Mens Vi Venter

Et Nyhetsbrev i endetidsperspektiv

Temaoversikt

Jesu frelseverk

Tilbudet fra Golgata
Når Gud tilgir
Veien til Kristus
Tilbedelse og lydighet
Forsoning i praksis
Jesu Natur og din Frelser
Fullkommen karakter i syndig natur
Et fantastisk tilbud
Kledd i hvite klær
Bibelens oppskrift på befrielse

Kristent liv

Holdning til korrigering
Et kristent medmenneske
La meg være i fred
Selvunderholdende evangelisme
Har du lagt merke til
Katolikk eller protestant ?
Hva en sang kan utrette
Holdninger som holder
Pappas hånd
Loyalitet i Kirken
Sann Kjærlighet
Perfeksjonisme kontra kristen fullkommenhet
Å elske Gud er å hate synd 
Er du omskåret ?
Er du tilgitt ?
Bønner Gud vanskelig kan besvare
En avtale med Gud
Vil du ligne Jesus ?
Du kan dø fra deg selv
Det som betyr noe
Ja til kristen radikalisme.
Er rustningen på plass ?
Å snuble

Teologi

Dogme eller ånd
Hva er tro ?
Under lov eller nåde
Den første løgnen
Bibelens betingelser for bønnhørelse
Et tveegget sverd
Kristendom eller teologi
Lov og nåde
Du er skyldig !
Engle eller paddebudskap
Er sannhet viktig ?
Det femte bud
Nådeløs nåde
Hva er en hyrde ?
Luther og loven
Betraktninger over Jesu natur
Katolsk forståelse av Jesu natur
Jesus Kristus og ham korsfestet
Når den evige ild slukner
Hvem sier folk at jeg er ?
Jesus som Gud og menneske
Tusenårsriket
Tungetale
Syndfrihet
Konservativ eller liberal
Tok Jesus det falne menneskets natur
Bare Jesus og Ham korsfestet
Hvor er Guds menighet og hvem tilhører den ?
Advarsel mot falsk lære
Frelst èn dag av gangen
Hvorfor?
Hvor lovlig er du?
Fordømmelse
I Jesu Kristi Nasareerens navn
Påsken, pinsen og loven

Frafall I

Det store frafallet, del 1
Del 2, Mariadyrkelsen
Jomfru Maria
Den katolske messen
Helgentilbedelse
Kirke eller verdensmakt
Tortur og drap i Jesu navn
En tilfeldig likhet
Fra Babylon til Rom
Skal Babylon avsløres
Avlat før og nå
Den ugifte presten
Var Peter den første pave
Pavens hemmelige mafia
Er det straffbart ?
Den økumeniske Kristus
Okkulte fingertegn
Infiltrasjon
Svindel i Guds navn
De ufeilbarlige pavene
Sagt om Maria
Augustin, kirkehistoriens store vranglærer
Pavekirkens jødehat
Pontifex Maximus, mystikkens øversteprest
Farlig katolsk spiritisme

Alberto
Alberto's historie

Antikrist

50 Bibelske kjennetegn på antikrist  del : I | II | III | IV V | VI | VII | VIII IX X

Endetid

Den store revisjonen
Tid for oppgjør og forsoning
Sendebud fra Gud for jordens siste dager
Sitater fra Ellen.G.Whites over 50 bøker
De 144.000
Det Evige Evangelium
Tre Englers Budskap
En rystende erfaring, del 1
Hva kan vi forvente ? En rystende erfaring, del 2
Endetidens begivenheter
I senregnets tid
Nå må vi våkne
La oss være beredt
En sann historie og en alvorlig advarsel
Er det "svimling" i åkeren ?
På grensen til Kanaans land !
Tanker om tiden

