Denne artikkelen er hentet fra innledningen på Rebecca Samsings nye hefte kalt: “Den Hellige Ånds kraft”.  Vi oppfordrer så mange som mulig å bestille og lese dette heftet i sin helhet.
Den Hellige Ånds kraft
av Rebecca Samsing
Innledning til heftet
I dag opplever stadig flere menigheter store undre og tegn. Fra femtiårenes litt rolige religiøse møter, er møtene i vårt årtusen, blitt som et fyrverkeri. Musikken, talene og virksomhetene som nyter stor popularitet i dag, er ikke noe nytt, men det nye er hvor stor bredde den har fått. Flere og flere pastorer tar i mot såkalt åndsdåp fra denne bevegelsen, og gir den videre til medlemmene i sine menigheter. Det er stor glede og mye gråt, og for mange er det som om pinsefestens dag endelig er kommet til kristenheten. Helbredelser og tungetale gjør at folkemasser gir et hengivent hjerte til bevegelsens store og små ledere.

Til tross for alt oppstyret, er det en del ting det er verdt å tenke over. Åndsdåpen kommer til mange forskjellige samfunn, og går på tvers av læremessig innhold og trospunkter. Noen synes dette er et bevis på at Gud ikke gjør forskjell på kristne samfunn, og at lære og bibelsk sannhet ikke veier så tungt for Gud,  og derfor heller ikke burde oppta oss så mye heller. Ikke bare går denne åndsbevegelsen på tvers av trospunkter, men den kommer også til andre religiøse samfunn, som til og med har en helt annen oppfatning av hvem Jesus er. Her bør skepsisen komme inn. Er det en åndsdåp som ikke er fra Gud, og er det noen der ute som imiterer Gud? I så fall, hva er av Gud og hva er ikke? Hvordan kan vi vite dette sikkert? Og hva kan bli konsekvensen av å velge å la seg åndsdøpe, og lede av en falsk ånd? Hvordan kan vi oppleve Guds Ånds sanne gaver og dåp? 

Hva skal man prøve ånden med?
I dag er vi veldig redde for å dømme hverandre, og det med rette. ”Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt,” sa Jesus (Matt.7,1). Likevel har disse Jesu ord blitt strukket så langt at mange ikke lenger tør undersøke hva som er rett og hva som er galt. For, om man finner ut at noe er galt, og andre gjør dette gale, har man på en måte fordømt seg selv. Ingen ønsker å gjøre det, derfor er det lettest å ikke gå for mye inn i hva som er falskt og hva som er ekte. Konsekvensen av et slikt valg er imidlertidig at man kan bli ledet fullstendig vill. Jesu ord i bergpreknen var ikke ment for at vi ikke skulle granske vår og andres tro, for å finne ut hva som er sant. Finner vi ikke ut hva som er sant, lever vi på en løgn. Satan er ”løgnens far”, mens Jesus er sannheten. Jesus ønsker å gi oss sannheten for at den skal frigjøre oss fra løgnen og løgnens far, Joh. 8:32 og 44 

Døperen Johannes ble halshogd fordi han gjorde forskjell på rett og galt, Jesus ble korsfestet og disiplene møtte mye hat og vanære av samme grunn. Alle kristne er kalt til et om-vendelsesbudskap. Et budskap som forteller at noe i måten du lever på er galt, og at du må leve anderledes. Budskapet føles fordømmende for mange. 

I dag kan vi se statkirken slite med balansen mellom Jesu ord i Matt.7,1 og de anbefalinger som ellers er gitt i Bibelen. For samtidig som det står at den som lever i synd bør støtes vekk fra samfunnet, har Jesus sagt at man ikke skal dømme. Dilemmaet viser seg i blant annet homofili-debatten.

