Mens Vi Venter

  Kundalini

Den okkulte Kundalini utøvelsen [energien] ogTorontovekkelsen sammenlignes.

Det er fortvilende å legge merke til at den minst 1000-år gamle Kundalini og den samtidige Torontobevegelsen er tilnærmet identiske i minst de følgende aspekt.

1.De involverer begge de samme kroppslige manifestasjoner
2.De distribueres begge på den samme måten, nemlig av en berøring eller av en annen metode fra en person ”i brann” og fenomenet er veldig smittsomt
3.Årsaken til de kroppslige manifestasjonen forklares i begge til å være de samme. Også er troverdigheten til opplevelsene basert på identiske bevis.
4.De krever begge det samme mentale utgangspunkt for den som tar imot kraften
5.De betrakter begge at overførselen av kraft som et sentralt tema og dette granskes vitenskapelig

Formål.
Den eneste formålet med dette dokumentet er å advare den enkelte troende og oppmuntre dem til å søke åndelig visdom og å gjøre skille mellom hva som er fra Gud og det som ikke er det.
Som kristne må vi ikke akseptere ”åndelige” opplevelser og lære som ikke er fra Bibelen men fra okkulte tradisjoner.
Det er klart at Djevelen forsøker å etterligne Guds gjerninger. Likevel, Gud forsøker ikke å etterligne Djevelens arbeide. Hvis det er opplevelser og praksis som ikke støttes av Gud men som er vanlige i ikke-kristne åndelige tradisjoner burde vi avvise dem som sikre bedrag.
Kundalini er en  minst 1000 år gammel okkult praksis. Den involverer kroppslige manifestasjoner som en konsekvens av ”oppvåkningen av et individs kundalini” og er relatert til for eksempel Qi Gong (en kinesisk okkult tradisjon)
Likhet av de ytre manifestasjoner

...DJEVELEN FORSØKER Å ETTERLIGNE GUDS GJERNINGER. GUD FORSØKER IKKE Å ETTERLIGNE DJEVELENS ARBEID

Hva er tegnene på oppvåknet kundalini?
Kort fortalt kan i følge klassisk litteratur tegnene på oppvåknet kundalini bli delt inn i mentale tegn, vokale tegn og psykiske tegn. Mentale tegn kan omfatte visjoner som strekker seg fra ekstatisk gledesfylt til skrekkelig redselsfult. Vokale tegn kan inkludere spontane vokale utrykk som strekker seg fra synging eller gjenta mantra til å lage dyrelyder slik som grynting og hvining. Fysiske tegn omfatter skjelving, risting og spontan utføring av hatha yoga posisjoner og pranayamas.
Fra et mer subjektivt perspektiv kan de mer behagelige opplevelsene assosiert med kundalinioppvåkningen inkludere: bølger av lykke, tidvis oppstemthet, glimt av transendal bevissthet. De mindre behagelige opplevelsene assosiert med kundalinioppvåkning kan være skjelving, skarpe smerter i chakraområder, tidvis irrasjonell angst og plutselig bølger av varme.

Det følgende er vanlige manifestasjoner av den oppstegede Kundalini:
Muskelrykninger,  kramper og spasmer.
Energibølger eller intens elektrisitet sirkulerende i kroppen – kløe, vibrering, prikking, tikling, sting eller krypende følelse. Intens varme eller kulde. 
Ufrivillige kroppsbevegelser (skjer oftere ved meditasjon, hvile eller søvn: rykninger, skjelvinger, vibrering: følelse av at en indre kraft dytter en til stillinger eller beveger kroppen på uvanlige måter
Emosjonelle utbrudd, raske humørsvigninger, tilsynelatende uprovoserte eller overstadige episoder med sorg, frykt, raseri eller depresjon.

Spontan vokalisering (inkludert latter og gråt) – er like ukontrollerbare og ufrivillig som hikke.  Høre en indre lyd eller lyder, den klassiske beskrivelse er en fløyte, tromme, vannfall, fuglesang, bie-summing, men kan også lyde som brøling eller tordenlyder eller ringing i ørene.
Mental forvirring konsentrasjonsvansker.     

Endret bevisthetsgrad: Opphøyet oppmerksomhet; spontane transfer; mystiske opplevelser (hvis individets tidligere trossystem er for truet av disse, kan de lede til utbrudd av psykose eller storhetstanker) Ekstase, lykke og tidvis ubeskrivelig glede, kjærlighet, fred og medfølelse

Åndelige opplevelser: ekstrasensoriske opplevelser, ut av kroppen opplevelser; minner fra tidligere liv, astralreiser, direkte oppfattelse av auraer og chakraer; kontakt med åndelige ledere gjennom indre stemmer, drømmer og visjoner; helbredelseskraft.


Likhet av de ytre metoder.