Åpenbaring & profeti 

Kvinnen i ødemarken
Menigheten i ødemarken
Historisk tolkning av Åpenbaringen
Kvinnen i ødemarken
Profeti om vekkelse
Bibelsk tidsprofeti leder opp til det 19. århundre
USA i bibelens endetidsprofetier
Åpenbaringsboken del 1
Åpenbaringsboken (2): Syv menigheter
Johannes Åpenbaring: Filadelfia og Laodikea
Kristus blir kronet
Seglene brytes
Dyr og riker i Åpenbaringsboken
Dyr og riker i Åpenbaringen,  5
Dyr og riker i Åpenbaringen, 6
Endetidens begivenheter
Tiden er omme, del  8
Johannes åpenbaring, del 9
Johannes Åpenbaring, del 10

Karismatisk 

Vekkelse på avveier
Økumenisk karismatikk
Å falle under kraften
Falske mirakler.....
Trosbevegelsens okkulte røtter
En telefonsamtale med Bengt Baum
En Ny Reformasjon
Å falle i Ånden
Himmelen på forskudd
Kan djevelen besvare kristnes bønner - Leser-reaksjoner
En pastors bekjennelse
Har du hatt enn åpenbaring?
Den karismatiske vekkelsen
Pensacola
Spiritistiske bønnemetoder
Bak kulissene
Tre menn som endret evangeliet

Sabbat eller søndag - og dyrets merke

Hviledagen og dyrets merke
Hvem forandret Guds lov
Hva gjorde du ved Kades
Kort om dyrets merke
Solens eller sønnens dag
Er alle dager like ?
Duradalen og dyrets merke
Pavens søndags appell skaper oppsikt
Søndagslover på trappene i Nederland
Angående søndagslover i Nederland
Antikrist og dyrets merke
Kraftig verbalt angrep på sabbatsholdere

Bibelsk arkeologi og skapelse

Spennende arkeologi
Golgata - billedartikkel
Intervju med Ron Wyatt
40 år uten spor
Ebla
Intervju med Ron Wyatt
Arkeologiske bevis for Makkabeernes eksistens
Babels tårn
Fossilene
Paktens ark
Skapelse eller evolusjon (1)
Dinosauruser i Bibelen
Fenomenet Ron Wyatt
På jakt etter Moses i Luxor
Mer om Moses
Eksemplet Moses
Noen ord fra Ron Wyatt
Nye vognhjul funnet i Rødehavet
Hvor er Sinai-fjellet ?
Arkeologi
Josefs kornkamre
Arkeologinytt
Graver fra Sodoma og Gomorra
Minneord over Ron Wyatt
Intervju med Ron Wyatt
Svar på anklager I

Kirkehistorie
 

1000 år med kristendom i Norge?
Forfølgelse av kristne i Norge
Barnepredikanter

Heilage-Olav heldt sabbat
Antijudaiseringen som ledet til hedenskap
 

Guds folk i historien

John Wiclif
Valdenserne protesterer...
Guds venn og kirkens fiende
Utradisjonell forkynner på besøk
Patrick Hamilton
Årelating mot haugianismen
Da Gud stanset den spanske armada

Vitnesbyrd og rapporter

Intervju T. Sognefest
Jesus elsker taperen
Den eneste utvei 
Jesus elsker taperen 
Fra Lunken Ungdom til Anger og Omvendelse
En Vekkelse som Ledet til Tjeneste for Gud
John
Emma og Vichy
Den som river en mur...
Vitnesbyrd: Fra "dead can dance", hasj og død til adventbudskapet, Jesus Kristus og helbredelsens vei, av Roy Eriksen
Hvordan jeg ble en kristen
Bare av nåde i alle situasjoner
Nathaniel A. Davis og Ellen G. White
Dramatikk og bønnhørelse i Romania
Vitnesbyrd som inspirerer
Vitnesbyrd og rapporter
Holdt sabbaten og mistet levebrødet i USA
En verdensomspennende legbevegelse
Rapport fra sommerstevnet
Det sanne evangelium til muslimer i Afrika
Sommerseminar på Fredheim
Mennesker vi møtte

