Lest med saksen

 
 
 
 

Den Svenske kirke nedtoner uenighet med katolsk teologi.

En erklæring klippet fra den svenske avisen "Länstidningen i Østersund," 31. august 1996, sier at den svenske kirken har vedtatt å slutte med å påpeke uenighet med Den katolske kirkes tro og lære. Dokumentet med denne erklæringen, som et samlet kirkemøte støtter, skal sendes videre til Det Lutherske Verdensråd.
 
 

Appelwhite, Korech 

og Jones.

Navnene vekker både avsky og undring. Tilsammen har disse 3 personene, tatt med seg over 1000 tilhengere i groteske selvmordsaksjoner - alt i "kristendommens" navn. "Follow Me," (følg meg), leser vi på forsiden av "Newsweek" den 7. april i år, som et resyme av selve kjernen i galskapen Applewhite tilbød sine hjernevaskede disipler, som tok sine liv da kometen viste seg på himmelen.

Som en naturlig konsekvens av den økumeniske prosessens vektlegging av enhet, likhet, individuell underdanighet og leder loyalitet, vil disse holdningenes markering i ulike kirkesamfunn, i framtiden garantert gi oss flere lignende tragedier. I tillegg er også troen på det ubibelske dogmen om "sjelens udødelighet," nødvendig for dette bedraget. Både Applewhite`s "Heavens Gate," og den kristne trosbevegelsen, er gjennomsyret av den gnostiske ideen om kroppen som en beholder for den udødelige sjelen. "New Age" og karismatiske kristne menigheter synger duett, når de begge forkynner at åndens frihet begynner når den bevisste sjelen forlater kroppens skall. 

Selv i vanlig kristne samfunn, er delegering av ideologisk evaluering til pastor eller prest, kommet uhyggelig langt. Nesten "hva som helst" av ubibelsk vrøvl aksepteres av massene, bare karismatiske guruer foreslår det. Vi har selv møtt kristne, som til de grader har "solgt sjela si" til sine ledere, at de rett og slett er livredde for å titte på nyhetsbrevet du nå holder i hånden. De tør nesten ikke ta på bladet, lese det eller ha en personlig mening om noe som ikke på forhånd er "godkjent" av "presteskapet" hvis ideer og tolkninger de dyrker med hengivenhet. "Hva sier ledelsen," er manges automatiske og «hjernedøde» respons. 

Med slike "pre-kultiske" holdninger på plass, vil mye vanvittig gal teologi, komme til å ødelegge mange i tiden som ligger foran. Ikke få kristne ledere, ønsker faktisk at deres medlemmer skal være "menings-lakeier." Derfor må veien tilbake til den bibelske samvittighets-friheten, alltid begynne med legfolket. 
 
 

Kristendom preget av "Syndens tillatelse."

Opprørsprestene i Strandebarm prosti, var samlet i Mehavn kapell, søndag 6. oktober ifjor. Tillat oss å sitere noen setninger fra Børre Knudsens tale til den lille forsamlingen. Etter å ha lest fra Matt. 7:21-23, hvor noen sier "Herre, Herre" - og nevner alle de tegn og mirakler i sine liv de tillegner Jesus kraft, sier Herren til dem; "Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg dere som gjorde urett."

Deretter fortsatte Børre Knudsen; "Ordet urett som Kristus bruker her betyr egentlig lov-løshet. . . Vi lever i en religiøs tid med veldige åndsmanifestasjoner. Vi får stadig høre om store tegn og under. Det er helbredelser på høye tribuner for tusenvis av mennesker.. Midt oppe i dette er lovløshetens hemmelighet. Oppløsningen av Guds bud. Et evangelium som umerkelig har forandret navn fra syndenes forlatelse til syndens tillatelse. Margen holder på å sive ut av vår kristendom." 
 
 

Ble Dinosaurer sett av mennesker?

Det er vanligvis antatt, at dino- saurer døde ut for omkring 65 millioner år siden. Bibelen nevner imidlertid flere steder (se Jobs bok) kjempestore land og sjødyr gitt navnene Behemot og Leviatan, som i beskrivelse ligner nøyaktig på dinosaur-skjelettene funnet i nyere tid. Den tidlige keltiske historie, beskriver dinosaurlignende monstre som sluker mennesker i en jafs. Steininskripsjoner i kirken i Breedon-on-the Hill, viser kjempestore tobente monstre med finner på ryggen. Det er videre kjent, at DNA molekylets proteiner har en levetid (hvor det er gjenkjennbart og kan extraheres), på ca. 10.000 år. Det vakte derfor stor oppstandelse og sjokkerte evolusjonister, da forskere ved Newcastle og Brigham Young Universitetene, isolerte friskt og godt identifiserbart DNA, fra fossile Dinosaurbein. Funnet er en sterk indikasjon på at mennesker og "dinoer" levde samtidig, slik bibelen gir inntrykk av. 

