EN TILFELDIG LIKHET? 

De Egyptiske tempelprestene praktiserte transubstiasjon. De mente at de hadde magiske krefter som gjorde at de kunne forvandle den store solguden til en rund kjeks. I et religiøst rituale (som var en kopi av Babylonreligionens Baal seremoni) spiste folket solkaken. Denne kaken var påstemplet bokstavene IHS som sto for den Egyptiske religions treenighet ISIS, HORUS og SEB.
 
 
 
 
 

Den katolske kirke videreførte tradisjonen som en imitasjon av nattverden. Den runde solkjeksen med nøyaktig de samme bokstavene som i Egypts religion; IHS. Jesuittene bruker dette som identifikasjons merke, men sier av naturlige grunner at bokstavene nå står for de tre første bokstavene i Jesu navn på gresk.
Senere er en rekke andre "kristne" tolkninger funn et opp. Den mest vanlige er Jesu, hominum salvator (Jesus menneskets frelser).
Hvorfor stemple messekjeksen med Egypts hedenske solgud? Hvorfor ikke lage et annet rent kristent symbol ? Hvorfor en rund kjeks når Jesus brøt nattverds brødet? Hvorfor denne stadige trangen etter å kopiere hedenskapet ? Fordi den romersk katolske kirke ikke er en kristen kirke, men en direkte videreføring av Babylons hedenskap i "kristen forkledning" Dette er Satans alternative religion påbegynt i Babylon, og som skal samle alle verdens kirker før Jesus kommer igjen.
 
 
 
 

Antikrist skal ikke stå imot kristendommen, han er den kristne makten som utroper seg til Kristi vikar eller stedfortreder. Antikrist er i stedet for Kristus og hans lære. Antikrist er Babylons leder. Les bl. a. Paulus 2. brev til tessalonikerne 2, 3-4. Pavens tittel er Vicarius filii dei (Guds sønns stedfortreder eller vikar).

Protestantene behøver ikke påpeke at paven er antikrist. Han skryter selv av å være det.


Maurisk fat fra cirka år 1500 med initialene IHS,  fra Illustrert vitenskap 2/90
 opp topp


Mens Vi Venter - nr 2 / 1992