Lest med saksen


Utskjelt prest etter å ha avslørt nissen.

Steinar Husøy holdt julepreken for 300 barn mellom 3 og 5 år i Fredrikstad før jul og fortalte dem da at julenissen ikke finnes, at det er voksne som har kledd seg ut. Det trodde vi her i redaksjonen at de fleste barn i 1997 visste og at å lyve for et lite barn er uakseptabelt og gir et dårlig forbilde. Men jul og løgn hører tydelig sammen. Presten har måttet beklage sin utalelse til den lokale pressen. Negative reaksjoner strømmet inn fra foreldre og barnehageansatte, og flere anklaget ham for å ha ødelagt julen for deres barn. En mor har fortalt at hun måtte si til sin sønn at presten ikke visste hva han snakket om. Der hvor mange kristne har ønsket å få Jesus i sentrum i en ellers hedensk fest må de gi tapt for julenissen. Julen var opprinnelig den persiske guden Mithras fødselsdag og var like hedensk dengang som nå. 
 

Det sørgelige er at religionsblandingen fører til at Julenissen mer og mer overtar Guddommens plass. Han er allestednærværende, kan se alle barn om de er snille eller slemme. Han gir oss gaver. Mange historier om nissen i barneprogrammene gir uhyggelige paraleller, og får oss til å minnes den forvanskning av evangeliet Satan alltid har vært en mester i å få til, helt fra de babylonsk-egyptiske tider.

Historien hentet fra VG 24.12.1997


 

Krafttak mot kreft

Under denne overskriften har journalist Arnold R.Lærum et interessant innlegg i helsedebatten. 

Han kritiserer EU-kommisjonen for å være mer opptatt av å behage markedskreftene enn helsa til dens innbyggere. Sverige fikk som kjent ikke lov til å ha strengere regler for innføring av kjøtt fra EU-landene etter alle epidemiene de har vært gjennom i det siste.

I denne forbindelse tar han fram en amerikansk bok med tittelen: "Gods key to Health and Happiness" (Guds nøkler til helse og lykke). På bokomslaget siteres følgene: "Å trosse Guds lover og så be om å bli befridd fra de fysiske konsekvensene, er lik en mann som hopper ut av en tyve-etasjes bygning ned på betongen under og underveis ber om utfrielse. Guds helselover er like bindene og like mye gjeldene som loven om tyngdekraften."

Forfatteren av denne boka Elmer A. Josephson, fikk en kreftdiagnose og ropte i desperasjon til Herren og han fikk ordet; "Herren sendte sitt ord og helbredet dem." Han begynnte et alvorlig studium av Guds Ord og lærte der Guds råd om kosthold og helse. Slik ble han frisk og fikk helsen tilbake.

Den norske kreftforening, skriver journalist Lærum, anbefaler det norske folk å omlegge sitt inntak av fødemidler til et sunnere kosthold. Å kutte ned på kjøtt til fordel for kornprodukter, frukt og grønnsaker er noen av anbefalingene. Lærum undrer seg over at legestanden virker så uinteressert i å forebygge kreft gjennom sterkere vektlegging på kostholdsveiledning. En drastisk reduksjon av kreft kunne frigjort leger og sykehus til andre viktige oppgaver.

Fra Dagen Nov.1997.

Her i MVV har vi forøvrig en video med vitnesbyrdet til Anne Frahm. Hun var en kristen kvinne i slutten av 30-årene og oppgitt av legene etter uttallige behandlinger. Gjennom Guds Ord fant hun veien til bedre helse og ble frisk fra sin uhelbredelige kreft på 5 uker! 

Video kan bestilles fra oss.

Et vitnespyrd om utfrielse fra synd.

Roger Montgomery var en prostituert homoseksuell som antok at han hadde hatt omgang med mellom 1000 og 1500 menn. Han pleide å spørre sine parnere om hvordan de kom inn i denne livstilen. De fleste svarte at de var lært opp av en nabo, en venn eller en slekning. Vanligvis hang det også sammen med lesning av pornigrafi. 

