Mens Vi Venter

Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv:


Søk i "Mens Vi Venter"

   powered by FreeFind

"Mens Vi Venter" lages av John og Elin H.Berglund

Forside

Forfatterens anbefalte
artikler:

Anbefalte del 1
Anbefalte del 2
Anbefalte del 3
Anbefalte del 4

BLOGG:
- Adventist på alvor -
Johnsblogg.tumblr.com

Bestill gratis abonement på bladet ved å kontakte utgiverne.

Alle henvendelser rettes til 
"MENS VI VENTER"

Mob: 93-40-77-55

E-mail: 
post (a) mensviventer.no

Hvis du ønsker å støtte utsendelsen av 
Mens Vi Venter 
- benytt postgiro;
0540-0460851.
 


Nedlasting:
Mens Vi Venter
nr 1-49, ca 40MB
mvv49.zip 

På denne måten kan du ha hele "Mens Vi Venter" tilgjengelig på din harddisk, og du kan lettere dele bladet med andre. Nedlastingen tar svært lang tid hvis du ikke har bredbånd. 

13. Treenigheten
Tanker om treenigheten                      John Berglund                            MVV 36
Tanker om treenigheten del 2             John Berglund                      MVV 2/2003 (37)
Tanker om treenigheten del 3             John Berglund                 MVV 2/2003 (37)
Tanker om treenigheten del 4             John Berglund                  MVV   1/2004  (38)
Tanker om treenigheten del 5             John Berglund                   1/2004  (38)
Skaperverkets designer Tanker om treenigheten del 6  John Berglund 2/2004  (38)
Den Hellige Ånd  Tanker om treenigheten del 9        MVV 40
Tanker om treenigheten del 10           John Berglund          MVV   2-3/2005 (41-42)
Tanker om treenigheten del 11           John Berglund       MVV   2-3/2005 (41-42)
Jesu Guddom                                      E & J Berglund        MVV 4/2005 (43)
Treenighetens far                                John Berglund               MVV   2/2004  (39)
Gud hvem er du?                                John Berglund            MVV 1/2009 (54)
Hvem er Israels Gud?                         Intervju                  MVV 36

14  Livet etter døden
Om sjelen, døden og evigheten  J Berglund               MVV 20
Fortapt                        J berglund                                           MVV 28
Den rike mann og Lasarus      J Berglund                   MVV 21
Når den evige ild slokner                                            MVV 10
Ut av kroppen opplevelser  John Berglund                 MVV 2/2003  (35)
Spiririsme og åndemaning   John Berglund                MVV 40
Avskaffelse av Limbo John Berglund             MVV   2/2006  (45)               
Farlig katolsk spiritisme          Elin H Berglund          MVV21

 

15  Økumenikk
Infiltrasjon som middel til kristen enhet John Berglund        MVV   1/2007 (48)
Åndelig takhøyde                               John Berglund             MVV  3/2007 (50)
Kristen enhet eller billett til Rom?      John Berglund             MVV   1/2004 (38)
Charta Oecumenica                                                                 MVV 1/2010 (55)
Religionsblanding før – og nå John Berglund             MVV   2/2004  (38)
Menighetsvekst – en historisk oversikt J. Berglund               MVV   3/2008 (53)
Menighetsvekst – teologien                J Berglund                   MVV 4/2005 (43)
Konfrontasjon på Karmel                   J Berglund                   MVV 28

16  Islam
Hva med Islam?                           Elin H Berglund                 MVV   2-3/2005 (41-42)
Finner vi et frelsesbudskap i Koranen? E Berglund              MVV 4/2005 (43)
Hva sier Koranen om Jesus?       Elin H Berglund                  MVV   2-3/2005 (41-42)

17  Kristne gjennom historien
Protestantismen i Armenia                  Elin H Berglund          MVV   2/2006  (45)
John James                                          Elin H Berglund          MVV   2/2006  (45)
Møt en reformator                               John Berglund             MVV 1/2005  (40)
De kjempet for Europas ytringsfrihet  John Berglund            MVV   2/2009 (55)
Da reformatoren Hus ble brent – en øyevitneskildring           MVV 2/2003  (35)
31 oktober 1999                                  John Berglund             MVV 29
Patrick Hamilton                                                                     MVV 17
En budbærer fra Herren?                    Elin H Berglund          MVV   2/2004  (38)

18. De møtte Jesus
Da amatøren måtte ekspertene            John Berglund             MVV 1/2010 (55)
Hvem er Herrens Engel?                     Steinar Berglund         MVV 1/2010 (55)
Myter om Mesteren                             John Berglund             MVV 1/2005  (49)
Fariseere, sadukeere og Jesus            Elin H Berglund           MVV 1/2009 (54)

19. Kristen ledelse
Misforstått lojalitet                             John Berglund             MVV   2/2004  (38)
Lederstil eller teologi?                        John Berglund             MVV 1/2005  (45)
Hierarkiets begrensninger                   John Berglund             MVV 1/2009 (54)
Åndelig autoritet                               Elin H Berglund          MVV   1/2005 (44)
Ti av tolv                                             John Berglund             MVV 1/2010 (55)
Admiralen eller matrosen                    John Berglund             MVV 31
Slik skal det ikke være hos dere         Elin H Berglund          MVV 21


20 Vår oppgave og misjon
Hvem er den kloke og tro tjener?       John Berglund             MVV  1/2007 (48)
Hvordan konfronterte Jesus andre?    John Berglund             MVV  3/2007 (50)
Feighet                                                                                    MVV   1/2007 (48)