Spennende Arkeologi

...om Noas Ark, Sodoma og Gomorra og Sinai fjellet.

Det siste året ha, vi i Mens Vi Venter redaksjonen fulgt Ron Wyatts forfatterskap og arkeologiske oppdagelser. I over 40 år, har han drevet Bibelsk arkeologisk forskning. Etter å ha gjennomgått hans dokumentasjon har vi sammen med en interessegruppe, innvitert han til Norge.

Han skal forelese i Oslo og Stavanger. Se annonse på bladets bakside.[Oktober 1994] Det blir også vist en video på stor skjerm hvor funnene blir dokumenterte.

Et av temaene Ron Wyatt vil omtale ved sitt norgesbesøk, er at Sinai fjellet ikke ligger på «Sinai» halvøya, som man tidligere har antatt.  Alle de Bibelske navnene som nå pryder israelittenes vandringer på halvøya, ble plasserte der i det 2. og 3. århundre etter Kristus.

Mange Bibelforskere har vandret omkring på det tradisjonelle Sinai, men ikke funnet at stedet passer med beskrivelsen. En rekke av dem har skrevet bøker og artikler, hvor konklusjonen er at Sinai umulig kan være fjellet som nå bærer dets navn. Det ser ut til at de hadde rett i sin tvil. Vi har også kontaktet jøder i Oslo angående funnene, og fått høre at jødene alltid tvilte på at dette var det virkelige Sinai. Det passer ikke med Skriften. De hadde også rett.

Ifølge Ron Wyatt og hans team, er det virkelige Sinai i Saudi Arabia. Israelittene krysset det Egyptiske området da de forlot Egypt, og gikk gjennom Rødehavet ved Akaba bukta. Der er det funnet hundrevis av vognhjul og annet utstyr fra Faraos hær. Minnestøtter reist av Salomo er også lokalisert på begge sider av bukta. De fleste Bibelgranskere, har elegant hoppet over Gal. 4,25, som sier at Sinai fjell ligger i Arabia. Egypts «Sinaihalvøya» var  aldri noen gang i historien kalt Arabia. Mange kommentarer har noe a si om vers 24 og 26, men ignorerer vers 25, siden de ikke kan forstå denne påstanden. Ron Wyatt og noen få andre, tror ikke tilfeldighetene rår med spesifikke Bibelske utsagn, og ble belønnet for sin tro.

Moses var i landet Midian (nåværende Saudi Arabia) da Gud møtte ham i den brennende tornebusken og sa: «Når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde gudstjeneste på dette fjell,» 2. Mos. 3,12.

Gud ba Moses om å ta folket til Midian for å tilbe der «når du har ført folket ut av Egypt.» Hvis Sinai ligger i landet de flyktet fra og ikke i Midian, ledet sky og ild- støtten dem feil. Det er lite trolig. I mange 10-år vandret de da i ørkenen uten å komme til fjellet Gud hadde valgt ut.

Ved det virkelige Sinai fjellet i Saudi Arabia, er det funnet rester etter et stort alter, steingjerdet Moses lot bygge rundt fjellet for å holde folket unna, samt mange rester etter den store teltleiren.

Ron Wyatt vil vise undervannsfoto av vognhjulene i Akaba bukta. At denne bukta ble kalt Røde havet i gammeltestamentlig tid, bekreftes av flere Bibeltekster, bl.a. 1. Kong. 9,26.opp topp


Mens Vi Venter - nr.  9 - Oktober/November  1994