FARLIG STRESS
'Hvordan kan vi få stoppet stadig økende vold og overgrep mot barn som vi i dag er vitne til? Hvorfor er vi alle i mange tilfeller med til å feie det under teppet og la ofrene leve videre med skyldfølelse og manglende selvrespekt ?'

 
 Vedvarende stress kan gi varige hjerneskader, BRØD FRA SUNT OG GODT BAKERIskriver Aftenposten torsdag 16/9-99. Hukommelsen svekkes, og stressofre eldes derfor tidligere enn normalt. De som har funnet ut dette er både norske og utenlandske forskere som for eksempel Professor Ulrik Fredrik Malt ved Rikshospitalet i Oslo og Gideon Zlotnik ved Glostrup sykehus i Danmark. 

Hva slags stress er det snakk om?

Ikke normalt stress, som smånervøsitet før en opptreden osv. Det er ekstreme og langvarige stress-situasjoner som er belastende og skadelige. Som eksempel på slike ekstreme stress-situasjoner blir soldater med krigstraumer og incestofre spesielt nevnt. Personer som rammes av sykdom, vold, mister noen de er glad i eller utsettes for seksuelle overgrep nevnes også.

Hvilke skader kan påvises?

Undersøkelser viser at det er en sammenheng mellom overproduksjon av stresshormonet kortisol, sviktende hukommelse og svinn i hjernecellene. Overproduksjonen påvirker også størrelsen på hippocampus, et området i storhjernen som er viktig for hukommelsen.
Resultatene viste at nevnte opplevelser gir skader på de samme delene av hjernen som pasienter med demenssykdommer og depressive lidelser. Studier av mishandlede kvinner og barn har vist at denne gruppen har mindre hippocampus enn andre som ikke er blitt slått eller utsatt for ekstreme psykiske belastninger.
I tillegg til å påvirke hukommelsen ser man derfor psykiske reaksjoner som angst og depresjoner. 
De reagerer også helt annerledes på medisiner enn friske.

Kan senere omsorg bedre situasjonen?

Hvorvidt et barn som er stress-skadet kan få skaden lettere reparert enn voksne, ved at de senere får optimal omsorg og behandling, kan forskerne i dag bare spekulere på.
Så langt Aftenposten. Deretter roper de ett varsku mot økende stress i samfunnet. Men vi savner det varsku og det alvor som alle bør gjøre mere med. Hvordan kan vi få stoppet  stadig økende vold og overgrep mot barn som vi i dag er vitne til? Hvorfor er vi alle i mange tilfeller med til å feie det under teppet og la ofrene leve videre med skyldfølelse og  manglende selvrespekt?
Til de som har begått slike overgrep: La ofrene vite at det alltid var din feil og aldri deres! Gi dem tilbake noe av det du har stjålet, deres selvrespekt, verdi som menneske og tillit til omverdenen. Deretter bør du holde deg langt borte, til offeret selv er beredt til å møte det vonde fra fortiden. Det kan ta svært lang tid.
Til alle som har tiet, sett en annen vei, vært unnvikende, men som visste:
La offeret vite at du også på en eller annen måte har vært skyldig. Be om tilgivelse, anklag dem ikke. Vis all den sunne omsorg du kan om du får slippe til og unnskyld eller bagatelliser aldri vold og overgrep. Det gjør offeret til et menneske med ødelagt verdiopplevelse.
 Gi dem den tillit at du tror på dem. Og dersom du er mor, la din støtte gå 100% til ditt barn. Det er dem Gud ga deg. De ble satt til verden av oss. De er vårt ansvar. En støtte til den som har forvoldt smerten, er et grusomt svik mot ditt barn. Barnet først, nest og sist. Slik er det selv i dyreverdenen. Må Gud hjelpe oss i slike vanskelige situasjoner hvor enhver handling videre er fylt av smerte. En smerte hvor mennesker man ønsket å stole på sviktet, er likevel noe av den verste smerte man kan påføre andre. Hvorfor er min smerte evig og mitt sår ulegelig? Det nekter å la seg lege? Du er blitt en sviktende bekk for meg, som vann en ikke kan stole på. Jer.15:18 

Med fare for å bli ledd av, vil jeg også si følgende: Vi lever i en syndig verden, med fristelser på alle kanter gjennom media og samfunn. Da Adam og Eva hadde syndet, gjemte de seg bak fikenblader. Senere kledde Gud  dem. Bluferdighet ble gjentatt i Moselovene og siden holdt i hevd av jødene. De kunne for eksempel aldri delta i de olympiske leker der menn løp nakne. 
Fra 60-tallet er bluferdigheten nærmest forsvunnet fra det norske folk og dessverre også blant mange kristne. Kle deg ikke naken foran dine barn, bad ikke naken sammen med dem. Lær dem bluferdighet. Det foreligger forskning som viser at tidlig normalisering av nakenhet (fra nudist miljøer), klart er knyttet til senere unormal grad av aggressivitet og ukontrollert atferd. Det var en årsak til at Gud kledde det første menneskepar etter syndefallet. 

