Noen ord fra Ron Wyatt


Mange av våre lesere har vært på møtene i Norge og Sverige, hvor Ron presenterte viktige oppdagelser som bekrefter Guds mirakuløse ledelse slik Bibelen sier. Omkring 70 personer har også, i løpet av noen år, vært med oss til Midtøsten og med egne øyne sett flere av funnene. Ved slutten av turen som ble avsluttet den 9. desember 1997, ba vi Ron sende en hilsen til våre skandinaviske lesere. Følgende lå ham på hjertet:

"Satan er desperat i sitt forsøk på å distrahere oss fra å arbeide med sjelevinning. Nådedøren stenges snart, men mange av Guds folk er opptatt med uvesentlige ting, som for eksempel unyttige profetiske spekulasjoner eller pengesystemer i endetiden. Slike temaer tar ofte vår oppmerksomhet og tid, slik at det blir lite tid igjen til direkte sjelevinnende arbeid. Våk derfor og vær rede og arbeid for å vinne sjeler. Husk og be om å få muligheter til å dele Guds Ord på en ydmyk og omsorgsfull måte med alle du møter.

I USA henger de kristne seg stadig opp i nye og "spennende" måter å tilbe på. Populære "patenter" og "mote-oppskrifter" dukker opp og forsvinner like fort, men gir mange følelsen av at noe nytt og annerledes skjer. Akkurat nå er det "in" å lære alle oldtidens navn på Gud utenat, slik at man i bønn og forkynnelse kan lire av seg en rekke "mantra" ord, som da etter sigende skal tilby spesiell nåde og gi åndelig innsikt samt skape sterke følelser og nærhet til Gud. 

Faktum er at hvis vi ikke refererer til Jesus Kristus, sønn av den levende Gud, kan vi risikere å bruke andre navn som ikke velsigner og som gjør det mulig for Satan å bedra oss ved å lede vekk fra det Herren vil med oss. Å repetere Guds ulike navn hvis vi ikke lar oss motivere til å lyde ham i ett og alt, er verdiløst. Vi ser at de som lett adopterer disse smarte og nye tilbedelsesformene, som regel er de som ikke er opptatt av å få Guds hellige lov skrevet i sine sinn, slik at lydighet blir naturlig og lystbetonet. De er nesten alltid engasjert i en flukt fra Guds vilje.

Vi må vokse videre i det lys Gud har gitt oss. Be til vår Far i himmelen, slik Jesus lærte oss. Og be i Jesu Kristi navn, den levende Guds sønn. 

Når det gjelder pengesystemer i endetiden, har jeg personlig tillit til lys Gud ga E.G.White, at nær endens tid, vil mennesker komme med penger til de som forkynner Guds sanne budskap, men det vil være for sent. De vil svare at arbeidet er avsluttet og at vi ikke har bruk for flere midler fordi nådens dør er stengt og Jesus kommer igjen. Dette forteller oss at arbeiderne i Guds vingård vil vite når alle muligheter for videre evangelisering er avsluttet -og at menneskene samtidig vil ha kontroll over sine midler også etter at arbeidet er avsluttet. Vi skal ikke fokusere på penger men på å vinne sjeler. Ikke kast bort tiden på unyttige profetiske spekulasjoner, eller med å forandre det Gud alt har gitt, men la oss i stedet forholde oss til det viktige lyset vi har fått.

De som flykter fra de grunnleggende sannhetene, gjør oftest dette for å kunne imponere andre med hvor mye de kan. Det er selvet og stolthet som er drivkraften. Er vi i sjelevinnende arbeid, fortsetter vi med det uansett hva framtiden vil bringe. Til dem vil Jesus en dag si; "Kom du gode og trofaste tjener..." Ikke misbruk viktig tid med å spekulere over profetier vi ikke har fått fullt lys over. Vi vil forstå det når det skjer. Profetienes hovedhensikt er ikke å spå om framtiden, men å kunne gjenkjenne hendelser når det skjer. Men dersom vi ikke vitner slik vi er satt til i denne verden, lærer bibelen oss at vi vil ha blod på våre hender.

Nehemja ga seg ikke en gang tid til å forhandle med de som ville argumentere over hans arbeid med å gjenoppbygge murene. Idag er vi i ennå større tidsnød enn tilfelle var med Nehemja. Misbruk ikke hverandres tid! Tiden er altfor kort til det! Be Gud om å tilgi dine synder og bli renset i Hans blod. Videre at Han må få utvikle din karakter i harmoni med sin vilje og at du må bli i stand til å vitne på en riktig måte overfor de mennesker Gud bringer deg i kontakt med. 

Hilsen fra Ron Wyatt.
 


Flere funn i Gomorra


Et nytt stort askelag var ramlet ned fra sidene i Gomorra da vår gruppe var der i desember.

Til venstre ses Ron Wyatt og Rory Kaye betrakte svovelkulene de fant da de "åpnet" formasjonen. Brenne-ringer syntes helt tydelig.

I år fant vi også bittesmå rester av hva som lignet brent tre. Analyser er sendt til laboratorier i både Norge og Sverige

 opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 20 (6.årgang 1/1998)
http://welcome.to/MensViVenter