(David Rosevear, formann i Creation Science Movement i England, hentet fra tidsskriftet "Direction," nov. 1993.) 
 
 

Kristen kirke og synagoge i Sardes.

I en tid da antisemetismen var voldsom mange steder i verden, viser ruinene at en kjempestor synagoge og en kristen kirke lå side ved side i Sardes. 

I en artikkel i Biblical Archaeological Review, skriver professor Crawford, at utgravninger i Sardes viser at det var en tid da kristene og jøder kunne leve, virke og tilbe i fredelig sameksistens og respekt.
 
 

Vitnesbyrd fra 50 katolske prester som forlot pavemakten.

Forlaget "Dragen ut," adr. boks 11098, 50711 Borås, har utgitt mye litteratur som avslører Den katolske kirkes ubibelske teologi. Forlaget ga nylig ut to skriv av Richard Bennet og Martin Buckingham, med vitnesbyrd fra 50 katolske prester som har forlatt pavemakten, fordi de er blitt oppmerksomme på at Den katolske kirke ikke er hva den gir seg ut for å være.

Benny Hinn og katolisismen.

Karismatikeren Benny Hinn`s samrøre med Den katolske kirke, har overrasket mange sovende protestanter. De som vet at den karismatiske vekkelsen var planlagt i Vatikanet, behøver ikke være forundret. Både tidspunkt, tema og vedtak fra disse møtene er utgitt i bokform og er tilgjengelige for de som ikke er forblindet av den økumeniske nevrosen. Som endel av våre lesere alt vet, har tidligere jesuitter fortalt, at det andre Vatikankonsil, hadde som en av sine hovedhensikter, å skape den karismatiske bevegelsen, for å lede protestanter tilbake til Rom. Vær oppmerksom på, at dette var skrevet og publisert, før denne vekkelsen dukket opp og ble døpt den karismatiske "trosbevegelsen." Forstår du alvoret i det du leser her?

Benny Hinn informerte for en tid siden en jublende tilhørerskare på Livets Ords møte i Uppsala, at han var invitert til en helt privat nattverd (messe), hos paven i Rom. Hva slags felles mål har pastor Hinn og paven? Vi gjør oppmerksom på at den katolske messen representerer Babylons okkulte "gudekjøttmåltid," som igjen har røtter i Baal (djevel) tilbedelsen. 

Da paven tidligere møtte Benny Hinn i New York, uttalte den Katolske kirkes overhode, en spesiell velsignelse over alt det pastor Hinn sa og gjorde. Paven avsluttet den spesielle velsignelsen med "Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menigheten." ("Dragen ut" nyhetsbrev, nov. 1996.)

Her i "Mens Vi Venter," har vi tidligere dokumentert at Benny Hinns teologi og budskap, er spekket med okkult og spiritistisk metodikk, som uten tvil påkaller åndsmakter, men hvilke?

Jødekristne om Sabbaten

Fra bladet "Aktuelt," utgitt av AMI Jerusalem Center, Nov -96 har vi hentet følgende tanker. Artikkelen vi refererer fra, er et innlegg av den kristne jøden Shlomo Hizak.

Forfatteren siterer Heb. 4:9. "Så står det da en sabbatshvile tilbake for Gud folk," og viser til at sabbaten i Guds øyne også hører framtiden og evigheten til.

Vi tenker oss en jøde, sier Hizak, som man ønsker skal bli kristen, og sier til han, at det er galt å holde det fjerde bud, sabbaten, lørdag som hviledag. Dette er nemlig budskapet den kristne kirke til alle tider har møtt jødene med.

Hva nå om jøden svarer; Hva er grunnen til at du helligholder søndag? Vel, med kjennskap til historien, må jo svaret bli, at da keiser Konstantin gjorde kristendommen til statsreligion, bestemte han at søndagen skulle bli den nye gudstjenestedagen. Men, hvorfor ble dette vedtaket gjort? Kan det ha noe å gjøre med det faktum, at keiseren var soldyrker innen han ble kristen og at søndag, soldagen, var hedenskapets hviledag?

Disse angrepene på den bibelske sabbaten, bygger på en feiloppfatning hos de kristne. Det dokumenterer for jødene, at kristne mennesker overhode ikke kjenner Skriften. Og hvis jødene trenger flere bekreftelser på det, kan de bare se på alle de "kristne" helligdagene og høytidene. Det er ikke vanskelig å oppdage, at de fleste av dem er knyttet til hedenske skikker og ikke til Guds Ord. Det mange kristne ser på som blindhet hos jødene, kan egentlig være de kristnes blindhet og manglende kunnskap.opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 17 . 1. kvartal 1997
http://welcome.to/MensViVenter