PAVENS HEMMELIGE
MAFIA

Vatikan-observatører som kjenner Åpenbaringsbokens beskrivelser av skjøgen, dyret eller Babylon, forventer en kraftig opptrapping av fundamentalistisk katolisisme.
 

Jesuittenes grusomme forfølgelse av bibeltroende kristne gjennom inkvisisjonen, skal ifølge Guds ord gjentas i den siste tid..

Forfølgelsene og maktbruken er beskrevet i bl.a Åpenbaringsboken kap. 13, med uttrykk som: "Føre krig mot de hellige", "Makt over hver stamme, folk, tungemål og nasjon", " Alle skal tilbe dyret". "Fangenskap", "Drepe med sverd". "La alle drepe som ikke tilber dyret". "Ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merke". "Forfører dem som bor på jorden".
En såpass dominerende religiøs/politisk makt, betinger militante fanatiske og fundamentalistiske holdninger. Siden alle andre tegn på pavemaktens oppfyllelse av profetiene faller på plass, burde tiden nå være moden også for denne forandringen.

I helsides rapporter i Time International og Newsweek for 18.mai 1992, og i aviser, tidsskrifter, TV og radio samme uke, fikk verden følge med i detaljene omkring kanoniseringen av JOSE- MARIA ESCRIVA DE BALAGUER, som stiftet ordenen OPUS DEI (Guds verk) i 1928. Organisasjonen har 75000 medlemmer. 1400 katolske prester og 200 biskoper er aktive tilhengere. Opus Dei har omtrent tatt over Jesu selskaps (jesuittene) funksjon og rolle. Maktkampen mellom disse to kraftsentrene i den katolske kirke, har vært hard og stygg. Opus Dei mener jesuittene er blitt "blautfisker" uten vilje til å bruke makt og autoritet for å nå kirkens mål. Ikke uten grunn, er Opus Dei kalt "Vatikanets hemmelige etterretningstjeneste" og "en hellig mafia".
Vatikanforfatteren Giacarlo Rocca skriver at disse menneskene er absolutt fanatikere som betrakter "mildhet som svakhet" og "medfølelse som nederlag". Den nye helgenens Nazi-sympatier og hans samarbeid med Franco-diktaturet, synes ikke å frata ham hellighet. Opus Dei har i løpet av de siste tiårene, utallige ganger blitt beskyldt for ikke å ha noen moralske skrupler for å nå sine mål.
 
 


Foto REUTER KRITIKK: Paven har erklært stifteren av den katolske organisasjonen Opus Dei, Josemaria Escriva de Balaguer, for «salig». Det er trinnet før status som «helgen». Saliggjørelsen er blitt kritisert. Opus Dei er blitt anklaget for a være «elite-orientert» - og de Balaguer er blitt beskyldt for å være nazi-sympatisør og en sterk beundrer av Hitler.

Den massive kritikken rettet mot organisasjonens grunnlegger, ble heftig og arrogant avvist av paven selv.. Det nære samarbeidet mellom Opus Dei og den nåværende paven, bar 1enge vært kjent og fryktet selv av grupperinger innen for den katolske kirke.

Mange katolske prester i Rom har uttrykt forundring over at alle negative vitnesbyrd om Josemana Escriva ble ignorert da hans helgenstatus skulle drøftes.  Vitnene om hans manipulering, stadige trusler, maktbruk og hensynsløse behandling av mennesker, ble ikke tatt til følge.

Under pave Johannes Pauls ledelse har Opus Dei blitt den mest innflytelsesrike og fryktede organisasjon i Vatikanets Sentraladministrasjon.  I italiensk presse har kommentatorer lurt på hvilke dramatiske planer paven har, siden han trenger en så brutal maktelite som støttespiller.

Det er mulig Åpenbaringsbokens kap.13. har svaret.

Stor oppmerksomhet vakte det også da paven i 1982 ga Opus nei status som "personel prelatur". Det betyr at organisasjonens 75000 medlemmer fra da av bare skulle motta sine ordre og oppdrag fra Opus Dei prelaten i Rom, og ikke fra lokale prester og biskoper. Paven økte samtidig staben av Opus Dei biskopper til 13 (det var bare 4 før 1982).

Disiplinen innenfor denne bevegelsen er absolutt. Mange medlemmer faggellerer (pisker) seg selv og noen bærer piggtrådbelter nær kroppen.

Grunnleggeren Josemana Eseriva ble stilt for retten i Spania, men reiste (noen sier flyktet) til Rom og fikk der pavens beskyttelse. Problemene i Spania røtter i økonomisk og politisk manipulering  bl.a . i samarbeidet med  frimurerorganisasjonen.  Straks Josemana Eseriva døde for 17 år siden, ba 69 kardinaler, 241  erkebiskoper, 987 biskopper og 41  ledere for katolske sammenslutninger vatikanet umidelbart å sette i gang kanoniseringsmaskinen. Aldri tidligere har denne prosessen gått så raskt. Mange katolske geistlige, som ikke er Opus Dei tilhengere, er forundret og forskrekket over både faktamanipuleringen og det overdrevne tidspresset. En Vatikan-observatør kommenterte; "Noen har det uhyggelig travelt for å utføre noe uhyggelig gjennom en uhyggelig organisasjon."
Kanoniseringen av grunnleggeren skjedde med enorm festivitas. Roms 60000 hotellsenger var forhåndsbestilt flere måneder i forveien. Store Cruise-båtcr (flytende hotell) fraktet velstående Opus Dei tilhengere fra Spania til Italia. 23 messer på 12 språk kanoniscringsdagen, og 150000 Opus Dei tilhengere og sympatisører var samlet på Petersplassen da paven talte i forbindelse med kanoniseringen.opp topp


Mens Vi Venter - nr 3 / 1992 Årgang 1