Vær også oppmerksom på at påtrengende opplevelser av andres nakenhet i en intim ramme, selv om fysisk kontakt ikke forekommer, hos mange synes å kunne påføre psykisk skade og senere uttrykke seg i tradisjonelle overgreps-symptomer. 
Hold kjønnene adskilt etter hvert som det blir naturlig. La dem slippe å bade nakne på skolene dersom de har en lærer av et annet kjønn. Utallige er de overgrep som har vært avslørt på norske skoler. Av alle de overgrep jeg vet om har ingen ennå stått i avisen. En grotesk sak som er kjent  for oss vil trolig aldri lede til rettsak og oppgjør.
Til ofrene vil jeg si: Selv om det er vondt og vanskelig for dere, ikke la nye overgrep skje fordi du ikke sa fra. Og dersom ingen gjør noe med det, slutt likevel ikke med å advare. Dersom overgriperen ikke vil møte dette på en rett måte, skal likevel mennesker advares.
I en kristen menighet må det først og fremst være offeret det skal tas hensyn til. Overgriperen er ofte selv et offer (80% av tilfellene) fra tidligere  hendelser i sitt eget liv. Men hjelpen overgriperen trenger er helt annerledes og må tilbys et annet sted og helst av andre mennesker enn de som stiller opp for offeret. Det siste hensynet må tas på grunn av psykologiske allianse opplevelser. Det er av samme grunn at aktor og forsvarer skal være ulike personer i en rettssak. Det vi dessverre mange ganger har vært vitne til er at flertallet i en menighet sympatiserer med overgriperen siden denne som regel viser en psykososialt attraktiv atferd. Incest -offeret derimot, demonstrerer flere godt kjente symptomer på intimovergrep, som vanligvis ikke blir godt mottatt i et kristent miljø. Det kan være lettsindig, utfordrende og halvfrekk påkledning og atferd. Resultatet er mange ganger at overgriperen blir likt og offeret neglisjert. Ja, det er mange eksempler på at flere tror at et lettsindig barn nærmest har forgrepet seg på gjerningspersonen og overrumplet og utnyttet dennes manglende evne til grensesetting. I slike saker er grunnparolen at den voksne alltid, alltid er 100% ansvarlig. 

På et psykologisk plan er det uhyre viktig at reell skyld for overgrep blir lokalisert og plassert. Offeret føler ofte skyld ved å ha vært involvert. “Det skjedde med meg, derfor er jeg skyldig.” Denne falske skyldfølelsen må som et ledd i en helbredende prosess, finne sin rette adresse. Det er derfor overgriperen bør synliggjøre eierskapet av skyld for å sette offeret fri til å bli helbredet i sin psyke. Kristne miljøer har vært usedvanlig lite flinke til å se og forstå disse mekanismene. Dette opplever vi problematisk, siden vi har en klippefast tro på og mange erfaringer som tilsier at Den Hellige Ånd gir innsikt og visdom til enhver som oppriktig ber om det for å være Hans utstrakte hånd i møte med de som lider.

En forfatter vi tror var inspirert, skrev i forrige århundre at de som har begått en slik synd må utelukkes fra menigheten og finne Gud utenfor det organiserte menighetsfelleskapet.
Da vil menigheten alltid være åpen for offeret, når som helst de vil komme og tilbringe tid med Gud og fellesskapet i menigheten.  Gud forventer av oss at vi følger Hans oppskrift. Det vil være til det beste for alle: Å ikke styrke den ugudelige, så han ikke vender om fra sin onde vei og kan få leve. Esek.13:22

Vi har kontakt med mennesker som er dypt involverte i å hjelpe ofre som svært lite eller ingen støtte får i sine menigheter. Vi har lovet å oppgi et kontonummer som kan benyttes av de av våre lesere som måtte ønske å hjelpe unge incest-ofre som har det vondt og som ikke engang har midler til det nødvendigste i livet. Kontoen disponeres ikke av MVV, men vi garanterer dens rette bruk av personene som har tatt initiativet til dette støtte-prosjektet. Det dreier seg om mennesker som selv har gitt mye av egne midler for å hjelpe.

