Mens Vi Venter

Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv:


Søk i "Mens Vi Venter"

   powered by FreeFind

"Mens Vi Venter" lages av John og Elin H.Berglund

Forside

Forfatterens anbefalte
artikler:

Anbefalte del 1
Anbefalte del 2
Anbefalte del 3
Anbefalte del 4

BLOGG:
- Adventist på alvor -
Johnsblogg.tumblr.com

Bestill gratis abonement på bladet ved å kontakte utgiverne.

Alle henvendelser rettes til 
"MENS VI VENTER"

Mob: 93-40-77-55

E-mail: 
post (a) mensviventer.no

Hvis du ønsker å støtte utsendelsen av 
Mens Vi Venter 
- benytt postgiro;
0540-0460851.
 


Nedlasting:
Mens Vi Venter
nr 1-49, ca 40MB
mvv49.zip 

På denne måten kan du ha hele "Mens Vi Venter" tilgjengelig på din harddisk, og du kan lettere dele bladet med andre. Nedlastingen tar svært lang tid hvis du ikke har bredbånd. 

                                                                                                 
1. Jesu gjenkomst
Når Jesus kommer  |  Hva skjer når Jesus kommer igjen? Del 1  |  Hva skjer når Jesus kommer igjen? Del 2  | Den store tidsuken   |  Guds rike kommer!    
Left Behind – Hva skjer med de som blir latt tilbake?

2. Profetier og kirkehistorie
Jesus i det gamle testamentet | Den siste uken   | Seglene brytes |
Det fjerde segl |  Hvem er kvinnen kledd i solen? Åp 12  | Romerriket som djevelens redskap - Åp kap 13 | Hedenskap i kristen kappe -   Åp 13 |
Den femte basun Åp. 9  | 1260 år  | Identifiseringen av en fallen kvinne Åp.17
| Moderkirken og døtrene  Åp. 17      

3. Profetier og endetidsbegivenheter
Laodikea – en korreks til de som lever i den siste tid  | Et evig evangelium Åp.14          
Åpenbaringen 13: DYRET FRA JORDEN -
Del 1: USA i bibelens profetier | Del 2: Mirakler som forfører  |   
Del 3: Den falske profet | Del 4: en falske profet avslørt I  
Del 5: Den falske profet avslørt II  |  Dyrets bilde | Dyrets merke                          
Åpenbaringen 17:
Del 1 - Identifiseringen av en fallen kvinne | Del 2 - Moderkirken og døtrene
Del 3 -Kvinnen og Dyret med syv hoder og ti horn
| Del 4 - Dommen over skjøgen                                 
Tiden når plagene faller  | Froskenes giftige budskap 
Tusenårsriket  | Guds siste kall og verdens svar |
Når verdens samles - Åp 13 | På vei mot etableringen av dyrets bilde 

4. Bibelens lære om Antikrist
Hvor ble det av antikrist? | En utrolig forførelse 
Antikrist | Tiden for antikrists komme | 50 bibelske kjennetegn på antikrist 
Menneskesønnen | Tøff tid for ny pave  | Hvorfor Islam ikke kan være antkrist  

5. Karismatikk og New Age
Norske menigheter invaderes av en ny type kristendom E Berglund - 1/2008 (51)
Knutby – og hva så?  John Berglund   1/2004  (38)
Kundalini                                   Anders Olav Bjørkavåg MVV 2/2007  (49)
Bønn i en trosmenighet på østlandet                                      MVV   2/2004  (38)   
Et nødvendig oppgjør                         John Berglund             MVV  1/2007 (48)
Sanne og falske profeter                     John Berglund             MVV   2/2009 (55)
Benny Hinns trolldomskunster           Elin H Berglund          MVV   1/2005 (44)
Når det sunne blir usunt                      E Berglund/A.T Sveinall MVV 2/2006  (45)
Trosbevegelsen og Oslo Gospelsenter            Eva Gregersen MVV 1/2005  (40)
Kontemplativ bønn?                                                               MVV 2/2007  (49)
Å falle under hvilken kraft?                Rebecca Tourniaire     MVV   1/2005 (44)
Når en familie blir splittet                 E Berglund                  MVV 4/2005 (43)
Inkludere eller ekskludere?                 Rebecca Tourniaire    MVV 4/2005 (43)
Den hellige Ånds kraft                       Rebecca Tourniaire     MVV 1/2003 (34)
Vit hva du tror på                                                                   MVV 30

 

6. Omvendelse og kristenliv
Dann du meg Herre                Elin H Berglund                      MVV   1/2004  (38)
Jeg elsker deg, Jesus               John Berglund                         MVV   3/2007 (50)
Døm ikke                                Rebecca Toruniaire                 MVV  .2/2006  (45)
Er du døpt?                             John Berglund                         MVV 40
Har du renset Guds tempel?   Elin H Berglund                      MVV   3/2008 (53)
Når saltet mister sin kraft         John Berglund                        MVV   2/2004  (38)
Vi er jo bare mennesker          John Berglund                         MVV 3/2007 (50)
Atmosfæren i hjemmet           Ellen G White                         MVV   3/2008 (53)
Abrahams tro; Abrahams barn   R. Tourniaire                        MVV 1/2009 (54)
Veivalget                                 John Berglund                         MVV   1/2007 (48)
Et valg for evigheten  John Berglund                                     MVV   1/2008 (51)
Et tegn for de som ikke tror John Berglund                           MVV   2/2003 (37)
Behandling av ”sår”                Elin Berglund                          MVV   21
Et vitnesbyrd av Monte Juda                                                  MVV 40
Anerkjennelse                         Elin Berglund                          MVV 1/2005  (49)
Et skinn av Gudsfrykt                        John Berglund                MVV 1/2009 (54)
Tungetale                                John                                         MVV 29
Mannen Job                             Hanne Trangerud                    MVV   1/2008 (51)
Den som seirer                        John Berglund                         MVV  4/2006 (47)