Golgata-bildeartikkel

  

Jesus ble korfestet ved hodeskallestedet, ikke oppå slik vi ofte har tenkt oss det. Det mest sannsynlige er at korset stod på bakken nedenfor.


Til venstre: Golgata fra avstand.
Til høyre: Nærbilde av Golgata. tatt i 1883

HVOR ER GOLGATA OG JESU GRAV?

Graven lå i hagen like ved  Golgata. Og Golgata lå nær Jerusalem, altså  utenfor bymuren. Det er mye debatt om hvor muren gikk på Jesu tid. Utgravninger idag tyder på  den lå omtrent på samme sted. Damaskusporten er funnet under den som ligger der idag. I Bibelen får vi også vite at Betesdadammen lå i Jerusalem og ikke nær ved eller utenfor (se den greske grunnteksten). Dersom stedet hvor den katolske kirke har satt opp sine mange avgudsbilder og krusifikser skulle være riktig plassert, så ville Betestadammen på Jesu tid ikke ligge i Jerusalem men nær ved slik også Golgata er beskrevet. Derfor tror vi at dette Golgata (bildet) er det mest sannsynlige stedet for Jesu henrettelse.

Det katolske stedet har mest sannsynlig ligget innenfor bymuren allerede på Jesu tid. Svært mange kristne, i hvert fall protestanter; vil idag identifisere graven ved Nablus road i Jerusalem, som den grav Josef av Aritmatea hadde uthugget, og som han sammen med Nikodemus la Jesus i. Graven lå også beviselig i en have (bl.a. en gammel sisterne og vinpresse vitner om det.) Ved inngangen til gravkammeret ser en klart en renne etter den store stenen som ble rullet foran og som på høyre side støttet mot en kant slik at den ikke kunne rulle videre. Bibelen sier at steinen ble forseglet. På venstre side av inngangen er det merker etter en avbrekt jerninnretning. Forseglingen her ville hindre steinen i å rulle den eneste mulige vei; mot venstre. Som kjent ble det også plassert vakter utenfor som en tilleggssikkerhet.

Jesu grav. Rennen langs bakken er synlig, her har stenen rullet og til høyre har den buttet mot kanten. På venstre side er det et merke i muren, sannsynligvis etter forseglingen (som vist på bildet under).


 

  


opp topp