DOGME ELLER ÅND?

 
Motsetningen antydet i over skriften er selvfølgelig fiktiv. 
Dogmer, læresetninger eller sannhetspunkter er beklageligvis uttrykk mange kristne fikk i vrangstrupen. Med en slik holdning vil vesentlige sannheter Gud Ønsker å formidle i sitt ord bli gjort usynlige. 
Guds viktigste åpenbaring av sannheten om Kristus og frelsesplanen, er nettopp dogmene. 
I tillegg til å gjøre mennesker likegyldig og verdslige, har Satan to andre effektive metoder som vil ødelegge et Gudsforhold; 
A) Vektlegging av ånd minus dogmer.
B) Vektlegging av dogmer minus ånd.
Guds ord er selvfølgelig uenig med begge disse prioriteringene, siden Bibelen klart lærer Dogme og ånd, hånd i hånd.

Kanskje vi ikke kan ta for gitt at alle vet hva ordet dogme betyr. ORDETS OPPRINNELIGE GRESKE BETYDNING ER: DET UOMTVISTELIGE RIKTIGE ELLER FUNDAMENTALT GRUNNLEGGENDE. MED ANDRE ORD; DET SOM ER ET ABSOLUTT FAKTA OG EN REALITET. 
Vi tror ikke noen kristne bør frykte det Guds ord kaller rett, sikkert, en realitet og fakta. 
Det Gud står for og tilbyr sine barn er ikke menneskelige filosofiske ideer, teorier eller fantasiprodukter. Det er dogmer. Det er absolutt og det er realiteter.

Den katolske kirkes definisjon av dogme er: En religiøs sannhet åpenbart av Gud, definert av kirken og forpliktende for alle troende. (Hjemmets store leksikon bind 6, s.125).
Denne definisjonen synes vi lite om, siden kirkens tradisjon (mennesker, hendelser, vaner, påvirkning, prioriteringer, tilfeldig utvikling) definerer og bestemmer dogmenes plass og innhold. Vi liker ikke at denne religiøs/politiske makten som henter mange av sine læresetninger fra hedenskapet og ikke fra Guds ord, sier at den katolske kirke tillater seg å bestemme at kirkens definisjon av dogmer er forpliktende for alle troende. Dette er en arrogant maktdemonstrasjon som minner om pavemaktens herjinger med bibeltroende kristne i den mørke middelalder, og om det Babylonkirken skal tillate seg i den siste tid. 

Evangelisk teologi definerer dogme som "en kristen sannhet som skal peke hen mot Guds åpenbaring og motvirke forfalskning av evangeliet'. (Hjemmets store leksikon bind 6 s.125). 

Denne definisjon peker på en svært viktig rolle Bibelens sanne punkter har, nemlig å motvirke at falsk lære om Gud og frelsesplanen ødelegger evangeliet. 

Det er nettopp på grunn av den karismatiske trosbevegelsens dogmeløshet, at mye ubibelsk lære blir forkynt slik at Jesu advarsel i Matt. 25 og åpenbaringsboken faller på stengrunn. 

Alternativet til den åndløse dogmeprioriterte legalismen, er ikke den åndsfylte dogmefrie karismatikken. (Legalisme - pliktoppfyllende handling uten kjærlighet). Begge disse grøftene er satans bedrag.

Sjelefienden klarte å gjøre jødene uforberedt for Jesu første komme, med å lede dem inn i en tørr legalisme. 

Før Jesu annet komme skal den samme fienden gjøre kristenheten uforberedt ved å lede kirkesamfunnene inn i en felles, strukturløs åndsfokusering hvor subjektive opplevelser avgjør hva som er rett eller galt, uavhengig av Guds åpenbarte sannheter uttrykt i Bibelens dogmer. 

Det finnes ikke et dogmeløst evangelium og det finnes ingen dogmeløs Kristus i Bibelen. Åndelig oppriktighet gjør at vi stadig gransker Guds Ord for å finne sannhet. De sanne tilbedere, sier Jesus i Joh. 4,23, tilber ikke i ånd og løgn, men i ånd og sannhet.

Sannhetens ånd veileder alle oppriktige kristne til den fulle sannhet. (Joh.16,13) og hvor finner vi sannheten? Jo i Guds ord, Ditt ord er sannhet, sier Jesus i Joh. 17,17. 


 
Mens Vi Venter Nr.2 / 1992 


opp topp