Infiltrasjon  uten oppgjør

Mange trossamfunn som var etablerte i tidligere USSR, opplevde at deres ledere ble arrestert fengslet og mishandlet. I deres sted ble det plassert KGB-agenter, som var godt drillet i nevnte trossamfunns lære, og som skulle fungere som kirkeledere. Enkelte av de virkelige lederne, som havnet i konsentrasjonsleirene, overlevde ikke behandlingen de ble utsatt for.

KGB-arkivene, som etter kommunismens fall ble gjort tilgjengelig, viste bl.a. at ca. 50 av de sovjettiske deltakerne ved Kirkenes Verdensråds Generalforsamling i Vancouver i 1983, var politiske etterretningsagenter. De sanne lederne ble forfulgt bak jemteppet, mens de infiltrerte spion-lederne fungerte som offisielle ledere.

Lajos Ordass ble valgt til leder for den ungarske Lutherske kirke i 1948. Han ble fengslet på grunn av falske anklager, mishandlet og døde i fangenskap i 1978. Zoltan Kaldn ble av KGB plassert som ny leder av kirken, med hovedoppgave å tilpasse bevegelsen til den marxistiske stat. Absolutt alle i miljøet visste om det som skjedde.

Gjett hva som fant sted ved alt omtalte General forsamling for 16 år siden? Jo til tross for mange og kraftige protester, ble KGB-agenten fra Ungarn valgt til ny president for Det Lutherske Verdensforbund!  Senere ble også flere av de falske lederne plasserte i viktige stillinger, som både medlemmer og ordstyrere i betydningsfulle komiteer.

Også i en rekke mindre protestantiske kirkesamfunn i ulike øst-blokk land, ble KGB-"lederne" gjenvalgt, selv etter at kommunismen var avskaffet. Mange av de virkelige "hyrdene," som overlevde fengsel og mishandling, ble stilltiende ignorert og "skjøvet ut i kulden," ennå engang, når fengselsportene til slutt åpnet seg for dem. Det var ingen medlemmer som ba for dem mens de led og de ble ikke ønsket velkommen til friheten. De ble i stedet møtt av hjernevaskede "søsken" som betraktet dem som både menighetens, statens og Guds fiender.opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 17 . 1. kvartal 1997
http://welcome.to/MensViVenter