Hvorfor helbreder du meg ikke, Gud?

I dag har vi flere kroniske lidelser enn noen gang tidligere.
Hva er årsaken ?


Statistikken viser at det under krigen var færre tilfeller av hjerte-kar sykdommer og andre livsstilslidelser i Norge enn i årene før 1940. Disse sykdommene økte i antall igjen i generasjonen som vokste opp etter krigen (ACTA medica Scandinavia 1976). Hva er forklaringen? Under krigen var det lite tilgang på kjøtt og raffinert mat. Sukker og andre luksus produkter glimret også med sitt fravær. Men i årene som fulgte var slik mat å finne på nesten alles bord. I store områder av verden spiser befolkningen av økonomiske årsaker nesten ikke kjøtt. Men så har de også langt mindre av den vestlige verdens kreft og hjerte-kar lidelser. 

Men i stedet for å gjøre noe med årsaken til lidelsene, benyttes ofte medikamenter mot symptomene.

Det er kjent at de fleste sykdommer vi er ofre for i vår del av verden er livsstilsykdommer. Mange kan endre utfallet av de sykdommene de rammes av ved å forandre måten de lever på. Men i stedet for å gjøre noe med årsaken til lidelsene, benyttes ofte medikamenter mot symptomene. Vanlige livsstilsykdommer i vår tid er i tillegg til kreft og hjerte-karlidelser, også diabetes, allergier, depresjoner og angst.

Det finnes helseinstitusjoner som virkelig søker å hjelpe mennesker med årsakene til deres sykdommer. Naturlige legemidler blir benyttet for å hjelpe kroppens immunforsvar. Deretter får pasientene hjelp til å legge om sin livsstil. Mange finner det vanskelig å gi slipp på helseskadelig mat og rusmidler de ble vant til å bruke. Men hvis vi virkelig ønsker helbredelse, må vi begynne med årsaken.

Jesus sa til den lamme mannen; “Hva er lettest å si: Dine synder er deg tilgitt? eller å si: Stå opp og gå?” 

Alle vet vi at kokende vann eller sterk syre vil irritere eller skade huden. Vi kjenner smerten og ser rød hud eller blemmer. Men om vi spiser mat som over tid er skadelig for oss, er det ikke like lett å se forholdet mellom årsak og virkning.

“Mange mennesker vil ikke gjøre seg den ubeleiligheten å finne ut hva som er årsaken til at de blir syke. De tenker først og fremst på å bli fri fra smerte og ubehag. De tar derfor sin tilflukt til medisiner som de kanskje vet lite om. Eller de ber sin lege om noe som kan motvirke følgene av en feilaktig handlemåte. Men de tenker overhode ikke på å legge om sin usunne livsstil. Hvis de ikke oppnår øyeblikkelig lindring, prøver de den ene medisinen etter den andre og ondet fortsetter,” (EGW. Helse og Livsstil, side 83. Skrevet i forrige århundre!)

I dagens samfunn tar vi ikke bare medisiner mot fysiske sykdommer, men medisiner er også “behandlingen” for en rekke psykiske lidelser. Etter å ha arbeidet en tid på en psykiatrisk institusjon, har jeg sett hvordan nye medisiner ofte blir gitt for å motvirke bivirkningene av andre medisiner. Det etterlater ofte den syke i en verre situasjon enn tilfellet var før medisinene ble gitt. Mange av de vanlige medisinene for psykiske lidelser forstyrrer, sløver og påvirker følelser og tanker på en slik måte at kristne pasienter finner det svært vanskelig å leve som kristne.

Det er ikke Guds vilje at vi skal lide fysisk eller psykisk. I en syndig verden kan mye lidelse forårsakes av hva mennesker gjør med seg selv og andre. Men det er også viktig å forstå at Gud heller ikke påtvinger oss hjelp når vi ved våre handlinger viser at vi ikke setter pris på Hans råd. De fleste lidende ønsker å bli helbredet på 1-2-3, uten å måtte gjøre noe selv i et samarbeid med Gud. Hvis da Gud ikke gjør dem friske med én gang, føler de at han er “taus, ond” eller “ikke finnes.”

Da Jesus ble fristet av satan, foreslo Guds fiende at Jesus skulle kaste seg ned fra tempelmuren med løftet om at Gud “skal gi sine engler befaling om deg, på sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen stein,” Matt. 4:6. Sal. 91:11.12. 

Men Jesus svarte satan med ordene; “Du skal ikke friste Herren din Gud,” Matt. 4:7. Jesus visste at satan prøvde å lure ham og at løftet fra bibelen som han siterte var tatt ut av sin sammenheng. Jeg kommer tilbake til det litt senere i innlegget.

Gud finner det lite hensiktsmessig å helbrede mennesker som snart blir like syke igjen på grunn av måten de lever på. Hvis du er ansvarlig for et barn på to år som har spredd lekene sine utover stuegulvet, så ville du ikke rydde opp før barnet er ferdig med å leke. For da vil det fort bli like rotete igjen og ryddingen ville være forgjeves.

Gud er grundigere enn som så. Han vil ikke bare gjøre oss friske av sykdommer som kommer av vår livsstil, men faktisk hjelpe oss slik at vi kan unngå å bli syke igjen. Men han vil at vi skal delta aktivt i denne prosessen. Vi må være villige til å lytte til hans råd og følge dem. En person kan gjentatte ganger si; “Jeg vil ikke bli våt” Men hvis vedkommende likevel frivillig hopper i vannet, får vi problemer med å ha tillit til det han sa. Mange ønsker å kunne “svømme uten å bli våte.” De vil at Gud skal “trylle” med dem, men ønsker ikke å samarbeide med ham. Men i stedet for å endre sine naturlover, vil han heller endre oss mennesker. Siden Gud ønsker at vi skal gjøre vårt slik at vi kan være friske, så “la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd” slik at vi kan “fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud,” 2.Kor. 7:1.

