Lest med saksen    

 
FANGE AV ONDE LYSTER

Den onde natur er så sterk at vi ikke kan seire over den uten Guds hjelp. Paulus bruker et bilde fra romernes straffemetode. Noen dødsdømte fikk et lik festet til sin rygg, så det var umulig å komme fra det. Når det råtnet ville det besmitte den dødsdømte, danne sår på hans rygg og forgifte ham så han døde. Paulus sammenligner vår onde natur med et slikt fastlenket "dødens legeme" og roper: "Hvem skal fri meg fra det?" Han forsto at ingen kunne seire ved sin egen viljekraft, selv om en fast vilje er absolutt nødvendig. Men "ved Jesus Kristus" kunne han bli frigjort fra syndens makt og behøvde ikke lenger å være dens trell. Han behøvde ikke lenger å bli tatt "til fange" av onde lyster. "For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov." Vi er løst fra den onde naturs makt når vi er "i Kristus Jesus". "Vandre i Ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæring" (Rom.8;1.2 Gal.5;16)

T.S.Valen i Ved Tideverv side 236

I DET YTRE HAR DE GUDSFRYKT......

Mange som har teorien om sannheten kjenner ikke kraften i gudfryktighet. Hvis Guds Ord bodde i hjertet ville det kontrollere livet.

White; Testimonies side 15

LAODIKEER

Laodikea betyr ikke "lunken" men "et folk dømt." Vi lever i dommens tid. Etterhvert som Herren dømmer sin menighet, oppdager Han at størstedelen er lunkne og ønsker at de må forstå sin tilstand. De varme har erfart den nye fødsel og vet hva det vil si å leve daglig ved Ånden. 

M.Davis: Hva skal jeg gjøre for å arve et evig liv, side 27

SØRGELIG BEDRAG

Hvilket større bedrag kan det menneskelige sinn være utsatt for enn tilliten til at alt står vel til med det når i virkeligheten alt er galt! Budskapet fra det sanndrue vitne (Laodikeabudskapet i Åpenbaringen kap.3) finner Guds folk i et sørgelig bedrag, men likevel ærlige i dette bedraget.

White; Veiledning til menigheten I, side 281

DØD FORGJEVES?

Selv om han var uskyldig, så nølte ikke Josiah Scamp med å tilstå en forbrytelse som innebar dødstraff.

Og han visste at lovens håndhevere ville akseptere hans innrømmelse og henge ham. Forbrytelsen gjaldt et hestetyveri, og den virkelige forbryteren var hans svigersønn.

Men for å spare sin datter den store sorg å vanære ved å miste sin mann i galgen bestemte Scamp, en sigøyner fra Odstock i Wiltshire, England, at han selv ville ta skylden.

For å få mistanken vekk fra sin svigersønn, skyndte Scamps seg til bonden som hadde rapportert hestetyveriet til politiet. Der under noen gresstuster la han sin egen kappe. Kappen ble funnet og Josiah Scamp ble arrestert og anklaget for å ha stjålet hesten. På slutten av det 18 århundre, ble hestetyveri straffet med døden. Josiah Scamp aksepterte anklagen mot seg og ble hengt i Salisbury.

Men Scamps edle offer var forgjeves. For hans svigersønn stjal en ny hest kort etter hans død.

Politiet grep den tankeløse mannen og han ble funnet skyldig i hestetyveri. Så ble han også hengt.

Jonathan Gray "The Ark of The covenant." side 219

Et stedfortredende offer er forgjeves om det ikke leder til et endret liv, for da må vi likevel bære straffen for vår egen synd.

Når hjertet er langt borte og vi forkaster Guds bud, dyrkes Jesus forgjeves. (se Mark.7;7.9)
 
 
 
 

For hver dag du forblir i synd, er du på Satans side. Og skulle du bli syk og dø uten å omvende deg, ville du være fortapt.

Review and Herald 12.24.1889

I KRISTUS

Jeg trodde også at jeg holdt budene, men Kristi kjærlighet tvang meg ikke. I oppdragelsen av mine egne barn ble jeg ofte utålmodig og irritert, og da var det lett å skylde på dem for mine egne mangler. Jeg ble også fortørnet over min mann når han var grov eller selvisk mot barna.

Når jeg deler disse ting sier folk ofte: "Men vi er bare menneskelige! Hvordan kan vi ha denslags kjærlighet?" Hvis vi bare er menneskelige, så er vi ikke kristne. Kristne har del i Guddommelig natur. De har Kristus i seg, håpet om herlighet. De er fyllt med Den Hellige Ånd og Guds kjærlighet tvinger dem.

Margareth Davies; Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv side 17

GUDS TJENERE

Vet dere ikke, at når dere byr dere fram for å lyde noen som tjenere, så er dere dermed tjenere for dem dere lyder. Dere blir enten tjenere under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet.

Paulus i Rom. 6.16

SEIER!

Vi kan seire. ja, helt og fullstendig. Jesus døde for å gjøre en utvei for oss, så vi kunne seire over hver dårlig tilbøyelighet, hver synd, hver fristelse og til sist sette oss hos ham.

Veiledning for menigheten I 

side 37

KAN NOE SKILLE OSS FRA GUD?

Gud gir oss ikke opp p.g.a våre synder. Vi kan begå feil og såre Hans Ånd, men når vi angrer og går til Ham med sønderbrutte hjerter, vil Han ikke vise oss bort. Det er hindringer som må fjernes, og der har vært stolthet, selvtilstrekkelighet, utålmodighet og klager. Alt dette skiller oss fra Gud. Synder må bekjennes, det må skje et dypere nådens verk i hjertet. 

Faith and Works s 35opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 22 (6.årgang 3/1998)
http://welcome.to/MensViVenter