Stjernene
forteller
Stjernene forteller om Guds makt og ære. 

Store astronomiske spørsmål ble engang stilt Job, som levde for mer enn 3500 år siden. Det var Gud selv som spurte: Kan du knytte syvstjernens bånd? eller kan du løse Orions lenker? Kan du føre Dyrekretsens stjernebilder fram i rette tid? Og bjørnen med dens unger - kan du styre deres gang? Job 38, 31-32.
 

Pleiadene, eller syvstjernen, kan vi se i stjernebildet Tyren.  At pleiadene er «bundet sammen» slik Bibelen beskriver, er på grunn av nåtidens teknikk og stjernekikkerter en observerbar astronornisk realitet. Men det er like sikkert at ingen på denne kloden kunne ha visst det på den tiden Jobs bok ble skrevet, med mindre Gud hadde åpenbart det.

Hva sier vitenskapen i dag? Isabel Lewis i  «U.S. Naval Observatory» uttaler; «Mens de fleste konstellasjoner driver gjennom verdensrommet i ulike retninger, og til og med endrer fasong p.g.a. årsaker vi vet lite om, gjelder dette ikke pleiadene. Fotografier viser nå ca. 250 soler i denne hopen, og alle reiser sammen i én felles retning.»

Dr. Robert J. Tumpler ved liek Observatory,» skriver at pleiadene kan sammenlignes med en sverm av fugler, som flyr i fellesskap mot et mål i det fjerne. Pleiadene er ikke sammen ved en tilfeldighet på nåværende tidspunkt, men er i et system hvor stjernene er bundet sammen med «usynlige tråder.» Så når du ser opp mot pleiadene i kveld, så holder de en enorm preken og peker ut universets Skaper og opprettholder.
 

Men hva med «bjørnen» og dens «unger?» Visste du at dette stjernebilde er kjent som rømlingen i universet? Den raser av sted gjennom den tykkeste delen av melkeveien med en fart på 257 «miles» pr. sekund. (Til sammenligning beveger en kanonkule seg ca. 25 «miles» pr. minutt, mens Bjørnen med dens unger har en hastighet på 15.420 «miles» på det samme minuttet.) Charles Burckhalter ved »Chabot Observatory» sier at Bjørnen må være en utenforstående besøkende, en stjerne fra utsiden av vår galakse.

Orion kalles det mest markerte og synlige av alle stjernebilder, og kan observeres fra alle områder på jorden. Stjernene i denne formasjonen er et blikkfang på grunn av sin funklende klarhet. Det ser virkelig ut som om Gud med vilje ønsker vår oppmerksomhet, når vi ser opp mot himmelen, mot Orion og den store «hestetåken» i Orion Nebula. Den framstår som en slags «brennende busk» på himmelen, et studium av Guds veldige kraft og allmakt.

En av de mest interessante observasjoner i Orion, er det store tomme området nord i Orion Nebula (innen astronomien gitt benevnelsen M42). Denne himmelske hulen er så gigantisk at vår hjerne vanskelig kan fatte det. Den er dessuten så utrolig
vakker at ord ikke kan beskrive det. Ingen som har sett fargefotografier av M42, kan glemme denne formasjonen. «Sverdet» i Orion er som en flammende hop av stjerner som danner åpningen til en større hule. Alle astronomer er enige om at åpningen antakelig er mer enn 16.740.000.000.000 miles i diameter. Dvs. 90.000 ganger større enn jordens omkrets. Andre astronomer har kalt den; en korridor som passer en konge.  Kan det være at dette er porten til det himmelske Jerusalem?

I mars 1985 ble det rapportert i Science News at en meget hurtig sirkulerende nebula var blitt observert i Oriontåken (M42) . Tre år etter var den nye tåken helt forandret, og et nytt fenomen ble observert; En stav eller søyle av infrarødt lys var blitt til, men alt i september samme år var fenomenet borte.Syvstjernen er bundet sammen av blå bånd (ill. vitenskap)


Det siste eksempel på endringer i Oriontåken, er identifiseringen av en merkelig ny og fokusert røntgen kilde, som har sin opprinnelse i en eiendommelig stjerne eller lyskilde med høyst uvanlig atferd. En britisk satelitt, Ariel 5, observerte rutinemessig røntgenskyen. Den har plukket opp flere enorme lyseksplosjoner i Orion. Dette er i seg selv ikke uvanlig i universet, men i dette tilfelle søkte man etter lyskildenes nøyaktige lokalitet. Den amerikanske astronomi satelitten «SAS-3,» ble bedt om å hjelpe til, og etter 24 timers leting, fant de kilden men ble samtidig oppmerksom på at noe høyst usannsynlig var i ferd med å skje. Kildens røntgen intensitet var blitt fem ganger sterkere enn noen røntgen kilde tidligere målt. Objektet var også blitt 1000 ganger klarere enn det var ved målinger 20 år tidligere. I astronomisk litteratur kalles den en høyst uvanlig stjerne, uten likhet med noe som tidligere er blitt observert. Stjernen har rett og slett endret seg fullstendig. Stjernen ligger i samme område som den enorme røntgen strålingen og sammenhengen er ennå ikke utstudert av forskerne.

Advarsler fra spiritismen.