Lest med saksen 

1 3 | 4 5 | 6 7 8 9

10 11 12 13 | 14 15 16

 17 19 | 20  21 22 | 23 | 24

26 27

Lest med saksen spesial (18): Klipp og kommentarer fra katolske kilder

Kommentar
Kommentar
Kommentar
Kommentar
Kommentar
Kommentar

Bibelen har ordet
Bibelen har ordet
Bibelen har ordet
Bibelen har ordet
Bibelen har ordet

Teologi II

Kirkelig vielse
Kristen uten frelsesvisshet
"Sakrament schvärmer"
Den høye lista
Når kristne slutter å være det
Er du Talaiporos?
Respons på Jesu natur
De største budene
Jesu rettferdighet
Tid for vekkelse
Når skriften vrangtolkes
Med galt manuskript
Tok apostelen Markus feil?
Den "vanskelige" frelsen
Når kristne ledere blir Guds fiender
Den "udødelige" sjelen
Den stengte porten
Guds eget land
Da forhenget revnet
Er det håp for meg ?
Blasfemi
Bibelens mest misforståtte lignelse
"Vår tids moderne Fariseere"
Ved tro alene
"Vanskelige" skriftsteder
I -Sjelen, døden og evigheten
II - sjelen, døden og evigheten,
III-Den rike mannen og lasarus
Kamelen og nåløyet
Påsken, pinsen og loven

Helse for kropp og sinn

Når sjelen blør
Når kristne trenger psykologisk hjelp
Behandling av "sår"
Sinnet Gud skapte I
Sinnet Gud skapte II
Sinnet Gud skapte, del 3
"Å, om vi hadde kjøtt å ete"
Ren og uren mat i nytestamentet
Farlig stress
Hvorfor helbreder du meg ikke, Gud ?
Den alvorligste av alle synder

New Age

Den kosmiske Kristus
Meditasjon, kristenmystikk
Møte med NEW AGE
"New age" eller "new birth"
Ennå en falsk Kristus

Økumenikk

Hvor beveger den danske kirke seg?
Mange veier leder til Rom
"Celebration"
Endelig enige ?
31. oktober 1999
Jesuittenes tilbud til lutheranerene
Bak kulissene
Advarsel !
Israels smertefulle økumeniske erfaring
 

Lignelse og fortellinger

Hva om Dette hadde skjedd?
Reisen til Amerika
Idyllisk sjøliv,av Bjørn Nilsen
En historie om apostelen Johannes
Presten som gråt
Da stormen tok brua
Fartskontroll

Israel

Hvem er Israel ?
Israels ti tapte stammer
Jøder møter Jesus
Stammen og grenene I
Stammene og grenene II
Stammen og grenene - del tre
Vekkelse blant jødene
Netzarim

Helligdommen

Evangeliet før Kristus
Helligdommen fra A-Å
Arken, blodet og pakten
Den originale helligdommen
Evangeliet forkynt før korset
Jesu blod på nådestolen

Frafall II

Autoritær kirke i fokus
David Koresh
Pedofile prester
Åpent brev til paven i Rom
Ordinasjonsmakt
"Den kristne verdens moralske samvittighet"
Farlig katolsk spiritisme
Katolsk Infiltrasjon i Statskirken
Infiltrasjon uten oppgjør
Avlat som belønning
Ny helgen I & II
Opprør i Rom
 
 

Bibelfortellinger

Strategisk forkynnelse
Bibelske prinsipper som ikke kan brytes i en lederstruktur
Miljøkristen
De besatte i Gadarener-landet
Forkynnelsen må kvalitestsikres
Slik skal det ikke være hos dere
Et stikk i hjertet
Den dagen frelsen kom

Annet II 

Kom tilbake
Rapport fra Zagreb
Litteraturreferanser
Tankevekkende sitater
Provokasjon
Pressemelding
Mordtusler
Kollektiv tenkning

Stjernene forteller
Guds stemme på stjernehimmelen
Hele frelsesplanen nedtegnet på stjernehimmelen
Guds frelseplan på stjernehimmelen


Mens Vi Venter | Innholdsoversikt | Baruk Media