Roger hadde verken arbeid eller bosted. Han kobinerte prostitusjon med kokain og alkoholmisbruk. Da han etterhvert fikk AIDS tryglet han Gud om å få dø. Men i sin fortvilelse hørte han Kristus tale til han, og Han tilbød liv isteden for død. For første gang skjønte han at han kunne komme til Gud akkurat som han var, uten å måtte forandre seg først. Det var ikke noen side han måtte bla om, han kunne bare komme til Gud i den tilstand han befant seg. Gud ikke bare viste ham muligheten til å bli forandret, men gav ham et helt nytt liv. Til slutt ble han omvendt.

Snart hadde han arbeid og et sted å bo. Selv om han fortsatte å kjempe mot homoseksualiteten, begynnte en forvandlingsprosess. En pastor og en støttegruppe hjalp ham gjennom helbredelseprosessen. "Da skjønte jeg," sier han, "at Gud hadde tatt meg ut av homoseksualiteten, men ennå ikke tatt homoseksualiteten ut av meg."

Etter hvert kom frigjøringen. Selv om han opplevde mange fristelser, oppdaget han til slutt at hans avsky for kvinner begynnte å endre seg, og han kjente seg tiltrukket av dem. Noen få år senere giftet han seg.

"Homoseksuelle tar feil hvis de tenker at homoseksualitet er den eneste synden de har i livet sitt," sier Roger. "Homoseksualitet er en frukt av synd, ikke roten til den. Det finnes andre synder og holdninger som Gud må arbeide med for at vi skal bli fri. Etter at jeg ble kristen, ba jeg Gud om at han måtte arbeide med mine seksuelle lyster. Men Gud pekte i stedet på min stolthet og min griskhet. Dette var roten som jeg måtte bli konfrontert med, før jeg var klar til å overlate homoseksualiteten min til Gud."

Her er skriftestedet som viste ham veien til friheten: "Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skulle også vi vandre i et helt nytt liv.

For hvis vi er forenet med Ham i en død som har likhet med Hans død, da skal vi også bli det i en oppstandelse som har likhet med Hans oppstandelse.

For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden." Rom.6,4-6 I følge Paulus er homoseksuelle treller under synden

Fra Boken "Homofili er ikke medfødt" utgitt på Lunde forlag.

Religiøs katolsk mafia

Norsk katolsk biskop er redd Opus Dei bevegelsen. 

Kaller den "noe svineri."

Vi har tidligere i MVV skrevet om den katolske Opus Dei losjen. Alt i 1984 gikk den norske katolske biskopen Gerhard Schwenzer ut med en sterk advarsel mot denne hemmelige katolske sekten, og kaller den "noe svineri." Biskopen dro på daværende tidspunkt til Rom for bl.a. å protestere mot at Opus Dei ønsket å etablere seg også i Norge.

"Bevegelsen er organisert som en frimurerlosje og har som formål å gi tilbake til den katolske kirke den sivile og religiøse makt kirken hadde i middelalderen." Denne uttalelsen kommer fra forfatteren Robert Hutchison, som har kartlagt organisasjonen i sin bok; "Innenfor Opus Deiís hemmelige verden." Det er godt kjent at nåværende pave er en meget sterk Opus Dei tilhenger. Bevegelsen, sier Hutchison, driver "hjernevask" av sine medlemmer på linje med ekstreme religiøse grupper som Moon-bevegelsen og Scientologi-"kirken."

I Belgia, Frankrike og Tyskland er en rekke Opus Dei prester plassert i meget høye og innflytelsesrike stillinger i de største bankene og i regjerings-byrokratiet. Det vakte stor oppstandelse da en belgisk parlamentskommisjon nylig ville ha Opus Dei stemplet som en farlig religiøs sekt. Selv i et katolsk dominert Belgia kom kommisjonen til denne konklusjonen.

Under Ronald Reagans presidentår, fikk Opus Dei godt fotfeste i USA med mange gripearmer inn i Pentagon. Daværende FBI-sjef var nevnt som tilhørende organisasjonens innerste krets. Opus Dei regnes for å være en av verdens mektigste religiøse organisasjoner, med kontroll over mer enn 500 universiteter og 52 radio stasjoner.

Kilder: Arbeiderbladet 19. mars 1984 og 25. oktober 1997. Div. svenske aviser samt Robert Hutchison, "Innenfor Opus Deiís hemmelige verden," (eng.)

JB.opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 20 (6.årgang 1/1998)
http://welcome.to/MensViVenter