Vitnesbyrd og Rapporter

Vitnesbyrd om Guds ledelse 

Det er 36 år siden. Er Gud den samme i dag? Hvis du har erfaringer om Guds ledelse, som du har lyst til å dele med våre lesere, skriv det ned og send det til redaksjonen. (Noen ord i beretningen nedenfor er endret, siden språket har forandret seg litt de siste 30 årene.)

”Det var fredag kveld, og jeg var på vei hjem etter ukens arbeid. Jeg var kommet til fergestedet nær hvor jeg bodde. Det var bare å få plass på fergen, så var jeg hjemme. Jeg satt i bilen og ventet på tur. Fire store lastebiler hadde alt kjørt på, og opptok den ene siden av bildekket. Kapteinen kom mot meg for å signalisere at jeg kunne kjøre om bord. Jeg ville da få plassen helt foran på den andre siden av båt dekket. Plutselig begynte telefonen å ringe på broen. Kapteinen stanset et øyeblikk, men fortsatte så mot meg. Telefonen fortsatte å kime høyt og skjærende. Da ropte en av mannskapet til kapteinen; ”Du må ta telefonen, det kan være beskjed om syketransport.” Da snudde kapteinen seg, og gikk opp på broen. Mens han var borte, ble enda en stor lastebil dirigert om bord i båten. I det den kjører ned på fergen, svikter bremsene og den tunge lastebilen går rett på sjøen. Hadde jeg kommet før den ombord, hadde den skjøvet meg foran seg rett ut i fjorden. Da alt oppstyret hadde lagt seg, kom kapteinen, som jeg kjente fra før, bort til meg og sa: ”Du må være en lykkelig mann, Skogseth. Jeg ville ha plassert den foran denne lastebilen. Hadde det skjedd, ville du nå ligget på 70 meters dyp på bunnen av fjorden. Det var telefonen som stanset meg i siste øyeblikk. Men det merkelige var, at da jeg kom opp på broen, var det ingen på telefonen, enda den ringte hele tiden. Da jeg ringte sentralen for å få greie på om det var en syketransport det var ringt for, fikk jeg til svar at det ikke hadde vært noen oppringning til fergen.”
 

Takk for gavene til misjon blant muslimer i Afrika!!

Vi har fått inn kr. 14.300,- fra Mens Vi Venters lesere. Fra møtevirksomheten på Ormøya er det også kommet inn midler og tilsammen sender vi nå kr. 20.420,- til Afrika via pastor Thorkil Pedersen.

Rapport fra arbeidet blant muslimer i Afrika.

Som våre lesere er kjent med, ble midler som kom inn i forbindelse med forrige utgave av MVV, øremerket det evangeliske arbeidet blant muslimer i Kenya. Vi skrev også i MVV nr. 26 om Alex (ander), som vi er blitt kjent med gjennom pastor Thorkild Pedersen. Alex var en sentral leder (en Imam) innen den muslimske bevegelsen i Kenya. Da han ble kristen, møtte han ekstrem motstand og flere forsøk ble gjort for å ta hans liv. Fiendene klarte ved ett tilfelle å stikke ut et av hans øyne, men han overlevde også dette angrepet. I en helt fersk rapport Thorkild Pedersen har sendt oss, blir vi informert om en uttrolig hendelse Alex erfarte på en av øyene utenfor Kenyas kyst.

Alex’s forkynnelse der gjorde det mulig å etablere to små menigheter på ca. 20 medlemmer hver. Alle kom fra muslimsk bakgrunn. Under et av møteseriene kom en morderbande for å drepe Alex. Siden han hadde vært en Imam, var det bestemt at han måtte ryddes av veien. Mennene som var utpekt til å ta hans liv, kom bevæpnet mot han fra alle kanter og Alex hadde, menneskelig sett, ikke noen mulighet til å unnslippe. Han forsto straks at bare Gud kunne hjelpe. Han ba høyt ”i Jesu navn” fiendene om å stanse. I samme øyeblikk stivnet de alle til, og var ute av stand til å bevege seg. Møtedeltakerne var vitne til det som skjedde, og resultatet var at mange av dem bestemte seg for å bli kristne og tilbe den Gud Alex fortalte dem om.

Det bor over 60 000 muslimer på disse øyene, og pastor Pedersen er involvert i å sponse 10 leg-evangelister i dette området. Alex er en av dem. Et av prosjektene er å anskaffe en misjonsbåt som kan benyttes til møter og besøk på øyene. SDA-GC ”Global Mission” prosjektet har lovet å skaffe midler til å bygge en klinikk på fastlandet, som også kan være base for denne misjonsbåten.

Vi kan videre fortelle at Alex også er engasjert i et evangelisk prosjekt i Mombasa, og midler vi har samlet inn gjennom MVV er benyttet til innkjøp av bibler for interesserte muslimer i dette området. I april var det arrangert en ”muslimsk kongress” i Malindi, hvor tidligere muslimer, som nå er kristne, møttes for å dele erfaringer og planlegge nye framstøt. Det siste vi hørte var at 150 var påmeldte. Flere av disse menneskene er vunnet gjennom arbeidet Alex har utført.

Pastor Pedersen forteller oss også at Alex’s kone står opp kl. 03:00 om morgenen for å selge grønnsaker på det nærmeste markedet, slik at de kan tjene nok til å arbeide som legevangelister . Hvis noen av våre lesere fortsatt ønsker å støtte arbeidet Thorkild Pedersen og Alex utfører, vil vi sende postanvisninger til dere.

Store masser samler seg for å lytte til budskapet fra Alex. Her samles både kristne og muslimer i sin søken etter det evige evangelium.
Muslimske ledere i samtale under et av møtene til Alex.
 


opp
topp

 
 
 
Mens Vi Venter - Nr. 27 (8. årgang 1/2000)
http://www.barukmedia.com/mvv