Det er to radikalt forskjellige tilnærmingsmåter til oppvåknende Kundalini. En metode trenger formidlingen fra en guru og involverer en teknikk kalt Shaktipat, eller ”nedstigning av shakti.” Ellers kalles den Siddha Mahayoga, Kundalinia Mahayoga eller Sahaja Yoga (spontan yoga)
Selv om ikke enhver langtids student … nødvendigvis viser alle tegn til kundalini oppvåkning er det forbløffende hvor mange folk som hadde øyeblikkelige kundalini-oppvåkninger gjennom formidlingen til siddha guruer…

Toronto bevegelsen

Navnet kommer fra menigheten Toronto Vineyard Airport (flyplassmenigheten), en gren av Vineyard (stiftet av John Wimber i USA).

Hovedmannen bak Torontovekkelsen heter Rodney Howard Browne. Han var tilknyttet Rhema bible training center som ble stiftet av Kenneth Hagin. Han er opprinnelig fra Sør-Afrika, men kom til USA på slutten av åttitallet, og var en hyppig gjest hos Kenneth Copeland. Han kalte seg den hellige ånds bartender. Han er også kjent for å kunne hypnotisere predikanter så de ikke husket hva de skulle si. Han åpner også døren for katolisismen; på et av hans møter vitnet en katolsk nonne over hvordan hun og hennes mor ble døpt i den hellige ånd mens de ba til jomfru Maria.
 
I januar 1991 fikk Browne den såkalte ”salvelsen” av Benny Hinn for å spre den hos Guds folk. Få år etter kom Torontovekkelsen. Randy Clark heter en Vineyardpastor som ba om mirakler fra Gud. Han dro til Tulsa, Oklahoma hvor Browne hadde møter. Her fikk han ”salvelsen” direkte fra Rodney Howard Browne og tok det med til sin Vineyard menighet. I oktober 1994 kom han til Toronto og gav ”salvelsen” videre der til John Arnott.

Toronto-menigheten trakk til seg tusenvis av folk fra hele verden, som kunne komme på møtene, få overført ”salvelsen” og ta den med seg hjem til sin egen menighet.
Slik spredte denne Torontovekkelsen videre. I 1994 brøt Torontovekkelsen ut i den engelske kirke i England i menigheten Holy Trinity Brompton etter at John Arnott hadde lagt hendene sine på pastoren der Sandy Millar. Det er denne menigheten som startet de kjente Alphakursene. I januar 1995 dro pinsepredikant Steve Hill til Holy Trinity Brompton i England, fikk overført ”salvelse” der, og dro hjem til Pencacola i Florida.
I Norge bringes dette videre av blant annet menigheten ”The River” i Tønsberg. I april var Torontoledere med John Arnott i spissen på besøk i IMI-kirken i Stavanger.
(Kilde: filmen; Ulver i Fåreklær utgitt av apologetisk forum)

Så hvordan vekker jeg kundalini?
Shaktipat betyr ”nedfallet av kraft (bokstavlig: kundalini)”. Den vanligste formen for shaktipat er en berøring av guruen på individets panne. Dette er eksakt den samme metoden som benyttes for å utbre ”vekkelsen”, for eksempel av Rodney Howard-Browne. Dette er også den vanligste måten å motta kraften på. 

Likhet i smittelighet av fenomenet
Det er ingen tvil om at shakti er smittsomt. Bare tilstedeværelsen av et enkelt individ som har en sterkt aktiv shakti kan vekke opp shaktien hos de omkring han. På samme vis kan det å være blant mange folk som har oppvåket shakti i noen grad oppvåke en egen shakti.

Kan en motta shaktipat bare ved å være i nærheten av de med oppvåket shakti?]
I Torontovekkelsen er ”salvelsen” kjent for å være smittsom av natur og overføres lett fra en person til en annen. John Arnott sammenlignet det med ”åndelig virus”.
Den spres også fra menneske til menneske på makroskala (mellom byer) og også regionalt og i mindre skala ( midt i et møte, for eksempel når folk i en gruppe som holder hverandre i hendene faller samtidig).

Likheten når det gjelder bevis for ekthet.
I siste instans er gyldigheten til en åndelig tradisjon avhengig av hvilken evne den har til å forvandle tilhengerne. Den virkelige verdien av siddha mahayoga er i å forvandlet sinnet til de som praktiserer det.
[fra Sidda Mahayoga FAQ: Er disse kriyas en form for selv-hypnose eller et New Age fenomen?]
I Torontovekkelsen sies det at en ikke kan forstå disse fenomenene som skjer. De fortsetter med å si at det er klart disse fenomenene tilhører et genuint arbeide av Den Hellige Ånd da det skjer en forvandling som resultat i sinnet til de troende.
Slik ser man at opplevelsene rettferdiggjøres på samme måte.

