Bibelens
Betingelser for
Bønnhørelse


 
 
Det er alle kristnes privilegium å være i nær og vedvarende kontakt med Gud. Jesus selv ba til tider "hele natten" (Luk. 6,1). Selv om han var verdens skaper og Gud, ble han sant menneske og kledde sin Guddom i menneskelighet. Han ville vise at et gjenfødt Guds barn som til enhver tid er overgitt til Gud, kan seire over Satan og synd. I Ap.gj. 1,4 og Rom. 12,12 blir denne utholdenheten i bønn vektlagt. "Be til enhver tid", sier Paulus i Ef 6,18. Vi skal i dette lille Bibelstudiet se litt på noen betingelser nevnt i Guds ord for bønnhørelse.

Å BE GALT

I Jak. 4,3 leser vi; "Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt". Deretter forklarer apostelen hva han i denne sammenhengen mener med en gal bønn. "Dere vil sløse det bort i nytelser". Selviske og egoistiske motiver, hvor vi ber Gud om unødvendig luksus for å gjøre livet i denne onde og syndige verden behagelig for "kjødet", er i denne teksten kalt å be galt. I verset som følger (v.4), viderefører Jakob sine tanker, og forklarer påstanden nær mere; "vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap med Gud. Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende."
 
 

Å GJØRE GUDS VILJE

På samme måte som Jakob her sier at å be galt gjør at vi ikke får fordi vi ber galt, finner vi at Johannes i sitt 1 .brev 3,22 forteller at "det vi ber om, får vi av Ham fordi... Hva er betingelsen? "Fordi vi holder Hans bud og gjør det som er etter hans gode vilje." Gud søker alltid å lede oss inn i sin plan og sin vilje.

Også andre steder i Bibelen er det å gjøre Guds vilje knyttet sammen med å holde hans bud. (bl.a. Matt.7,21-23).Summen av et liv som er etter Guds vilje, blir videre forklart i 1.Joh.3,23. Det er ikke bare å tro at Jesus eksisterte og var en historisk person, men å tro på hans navn. Navnet symboliserer og identifiserer personen. Det han er, står for, mener og vil. Å gjøre etter Guds vilje betyr ganske enkelt å lyde og underkaste seg Jesus. Betydningen av å be etter Guds vilje, blir også gjentatt i 1.Joh.5,14. "Og denne fullstendige tillit har vi til ham at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje"

Om seg selv sa Jesus; "min mat er å gjøre det han vil som har sendt meg."

Men hvordan kan vi vite hva som er Guds vilje?

ET FORNYET SINN

Gud har et svar også på dette spørsmålet. I Rom. 12,2 finner vi den Guddommelige oppskriften. "Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til Hans behag, det fullkomne".

Et menneske som ikke er overgitt til Gud, som ikke er født på ny og har et fornyet sinn, kan vanskelig forstå hva Guds vilje er. For en slik person vil ikke den renhet og fullkommenhet Gud ønsker, oppleves attraktiv.

Men sier du kanskje, er det ikke tro som er nøkkelen til bønnhørelse?

Tro er en vesentlig og absolutt betingelse, men som vi alt har sett, ikke den eneste.

TRO

I Jak. l,6-sies det at den som ber; "må be i tro, uten å tvile. For den som tviler ligner en bølge på havet, som drives og kastes hit og dit av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å fa noe av Herren,
splittet som han er og ustø i all sin ferd." La oss ta med Mark. 11,34 hvor Jesus sier "Alt det dere ber om i bonnene deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det." Betyr ikke disse fantastiske løftene at vi kan be om nøyaktig hva vi vil og har lyst på
- og så kommer vi til å få det, hvis troen er sterk nok?

Nei. Hva har vi alt lest fra Guds Ord? Be rett, ikke galt. Bønnen må være etter Guds vilje, og Hans vilje er alltid i overensstemmelse med Guds Lov (de ti bud) og derfor alltid styrt av kjærlighet til Gud og mennesker.

Jeg kan be om noe jeg ønsker, men som ikke er etter Guds vilje. Når Han derfor svarer "nei" har Han svart rett på min bønn. Beviset på at Han hører, er ikke at jeg alltid får mine ønsker oppfylt, men at Han leder mitt liv.

Vi leste også at kun et gjenfødt sinn kan til fulle bli ledet av Gud til å se Hans vilje og plan.

Ethvert menneske som i oppriktighet roper til Gud vil Han høre. "Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile", sier Frelseren. (Matt.l1.28) "Be, så skal dere få. Let, så skal det lukkes opp for dere "(Matt.7.7) er et annet løfte fra Jesu munn. Men når vi kommer til Ham, når vi gir respons på Hans innbydelse, begynner en vekstprosess hvor Guds vilje og plan gjøres tilgjengelig for oss.
 

Vi blir ikke bedt om å anstrenge oss for å skape, mane frem eller "få til" en sterk tro. Ei heller trenger vi å lage stemning eller atmosfære for en sterk tro.

Vi blir bedt om å overgi oss til Gud, bli født på ny og i kjærlighet og hengivenhet lyde kallet. Guds Ord åpenbarer Hans vilje.

Våre bønner må da komme ut av et nært forhold til vår beste venn. Hans ønsker blir våre ønsker. Hans vilje blir vår, fordi Han bor i oss. Da vil også våre bønner være i samsvar med Hans vilje.

La oss avslutte med en fantastisk appell og løfte fra Jesus.

"Hvis dere ber Faderen om noe, skal Han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen." (Joh. 16.23.24)opp topp


Mens Vi Venter - nr.  6 Okt./ nov. 1993