Intervju med Ron Wyatt


Noen få dager før sin død ga Ron et 60 min. telefonintervju med nyhetsbyrået "World Net Daily."

 
 Byrået hadde i forkant av intervjuet brukt flere dager på å gå gjennom materialet utgitt av Wyatt Archaeological Research. Ron ble spurt om han på sin dødsseng ville justere eller korrigere noe av det han hadde skrevet eller forkynt. Resultatet var i følge nyhetsbyrået at Ron ønsket å bekrefte og stadfeste alt han sto for.

Byrået opplevde Ron å være en ydmyk, gudhengiven person som aldeles ikke gjorde krav på å være verken profet eller på annen måte betydningsfull. “Jeg var tilgjengelig for Gud,” var hans vitnesbyrd, “og derfor valgte Herren å gi meg denne oppgaven. Mange store og betydningsfulle forskere kunne blitt kalt til dette spesielle arbeidet, men Gud valgte av en eller annen grunn å bruke lille jeg.” Han ble spurt om sin reaksjon på det hån og den forakt mange kristne ledere hadde møtt funnene med. Han svarte at “ingen burde frata mennesker anledning til å håne og derved vise sin sanne karakter. Å gi en slik demonstrasjon er alles privilegium.”

Han fortalte i intervjuet at betydningen av funnet av Paktens Ark og lovtavlene kan vise seg å bli større for ikke-kristne enn for de kristne. Når mennesker får se at Guds kjærlighets lov står ved lag, hva den inneholder og at den ikke er endret, vil resultatet bli en stor vekkelse. 

“World Net Daily” kontaktet nøkkelpersoner med både Israel og araberforhold som spesialitet innen “U.S. Intelligence Community,” (CIA og amerikansk etterretning.) Dette var kontakter nyhetsbyrået fra før av hadde erfart var personer med solid innsikt og gode forbindelser. Deres entydige svar var at om funnet av Paktens Ark skulle vise seg å være en realitet og at lokale myndighetene kjente til funnet, ville de gjøre hva som helst for offentlig å benekte det. Kildene var sikre på at frykten for en masseomvendelse til kristendommen og de politiske konsekvensene en slik ustabilitet ville medføre, garantert ville være myndighetenes motivasjon. 

Ron nevner i intervjuet at om jødene skulle begynne å bygge et nytt tempel ville det være for igjen å ofre dyr. Han sa at en slik utvikling umulig kunne være med i Guds plan. Derfor ville det være naturlig at djevelen selv var aktør om dette skulle finne sted.  

Nyhetsbyrået skriver at de har brukt mye tid på å analysere detaljene i den massive kritikken som er rettet mot funnene og påstandene om at det hele er svindel og bedrag. Men de gjør det klart at de ikke har funnet at noen av Rons opponenter har kunnet legge fram dokumentasjon for sine anklager. 
     JB.
 opp
topp

 
 
 
Mens Vi Venter - Nr. 26 (7.årgang 4/1999)
http://www.barukmedia.com/mvv