VALDENSERNE PROTESTERER IGJEN!
I et tidligere nummer av "Mens vi venter" har vi skrevet om Valdensernes kamp mot Rom. Ikke noen kristen bevegelse ble forfulgt og utryddet så systematisk som dette bibelelskende folket.

I januar 1992 møttes over 100 teologer fra en rekke samfunn, til BEM konferansen (Baptism, Eucharist and Ministry = Dåp, Nattverd og Embete) i Lima, Peru. BEM-dokumentet som konferansen produserte, inneholder et enstemmig vedtak om vilje til samarbeid mot enhet innenfor dåp, nattverd og embete. (Prestens autoritet). Som en del av fellesresponsen, kan vi lese at alle krefter må settes inn på å fortsette Guds rikes vekst og omgjørelsen av reformasjonens splittende effekt. Oppgjør og splittelse må legges til side til fordel for enhet og embetets gudegitte autoritet.

Komiteen beklaget imidlertid de italienske valdensernes klare og sterke protest mot BEM-dokumentet. De sier nemlig i sin innstilling, at dokumentet er en sammenslutning i en sakramental og geistlig retning, og at det ikke bygger på troen, nattverden og den kristne vitnetjenesten på Gud og evangeliet, men på kirken som en hellig struktur.

Det påpekes at Valdenserne, at det er uakseptabelt at Åndens aktiviteter formidles gjennom en klasse (presteskapet) utrustet med prestisje og makt, som meklere og de helliges representanter. (Dok.s.245-6)
(Bildet over:fra valdensernes hovedkvarter i Italia.)opp topp


Mens Vi Venter - nr.  6 Okt./ nov. 1993