Jesus hensikt med all den lidelse Han gikk igjennom, var å gi mennesker et tilbud om evig liv. Han kom for å frelse. Men hvis noen blir lurt av djevelen blir han ikke frelst, og Jesu ord var aldri ment å tjene Satans sak. Derfor finner vi at Jesu disipler advarer, og ber oss om å ”prøve åndene” (1.Joh.4,1). Apostlene sier at vi skal avsløre vranglærere, og rive det falske saueskinnet av djevelen og djevelens ånder. Vi skal gjøre alt vi kan for å lede mennesker til Gud og til frelse, og om mulig redde så mange som mulig ut av Satans bedrag. Det var dette som var Jesu mål, å redde menneskeliv. Redder vi et menneske, redder vi det fra dom. Derfor er det ikke riktig å bruke Jesu ord i bergprekenen mot Jesu misjon og den misjon han ga oss. 

Satan brukte skriftsteder for å prøve å friste Jesus til å synde. (Luk.4) I dag bruker han skriftsteder for å lure oss til fall. Ikke bare for å lure oss, men for å hindre de som ikke blir lurt fra å advare  de av sine brødre som han har klart å lure. 

Mange av dem som utgir seg for å være kristne veiledere, eller om ”det så er en engel fra Gud,” kan være tjenere av mørkets fyrste ute etter å bedra. Jesus sa: ”Mange profeter skal da stå fram og forføre mange.” (Matt.24,11) ”For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere.” (2.Kor. 11:14-15) 
 
 
 

Åndens frukt er sannhet, og vi blir oppfordret til å avsløre den onde uansett hans forkledning. ”For dere var engang i mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn, -For Åndens frukt består i all godhet, rettferdighet og sannhet - , idet dere prøver hva som er til behag for Herren. Og ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men avslør dem heller!” (Efes.5,11)

Å avsløre er ikke det samme som å dømme. Forstår vi ikke dette, kan vi ende opp med å hjelpe Satan til å beholde sin falske fremstilling, og være medskyldige i at mennesker blir lurt og går fortapt.


I boken "The Signs and Wonders Movement - Exposed" fra side 70-71, er det en 11 punkts hjelpeguide som skal hjelpe vineyard-ledere å administrere Den Hellige Ånd. Her  blir det sammenliknet med introduksjons-prossessen til scene-hypnotisører. Teknikken er nesten identisk.

 
 

 
 
Vi kan selv være bedratt av Satans tjenere kledd som ”rettferdighetens tjenere”. Derfor har vi fått en oppfordring: ”ransak dere selv om dere er i troen” (2.Kor.13,5). Mange føler at de svikter Gud og at de viser vantro ved å ransake sin tro, men vi blir oppfordret til det, og det er ikke det samme som vantro. Og det blir vi nettopp fordi Gud ønsker at vi skal finne sann erkjennelse og den sanne tro. Består vår tro når den blir prøvet med Skriften, vil vår tro styrkes. Består vår tro imidlertid ikke prøven, så er også det en velsignelse. For da har vi oppdaget i tide at vi ikke har vendt om til den sanne Gud, og har en mulighet til å gjøre det. Uansett hvilket av de to utfallene man får av å granske sin tro, så vil det lede oss nærmere Gud og til en styrket tro. Det er om vi ikke våger å granske vår tro at vi kan være i fare. For da vil vi aldri vite om vi er etterfølgere av det sanne lam, eller om vi er etterfølgere av dyret som så ut som et lam og talte som en drage. (Åp.13,11)  I heftet leter vi etter Bibelens frukter, men også etter Satans frukter. I mange kristne bevegelser finner vi fruktene av Kundalini  - `slangekraftens energi` som ikke er fra Bibelen. Hvorfor har kristne sluppet inn okkultisme i sin religions-praksis? Hvordan får man slange-kraftens energi og hva skjer med deg etterpå?

De store åndsbevegelsene i dag er overalt. Hvilke er fruktene av den sanne Ånd, og hvilke er  verk av djevelens åndehær?