Likhet når det gjelder kraftsutøverne.
Hvem kan gi shaktipat?
For å fortsette analogien, i teorien kan ”enhver som brenner” gi shaktipat, dvs. enhver hvis kundalini allerede er oppvåket. Det mer relevante spørsmålet er: ”Hvem burde gi shaktipat?”
Å gi shaktipat er en viten og det er hjelpsomt, om ikke essensielt å bli undervist i den viten…

Derfor er det formålstjenelig at guruen blir utrustet til å gi shaktipat av sin egen guru og at han har blitt trent i en ubrutt kjede tilbake til en stormester som var fullt kjent med shaktipats viten. På denne måten opprettholdes noe kontroll.
Torontovekkelsen er generelt kjent for lett å kunne formid-les videre av ”enhver som brenner”. Imidlertid holdes vanligvis korte kurs for å instruere forbedere før de skal forkynne for folket.
Metoden for å utbre salvelsen i Torontovekkelsen er forskjellig fra den tradisjonelle måten for kristen forbønn. I  tradisjonell kristen  forbønn er det fokus på Gud, og Hans arbeide trenger ikke kontroll, overvåkenhet eller intervensjon fra mennesker. I Torontovekkelsen blir forbedere instruert i å følge med på folket og deres kroppslige manifestasjoner for å vite hva ånden gjør. På denne måten er Torontovekkelsen mer lik viten, enn tradisjonell forbønn.

På Torontomøter er det vanligvis bare utnevnte forkynnere som tillates å be for folk. Dette er på grunn behov for kvalitetskontroll. I en sunn kristen menighet oppfordres og tillates alle å be for hverandre, ikke bare spesielt ut-  valgte.

Likhet når det gjelder målet for vekkelsen.
Hva er kriyas?
Kriyas, bokstavlig oversatt ”aktiviteter” er spontane bevegelser som skjer etter kundalinioppvåkningen er oppnådd. Dette inkluderer kroppslige aktiviteter slik som skjelving, risting og spontane yoga-stillinger; vokale aktiviteter slik som skriking, eller spontan hymnesynging samt mentale aktiviteter slik som visjoner. Disse kriyas eliminerer blokkering av kundalini-oppvåkning i ryggsøylen og sentralt.

Hvordan renser kriyas ens bevisthet?
Blokkeringer, kjent som samskaras eller inntrykk, hindrer ikke bare kundalini, men de inneholder tilknytninger, tankeforestillinger og andre mentale tilbøyligheter som begrenser friheten til vår bevissthet. Overlatt til seg selv fører disse tilknytninger til handlinger som bare forsterker tilknyttningen. For eksempel hvis vi har inntrykket sinne vil vi uttrykke sinne i våre handlinger og det vil bare styrke inntrykket. I det Kundalini stiger opp vil det rense vekk sinnet og som et resultat av renselsesprosessen vil kriyas skje…

DETTE INKLUDERER KROPSLIGE AKTIVITETER SLIK SOM SKJELVING OG RISTING...

 

Det synes mer nyttig å tenke på kundalini som en naturlig intelligent kraft hvis naturlige bevegelse knepper opp de knapper som begrenser dens uttrykk. Hageslange-analogien gjør et annet poeng klart. Se for deg hva som skjer hvis hageslangen er svært sammenkrøllet. Å øke vanntrykket kan være en svært dramatisk og kanskje også en uproduktiv prosess.
Torontovekkelsen: Den vanlige forklaringen for ”kriyaene” som skjer ved Torontovekkelsesmøter er at Gud gjør et slags indre arbeide i personenenes liv og dette resulterer i de ytre manifestasjonene.

Og mer generelt at det berøringen av Guds kraft som gir disse manifestasjonene. Videre er en påstått hensikt med manifestasjonene å fjerne blokkeringer fra folks liv (slik som stolthet og selvkontroll osv.) som hindrer Ånden å arbeide fritt i ens liv.
Slik ser vi at den antatte hensiktet og årsaken til manifestasjonene er –   under overflaten av religiøse terminologi – eksakt den samme,.

Likhet når det gjelder krav til mottakeren
Så hva skjer etter shaktipat? Hva gjør Siddha Mahayoga?
Det unike perspektivet til Siddha Mahayoga er at fordi kundalini er en intelligent kraft vil den ved oppvåkning naturlig veilede oppførselen til studenten. Alt som kreves er at studenten fullstendig overgir seg til denne kraften. Som et resultat av kundalinis utfoldelse vil spontane rensende bevegelser kalt kriyas skje…
Selv det å nå et stadie å enkelt nok overgi seg til shakti krever noe øvelse hos folk. Noe hjelp i å fremme overgivelse er hymnesyning (chanting) og uselvisk tjeneste. Disse hand linger åpner opp hjertet og gjør en mer mottakelig for innflytelsen til shakti.

Torontovekkelsen: I Torontovekkelsen blir mottakeren bedt om å overgi seg til ”kraften til Den Hellige Ånd” og å mota det gode arbeide (”rensende kriyas”) av Ham uten å stille spørsmål. Så dette er nøyaktig den samme startsituasjon som for Kundalini-oppvåkningen.
I tillegg er hymnesynging av åndelige sanger svært rikelig tilstede på Toronto møter. Dette skal visstnok være bønn til Gud, men i det minste er det en sideeffekt at det gir personene en lett transe (dette er godt kjent innen psyklogien) og på dette viset forberedes en til å motta falske åndelige opplevelser.
  


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 49 (15. årgang) 2 /2007
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no