Arkeologi

 Fossilene.
Rester etter jordisk katastrofe? 

Vi anbefaler ORIGO

Dansk tidsskrift. Redaksjonen i dette utmerkede bladet mener at troen på skapelse kan kombineres med naturvitenskapelig forskning. Resultatet av slik forskning blir gjort tilgjengelig.

Redaksjonen består i hovedsak av forskere innen naturvitenskap og høyskolelærere med spesial-utdanning innen vitenskap.

Adresse: 
origo/Anton Øhrstrøm
Dværgbakken 25, DK-2730 Herlev
Tlf .(45) 44 94 27 58


Fossil av en fisk slik den ble bevart når
katastrofen inntraff.Origo/Steinar Thorvaldsen
Sørliavn. JO, 9018 Tromsø

Tlf. 77 67 29 48
I det siste nummer av bladet, finner vi en svært interessant artikkel om funn av menneskefossiler på øya Guadeloupe i det karibiske hav. Etter evolusjonistiske teorier, skulle disse fossiler høre til miocænperioden (før kritt og jura). Men i følge de samme evolusjonistene, skulle det ikke eksistere mennesker i denne perioden, ja ikke engang aper! Disse fossile menneskene levde altså lenge før sine forfedre! Det er gjort atskillelige slike funn også andre steder på jorden. Artikkelen viser bl.a. hvor.

Ett av disse fossilene, det eneste gjenværende fra den karibiske øya, som er blitt bevart, var lenge utstilt i England, men ble fjernet fra offentligheten da utviklingslæren vant innpass i 1930-årene. I dag ligger det godt skjult i kjelleren på British Museeum.

Fossilet samsvarer fullstendig med skapelsesteorien. Det har ingen apetrekk. Det er en fullt utviklet ung kvinne. Hun ble begravd plutselig og katastrofalt. Dette vises av  lemmenes krampeaktige bøyning, og det høye innholdet av organisk stoff i avleiringen umiddelbart omkring benene. Kroppen var ennå ikke gått i forråtnelse da begravelsen skjedde. Avleiringen rundt er altså størknet før kroppen kunne nedbrytes.

Katastrofen uttrykkes ytterligere av at det har oppstått brudd på venstre underarm etter dødens inntreden. Selve vridningen på kroppen er også bemerkelsesverdig. Disse bruddene kan kun forklares ved at en flytende masse (lik flodbølge) er skyllt innover den døde kroppen og skapt de ødeleggelsene viser før kroppen gikk i forråtnelse, og det ble et endelig fossil.

Origo 1.kvartal. 1996

DNA i fossiler

Kompliserte langlenkede substanser som DNA og protein brytes så hurtig ned at etter 10.000 år skulle det ikke være noe DNA tilbake.

Dinosaurben inneholder proteinet osteocalcin. Siden en slik lang proteinkjede etter forsøk naturlig brytes ned hurtig, vil en slik oppdagelse lettere datere disse fossilene skriver bladet New Scientists i okt.91.

I Alaska ble det nylig funnet et stort dinosaur ben i fersk tilstand. Ikke fossilisert. Dr. Margaret Holder, vitenskaps medarbeider i  Reformed Perspective  kommenterer: "Dette benet er forbløffende bevis på at dinosaurene ikke er millioner år gamle, kanskje bare noen tusen. Det er på tide at geologer erkjenner problemer med egne data.
 

Alder på Dinoèr

Vitenskapsmenn ved Oak Ridge National laboratories i USA brukte urandatering av trær funnet i lagdelte fjell hvor det også var funnet dinosaurusfotspor. Også her ble alderen datert til bare noen tusener av år.
 

Kjempe-pingviner!

Zoologer har funnet et fossilt skjelett av en pingvin som var 2 meter og 10 cm høy, i taket på en hule i  New Zealand. 

EHB
 opp topp