Mens Vi Venter

Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv:


Søk i "Mens Vi Venter"

   powered by FreeFind

"Mens Vi Venter" lages av John og Elin H.Berglund

Forside

Forfatterens anbefalte
artikler:

Anbefalte del 1
Anbefalte del 2
Anbefalte del 3
Anbefalte del 4

BLOGG:
- Adventist på alvor -
Johnsblogg.tumblr.com

Bestill gratis abonement på bladet ved å kontakte utgiverne.

Alle henvendelser rettes til 
"MENS VI VENTER"

Mob: 93-40-77-55

E-mail: 
post (a) mensviventer.no

Hvis du ønsker å støtte utsendelsen av 
Mens Vi Venter 
- benytt postgiro;
0540-0460851.
 


Nedlasting:
Mens Vi Venter
nr 1-49, ca 40MB
mvv49.zip 

På denne måten kan du ha hele "Mens Vi Venter" tilgjengelig på din harddisk, og du kan lettere dele bladet med andre. Nedlastingen tar svært lang tid hvis du ikke har bredbånd. 

21. Misjon og vitnesbyrd fra inn og utland
Henrik Martinsens omvendelse           Bjørn Berglund           MVV   1/2005 (44)
En katolikks vei mot sannheten          Don Esposito              MVV   2/2004  (38)
Oksen som snakket                                                                 MVV 1/2005  (49)
Trosbevegelsen fra innsiden                Eva Gregersen             MVV 4/2005 (43)
En hær av engler                                 Rebecca Tourniaire    MVV 1/2003
David Gates – ledet av Gud                                                   MVV 1/2009 (54)
En New Age prests omvendelse         A O Bjørkavåg            MVV     52
Jeg skriver til dere for å….                 Ove Davidsen             MVV 30
Min søken etter karismatisk virkelighet  pastor Neil Babcox   MVV 30
Gud ledet meg til bibelens sannheter  Halvdan Hansen         MVV 30
Presten som gråt                                  Evan Sadler                 MVV 17
En Sikhs vitnesbyrd                            Manjit Singh Biant      MVV 14
Enken som Gud tok vare på               Bjørn Berglund           MVV 4/2006 (47)
Reddet av en engel                             J. Berglund                  MVV 29
Et vitnesbyrd om ledelse                    E Berglund                  MVV 28
Vår tids drømme                                                                     MVV   2/2004  (38)
Et nytt liv med Gud                            Steinar Berglund         MVV   1/2008 (51)
En historie fra Alaska                                                             MVV   3/2008 (53)
Dramatikk og bønnhørelse i Romania  Nicu Butoi                             MVV 21
En prøvet tro                                       Pavel Risko
Rapport fra Afrika                              Alex Abdullatiff    MVV 29
Fra Korea til Uganda i Hans tjeneste                                      MVV  1/2007 (48)
Med Thomas til Ghana 2007                                                  MVV   2/2004  (38)               
Med helsebudskapet til Istanbul                                             MVV   2/2009 (55)
Gud ønsker å nå alle mennesker før verdens ende                 MVV   3/2008 (53)