innholdet i disse åpenbaringene rare, ubetydelige eller til og med direkte i strid med bibelske prinsipper. Selv har vi sterk tro på og mange egne erfaringer om at Gud leder og legger ting til rette som svar på bønn, men vi ønsker å rope et varsku til våre medkristne som har gått i kristne miljøer hvor omtrent alle synes å gjøre krav på å være profeter.
 
Den største åpenbaring Gud har gitt oss er vitnesbyrdet om Ham i Sitt ord

Problemet ser ut til å være at siden ingen kan bekrefte eller avkrefte en påstått åpenbaring, velger man å regne med at den er korrekt. Men eksemplene på at mange slike private åpenbaringer og profetier aldeles ikke går i oppfyllelse, er så mange og vanlige at langt flere av slike kristne samfunns medlemmer bør begynne å tenke seg om. 

Noen mener at vi ikke bør benytte menneskers navn når vi skriver. Andre sier at ingen kan sjekke om informasjonen er korrekt om navn ikke nevnes.

Der vi velger å oppgi en persons navn, er det fordi hundrevis av mennesker var til stede da en hendelse fant sted, eller informasjonen er hentet fra offentlige utgitte blader eller lydkassetter, hvor nevnte individ selv forteller det vi referer til.

Nyttårsprofetier.

Hver nyttårsaften er det spenning og forventning i "Livets Ord" i Uppsala, Sverige. Hele menigheten er samlet og nøyaktig kl. 24:00 mottar organisasjonens leder, Ulf Ekman, sine tradisjonelle og årlige åpenbaringer om hva neste år skal inneholde. Store og detaljerte planer og resultater blir frambrakt som i transe, mens han farer fram og tilbake på podiet og skriker ut den ene profetien etter den andre. Problemet er bare at omtrent ingen av profetiene eller åpenbaringen oppfylles. De som til slutt forlater "Livets Ord," fordi de ikke lenger orker bedraget, kan vise til lange lister av uoppfylte profetier fra de siste årene. Men siden alle som våger å kommentere det som finner sted og komme med korrigerende spørsmål eller ønsker å finne en forklaring på differansen mellom profetier og virkeligheten, blir sagt å være besatt av en "kritiker-ånd" som må drives ut av dem, tør ingen av de gjenværende medlemmene å si noe. Og neste nyttårsaften skjer det samme igjen.

En ikke ukjent norsk karismatisk leder, mente at han i bilen på vei til et stort møte, fikk gudgitte tanker om at de ville motta en samlet kollekt på flere millioner kroner på dette spesielle møtet. Han presenterte åpenbaringen, (tanker han følte var fra Gud), til menigheten og et ganske vilt sirkus ble satt i gang for å realisere åpenbaringen. Møtet varte i mange timer og assistentene gikk fra person til person og presset medlemmene for informasjon om hvor mye sparepenger de hadde, om de hadde en familie-hytte og om den var på fjellet eller ved sjøen, om de hadde mulighet til å ta ekstra lån på huset, hva slags bil de kjørte og om de virkelig trengte den i arbeidsøyemed etc.

Kjente hypnotiske mekanismer ble benyttet. Pastorens hjelpere la hend- ene på de som man etter hvert skjønte hadde nok midler til å bli potensielle givere og ba skrikende høyt om at Ånden måtte vise dem at Gud ville de skulle gi et stort beløp. (Noen ganger ble beløpet foreslått av de som ba.) Mens musikken spilte suggesjons-musikk, koret repeterte de samme versene utallige ganger, mange talte i tunger og det ellers var skrik og skrål, fikk pastoren nye åpenbaringer og sa, med lukkede øyne, at en person midt i salen på høyre side ville gi 200.000 kroner. En annen i blå skjorte ville bli påvirket av Gud til å selge sin familiehytte og gi beløpet til Gud. Etter noe timer hadde mange nok skrevet sin signatur på diverse løftelapper, slik at totalsummen omtrent tilsvarte beløpet pastoren hadde fått guddommelige tanker om skulle samles. Da sluttet musikken og alle kunne gå hjem.

Mange medlemmers senere økonomiske vanskeligheter og familieproblemer på grunn av at de ble revet med i det åndelige gruppepresset, ble aldri mer nevnt fra talerstolen. Vil du tillate oss å være tvilende til både åpenbaringen og metodene? 

Når Gud åpenbarer.

Vi vet at Herren har gitt oss sitt ord, som sies å være inspirert av Gud og "er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet for at Guds menneske skal bli satt i stand og gjort utrustet til all god gjerning," 2.Tim. 3:16.17.

Avhengig av hvilken bibeloversettelse du bruker, har du sannsynligvis 1200 til 1500 sider med åpenbaringer til deg fra Gud i din bokhylle. Har du hatt en åpenbaring? Ja det er sikkert! Ignorerer du det Gud alt har åpenbart, fordi du heller vi ha noe som passer deg bedre?

Guddommelige prinsipper som gjelder alle tenkelige livssituasjoner er å finne i åpenbaringer du alt er i besittelse av. Vær så snill ikke å ignorer dem. Hvis Herren ønsker å lede eller bruke oss på en spesiell måte i en gitt situasjon, har han ingen problemer med å få det til. Men mange kristnes erfaring er at slike personlige åpenbaringer betinger at vi både ønsker og velger å følge det lyset Han alt har gitt oss. 

Spesielle åpenbaringer, som skal viderebringes fra Gud til andre, men gitt til mennesker som ikke har noe ønske om å leve opp til det sannhetslyset Gud alt har vist dem, tror vi simpelt hen ikke på. Hvor i Guds Ord finner du slike eksempler? 

Åpenbaringene nevnt i Matt. 7:22, ble av de "troende" ment å være fra Gud. "-Har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut demoner i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?" Det viste seg imidlertid at alle de overnaturlige manifestasjonene var fra djevelen selv. Hvordan kunne de ta så grundig feil? Jo, fordi de bevisst hadde ignorert sannhet som tidligere var gitt dem i Guds ord. De valgte ikke å tro og leve etter Guds åpenbarte vilje (vers 21) og de mente at Guds lov ikke var gyldig (vers 23, se grunnteksten.) 

Da de med dette holdningsproblemet søkte personlige, mystiske og private åpenbaringer, fikk de nøyaktig det de ba om, men Gud var ikke åpenbaringenes kilde. Vær sikker på at du ikke gjør samme tabbe og selv blir bedratt. Studer Guds Ord og lær hans sannheter å kjenne. 

JB. 
 
 

Hvis da din bror synder mot deg, gå da og irettesett ham som en sak bare mellom deg og ham. 
Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror.
Matt. 18;17    opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 22 (6.årgang 3/1998)
http://welcome.to/MensViVenter