Mange livsstilsykdommer kan være forårsaket av både arv og miljø. Det er ikke uvanlig at f.eks. kostholdet “arves” ved at foreldrenes spisevaner kopieres. Det krever et valg å endre vaner og bryte med en uheldig levemåte. De som alt er rammet av en livsstilsykdom kan oppnå mye ved å påvirke de faktorene som kan forandres. Visse lidelser reduserer klart våre muligheter for å arbeide for Gud og vi kan stole på at han vil både hjelpe og helbrede oss når dette er med til å fremme hans sak. Hvis vi fyller “feil bensin” i “bensintanken,” kan vi nok si at det primært bare rammer oss selv. Men Guds Ord forteller at det ikke er tilfelle. I bibelsk perspektiv tilhører vi faktisk ikke oss selv. “For dere er den levende Guds tempel,” 2.Kor. 6:16. “Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Hvis noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dere er dette templet,” 1.Kor. 3:16-17.

Vår kropp er derfor ikke vår egen eiendom, “men dere ble kjøpt for en høy pris. Gi derfor Gud ære i deres legeme og i deres ånd, for både legeme og ånd hører Gud til,” 1.Kor. 6:20. Teksten i 1.Kor. 3:16.17 viser at om vi ikke tar vare på kropp og sinn når det er mulig for oss, vil ikke Gud ta bort konsekvensene av vår livsstil. Men vi kan alle vende oss om til Gud og han venter på å hjelpe oss. Vi tar ikke vare på “Guds tempel” ved å ignorere årsakene til våre lidelser og i stedet skyve problemene foran oss ved å benytte symptom-medikamenter som igjen kan gi skadelige bivirkninger. Bibelen tilbyr oss mange helseråd som bl.a. inkluderer både “ja” mat og “nei” mat samt “nei” drikke. I tillegg har vi ting vitenskapen har påvist å være skadelig for “Guds tempel,” som koffein, nikotin og overforbruk av sukker. Resultatet er konsekvenser som diabetes, søvnproblemer, nervøsitet, depresjon og konsentrasjons-problemer. Skal vi “kaste oss utfor” med en helseskadelig livsstil og forvente at “Gud vil gi sine engler befaling om å bevare oss?” Eller skal vi heller si som Jesus sa; det står skrevet; du skal ikke friste Herren din Gud.” Uttrykket “formastelse” benyttes for det å trosse Guds vilje og likevel regne med at han beskytter oss. Formastelse er derfor ikke det samme som tro, men er i stedet et bevis på manglende tro på Guds løfter og råd.

Vi må alle på dette området ta konsekvensene av våre valg og gjerninger og ikke gi Gud skylden. Alternativet er ved hans kraft og styrke å endre vår gale livsstil og la Gud helbrede og bevare oss. Vårt legeme er et tempel. Vi må selv avgjøre hvem det skal være et tempel for ved hvordan vi “innreder” det.

Men la oss igjen se litt på sammenhengen for skriftstedet satan benyttet da han fristet Jesus. “Du har gjort Herren, han som er min tilflukt, ja Den Høyeste, til din bolig (tempel).Derfor skal ikke noe ondt ramme deg, ingen plage skal komme nær ditt telt. For han skal gi sine engler befaling om deg, så de bevarer deg på alle dine veier. På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen stein,” Sal. 91:9-12. Matt. 4:4-7.

Da Gud ga lover om mat begrunnet han det med å si; “For jeg er Herren deres Gud. Derfor skal dere hellige dere, og dere skal være hellige for Jeg er hellig,” 3.Mos. 11:44. Som Jesus sa; “og Skriften kan ikke gjøres ugyldig,” Joh. 10:35. “Hvis dere lytter nøye til Herren vår Guds røst, og gjør det som er rett i hans øyene, hvis dere legger øret til hans bud og holder alle hans lover, da skal jeg ikke legge på dere noen av de sykdommene som jeg la på egypterne. For jeg er Herren, han som helbreder dere,” 2.Mos. 15:26.

For de som lider av noen av livsstilsykdommene nevnt tidligere i dette innlegget, anbefaler vi (uoppfordret) et kursted hvor naturens egne behandlingsmetoder og bibelske prinsipper blir tilbudt. Det benyttes ikke akupunktur og healing etc., men fysioterapi, sunt og riktig kosthold, bevegelse og mosjon, frisk luft, sollys, vannbehandling, ro og hvile i et sunt kristent miljø. De hurtige og gode resultatene av behandlingen overrasker de fleste. De som kommer dit blir i tillegg hjulpet til å legge om sin livsstil for å forbygge framtidige lidelser. Skulle det være aktuelt for noen av våre lesere, anbefaler vi at de tar kontakt med; Fredheim Helsepensjonat, Bergmansveien 600, 3614 Kongsberg. Ønsker du råd om kosthold eller alternativ behandling til legemidler?Kontakt Eva Steen Tlf. 69 27 24 32

Legene på følgende institusjon har ved naturlig behandling sett helbredelse av håpløse krefttilfeller, kontakt: Rt.1 Box 442 Seale, Alabama, 36875 USA.

Se ellers siste side R.T.Samsingopp topp


Mens Vi Venter - Nr. 24 (7.årgang 2/1999)
http://welcome.to/MensViVenter