Bankkontoen er: 96-55-25-09-142.       EHB
 
 

Du kan bli frisk av alvorlige hjerte-sykdommer

Farlig kolesterolkamp sto det å lese i Dagsavisen den 27.9.99.
Og her kan vi også lese at nordmenn kjøpte piller for 600 millioner kroner i 1998. Dette tallet er blitt doblet de siste tre årene. Alvorlige bivirkninger kan bli resultatet med blant annet skader på leveren. Det foreligger lite forskning på dette feltet ennå. Bivirkninger man klart ser er mage og tarmbesvær, samt hodepine og generelt ubehag. 

Med et riktig kosthold, regelmessig mosjon, vann og frisk luft kan man derimot ganske raskt få kolesterolet varig ned.
På et vegetarisk kokekurs for en tid tilbake kunne Eva Steen, som i mange år har arbeidet ved Fredheim helsesenter, fortelle om alle de flotte resultatene de hadde derfra. En dame var så syk at de trodde hun var døden nær. Etter fire uker var blodtrykk og kolesterol normalt og hun hadde ingen flere plager med hjertet heller. Over 10 år etter, er hun fortsatt like frisk. Dette er ikke noe enestående tilfelle. 
En hjertespesialist i USA, dr. John Kern ved California Universitet, gjorde en undersøkelse av  menn som skulle inn til by-pass operasjon (utskifting av årer i hjertet). Etter å være satt på et forsøks- program, en forsøksdiett, kunne alle operasjonene avlyses. Han sa selv ved forsøksprogrammets avslutning: “Jeg ble forbauset over resultatet. De ble så hurtig mye bedre, at de ikke behøvde mer medisin etter 30 dagers forløp. Og det varte ikke lenge før pasientene, som knapt kunne gå før forsøket, nå begynnte å løpe lange turer.”
En dame som var tilstede på vårt koke og undervisningskurs kunne fortelle at hun hadde hatt den samme operasjonen et stykke tid tilbake. Så tettet årene seg igjen, og hun måtte innlegges på nytt for å blokke dem ut. Dette gjentok seg ennå en gang. Til slutt fikk hun beskjed om at hun bare kunne gjøre dette en gang til. Hun reiste til Fredheim helsepensjonat og etter 14 dager var kolesterol og blodtrykk normalt, og damen kjenner seg nå frisk og er smertefri. 
Vi synes det er fint at mennesker kan få hjelp mot sykdom og smerte som reduserer livskvaliteten, og ofte bringer dem i en altfor tidlig grav.       Dersom du selv er syk eller kjenner noen som er det. Ta en tur til Fredheim Helsepensjonat! Det koster ca. 5000,- for 12 dager. Det er du verdt! 
Ta en telefon og bestill plass på Tlf. 32 86 71 00. 
 
 

Vegetarisk kokekurs

Ønsker du å arrangere koke og undervisningskurs der du bor?
 4 kvelder, 3 timer hver gang. Her lærer du å lage mat som de spiser på Fredheim. Mat som kun består av frukt og grønnsaker, korn og nøtter. Og det smaker fortreffelig. Du vil også få undervisning om kosthold ved hjerte/karsykdommer, astma, diabetes, beinskjørhet, depresjon etc.
Ring oss og vi samarbeider videre om tilrettelegging. 
Tlf : Eva Steen 69 27 24 32/93 81 45 67 el. MVV 63 95 50 88
 
 
 

Brød fra sunt og godt bakeri

 

Her kan du bestille brød som inneholder spiret korn. Dvs. med flere livsviktige vitaminer enn vanlig brød. Se forskjellen på spiret hvete kontra hvete som ikke er spiret.
Vitamin B1 (thiamin) øker med 28%
Vitamin B2 (riboflavin) øker med 315%
Vitamin B3 (niacin) øker med 66 %
Vitamin B5 (pantathenic) øker med 65%
Biotin øker med 111%
Folsyre øker med 278%
Vitamin C øker med 300%
Dessuten er det en betydelig økning av forskjellige mineraler og enzymer.

Kornet som brukes er selvfølgelig dyrket organisk/biologisk.
Brødet inneholder ikke:
Oljer eller fett, raffinert sukker eller tilsetningsstoffer som konserveringsstoffer og stabilisatorer.

Brødet er ferdig oppskåret og kan puttes rett i fryseren og tas opp med en til flere skiver ad gangen. De smaker dessuten veldig godt når de er ristet.

Du kan velge mellom 7 sorter brød: Bestill noen brød og prøvesmak! 
Ring Telefon 32 75 67 07
Brødene kan sendes i vanlig norgespakke eller på annen måte. Og de er ferske når de kommer fram!opp
topp

 
 
 
Mens Vi Venter - Nr. 26 (7.årgang 4/1999)
http://www.barukmedia.com/mvv