Paulus sier: ”Men jeg frykter for at slik som slangen forførte Eva med sin list, slik vil også tankene deres bli fordervet og drevet bort fra den enfoldige troskap mot Kristus. For om  den som kommer, forkynner en annen Kristus som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke har fått før, eller et annet evangelium...” (2.Kor.11,3-4)

Derfor råder Johannes oss: ”Elskede! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud..” (1.Joh.4,1)

Men hvordan kan vi prøve ånden om den er av Gud? Jesus sa: ”På fruktene deres skal dere kjenne dem”. (Matt.7,16) Og nettopp det er det de fleste av oss gjør. Vi ser på Guds undre gjennom Jesus og apostlene, og ser om de samme undere følger med ånden i dag. Tungetale, helbredelser, demonutdrivelse og profetisk tale. Likevel advarer Jesus oss nettopp mot å kun lete etter disse fruktene, og i Matt.7,16-23 viser Jesus at det er disse fruktene vi ikke må se etter. Hvorfor ikke? Dette skal vi se litt nærmere på nå. Til tross for at det var slike undere som fulgte med ånden på pinsefestens dag, kan de ikke løsrives som en åndens frukt i dag. 

La oss se på de punktene som er vanlig å prøve ånden med:

- Følelser
- Helbredelser
- Tungetale
- Åndens frukter
- Bruken av Jesu navn
- Guds ord

Videre gjennom heftet håper jeg å kunne vise hva vi kan prøve ånden med, og ut fra disse metodene finne hvilken ånd vi kan ha fullstendig tillit til, fordi den med sikkerhet er fra Gud.

Ta kontakt hvis du ønsker heftet.


Den hellige ånds kraft
av Rebecca Samsing
(KAN BESTILLES PÅ TELEFON  51 65 56 48, Mens vi Venters adresse eller e-mail: tts@barukmedia.com)

Heftet inneholder følgene kapitler:
Innledning
Prøve ånden
Våre følelser
Åndenes makt
Åndsbevegelsen
Åndenes frukter
Kraften i Jesu navn
Guds ord
Den Hellige Ånds oppgave
Pinsefestens dag
Misforståelsen

Noen smakebiter fra innholdet:

… Selvfølgelig kan man få gode og fredfulle følelser når Guds Ånds virker på oss, men vi kan ikke vurdere om noe er rett eller galt ut fra hva vi føler, siden følelser kan være justert galt, eller blitt manipulert og vi kan ha blitt forført. ”Den som stoler på sitt eget hjerte, er en dåre. Men hver den som vandrer i visdommen, skal bli utfridd,” Ord. 28:26

… Den helbredende energien er “smittsom” og lar seg overføre til alle som kommer i kontakt med den. Og det gjelder ikke bare personene som kommer på Eric Pearls behandlingsbord eller går på et kurs med ham, men også dem som får utført en healing av noen som har møtt ham, sett ham på TV eller lest boken hans…Enkelte pasienter får spasmer eller snakker i tunger under hans selvlærte healing seanser…Ofte følte personene som mottok healing, at det var andre tilstede i rommet hvor behandlingen foregikk, de følte at noen tok på dem, manipulerte kroppen og ofte skjedde ukontrollerte bevegelser. Enkelte snakket i trance og formidlet beskjeder til Eric. Som; “Vi er her for å fortelle deg at du skal fortsette det du gjør. Det du gjør er å bringe ned lys og informasjon til planeten.”

… En utrolig utvandring finner sted fra protestantiske kirker til den romersk katolske kirken. «Seeing is believing» - Her er en side hvor man kan se eks-pastorer fra protestantiske kirkesamfunn og fra ulike sekter som konverterer. Disse menneskene tror at de returnerer eller konverterer til «den rette» troen. Den katolske kirken skryter av de mange hundre som nå «kommer hjem». Frafallet har tatt et gigantisk steg. Mange «Assemblies of God» pastorer, som en gang følte Guds nærvær i Toronto, føler nå Jesu nærver i den katolske eukaristen.Andre Bøker og hefter av Rebecca Samsing.


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 34 (11. årgang) 1/2003
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no