BIBELEN HAR ORDET... 

 S er du ikke hva de driver på med i byene i Juda og på gatene i Jerusalem ? Barna sanker ved, fedrene gjør opp ild, og kvinnene knar deig for å bake offerkaker til himmeldronningen og de øser ut drikkoffer til andre guder, slik at de vekker min harme. Det er ikke meg de krenker, men seg selv, så de skal rødme av skam.
(Jeremias 7,17-19)
K vinne n var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger fylt av hedensk styggedom og all slags urenhet fra hennes utukt. På hennes panne stod skrevet et navn med skjult mening:
Babylon den store, mor til skjøgene og all styggedom på jorden. Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner.
(Åpenb. 17, 4-6)
Fra himmelen hørte jeg nå en annen røst: Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. For syndene hennes rekker opp til himmelen, og Gud har husket all den urett hun har gjort.
(Åpenb. 18,4-5)
Deretter fulgte en annen engel og ropte: Falt, falt er Babylon den store, hun som med sitt horeliv har skjenket vin til alle folkeslag, en vredens vin.
(Åpenb. 14,8)
Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av glansen omkring ham. Han ropte med veldig røst: Falt, falt er Babylon den store

Den er blitt et tilholdssted for onde ånder, ja, en tilflukt for alle slags urene og avskyelige fugler. For alle folkeslag har drukket av hennes utukts vin, kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene jorden rundt er blitt rike av hennes overdådige vellevnet.

(Åpenb. 18,1-3)
Da så jeg et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder og en krone på hvert horn. På hodene stod navn som var en spott mot Gud.
(Åpenb.13,1-3)
Dette er Jesu Kristi Åpenbaring, som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere alt det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes. Salig er den som leser ordene i denne profeti, og de som hører dem og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær.
(Åpenb.1, 1-3)
Ikke enhver som sier til meg : Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min Himmelske Fars vilje, mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert med ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si til dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett.
(Matteus 7,21-23)opp topp