Fra Satans spiritistiske medier kommer budskapet nå stadig oftere, at Orions system ønsker å ødelegge det hans okkulte ideologi har som mål. Orion er ond og ønsker å styre universet, leser vi i spintistiske «new age» kilder. Vi  kommer for å advare dere mot dem, for de er ikke lik oss; osv. «New Age» guruene og spirtistiske medier forteller også sine tilhengere, at det er en liten gruppe mennesker som arbeider for det Orion representerer. De må betraktes, sier de, som fiender og negative uroelementer. Snart vil de bli utryddet, er deres budskap. Disse advarslene burde ikke overraske noen som forstår litt av striden mellom det gode og det onde. Satan har selvfølgelig ulike mennesker, systemer og ideologier i sitt garn og bruker alle metoder for å motarbeide himmelens Gud og de som velger å tale hans sak. Det ville ikke være utenkelig at djevelen, som engang ble kastet ut av himmelen, meget godt vet veien dit og at Jesus og alle hans engler må komme derfra når de frelste skal hentes hjem.
 

Et sitat fra 1848.

Vi har tidligere i MVV skrevet litt om personen Ellen G. White og de mange åpenbaringene hun mottok fra Gud. Tillat oss å sitere fra boken «Early Writings,» side 41. Her beskriver E.G.W. et syn hun fikk den 16. desember 1848, hvor hun bl.a. fikk oppleve hva som vil skje ved Jesu gjenkomst. «Mørke, tunge skyer synes å kollidere og atmosfæren delte seg og rullet til siden slik at vi kunne se opp gjennom en åpning i Orion, hvorfra vi også hørte Guds stemme.» EGW ble i samme syn vist at det nye Jerusalem vil komme ned gjennom dette hullet i Orion.
 

Dyrekretsens stjernebilder.

Dr. Ed Kleiner er en kristen jødisk astronom som har studert den opprinnelige, åndelige betydning av Zodiaken (dyrekretsen).

Han så på stjernebildenes navn på hebraisk, fønikisk, koptisk, egyptisk, skandinavisk, og på sentral- amerikanske språk. Da han fant den opprinnelige roten til ordet fra disse språkene, viste det seg at meningen var den samme, og at betydningen fortalte noe om Guds frelsesplan. For eksempel betyr Spica; «The Branch,» eller «grenen.» Arcturus (Bjørnen) betyr «Han kommer» (eller han som kommer). Sirius betyr «Prinsen.» Elinath betyr «En som er slaktet,» (eller ofret). Vega betyr «Han skal bli opphøyet.»

Dr. Kleiner ble spurt om han var klar over at mange kristne tror at Jesus vil komme tilbake til jorden gjennom konstellasjonen i Orion, og hva han trodde om den mystiske svarte korridoren som stadig vokser seg større. Dr. Kleiner var ikke oppmerksom på første del av spørsmålet, men kunne fortelle at han nylig hadde lest at atronomer hadde oppdaget en ubeskrivelige energi kilde inne i Orions vakre masse.

Orion er lokalisert like under dyre kretsens bilde Tyren.(Taurus). For å gjøre denne informasjonen spesielt spennende betyr stjernenavnet Taurus, «Hans vidunderlige gjenkomst!» (His glorious coming). Det er nettopp i stjernebilde Tyren vi finner pleiadene. Astronomiske målinger viser at de reiser på vei mot Orions venstre skulder, mot stjernen Betelgeuse. Det samme gjør Hyadertåken som også er lokalisert i Tyren. De er som en finger  på himmelen som peker mot noe meget viktig og som prøver å fortelle oss at Hans gjenkomst nærmer seg og fra dette sted vil han komme.
 

En spennende reise.

Etter at denne artikkelen var skrevet og bladet skulle gå til «layout,» ble vi oppmerksomme på en spennende «reise» omtalt i «Illustrert Vitenskap,» nr. 3, 1996; Gjennom moderne Teleskop og datateknikk, kan forskerne nå lage tredimensjonelle modeller av melkeveiens struktur. Et data-kart over universet, viser at hvis vi kommer fra det ytre verdensrommet mot vårt system, ville vi først fått øye på spiraltåken vi kaller vår melkevei. Og for å komme til vårt solsystem, må vi reise til Orionarmen og med den som veiviser og portal, dra inn til vårt solsystem for deretter å finne vår lille klode. Det ser ut til at Gud alltid visste, at Orion er bindeledd og veiviser fra det store kosmos til vår egen lille planet. Gud har fortalt oss det og gjennom Orion vil han komme for å hente hjem de trofaste som allierte seg med hans system mens de var her.

«Kjenner du himmelens lover? Fastsetter du dens herredømme over jorden? Job.38,33.

I sannhet er stjernehimmelen en mektig bekreftelse på Guds storhet. Hans makt er uten grenser og det er også hans kjærlighet.

Denne artikkel er bygget over «A Journey in Starland» av Elder Robert H. Fancher.

EHB.

Er helleristningene tegninger av stjernehimmelen?
En svensk astronom, Geir Henrikson, har etter mange års arbeid avdekket beskrivelser av bl.a. solformørkelser, og kan derved datere helleristningene etter stjernebildene og platetenes plasseringer .

Bildene over er fra en solformørkelse som inntraff 1596 f.Kr. Samme beskrivelse er funnet 3 steder i Europa, Skottland, Sverige og Russland som alle kunne observere fenomenet. En annen helleristning beskriver stjernehimmelen juli 1230 f.Kr. (ill. vitenskap)
 opp topp