"Left Behind"

Hva skjer med de som blir tilbake?

      av Elin H. Berglund og John Berglund

 
 
Filmplakat av "Left Behind". Filmen ble meget populær og er basert på boken med samme navn. 
Bokhandelen er ikke stor. Den   ligger rett innenfor Jaffa-  porten ved den gamle bymuren i Jerusalem. Tidligere var det en restaurant her hvor de blant annet solgte god og billig suppe. Hvis man kjenner menneskene som driver dette stedet, kan man få en hyggelig prat og en kopp urtete på bakrommet. En dag i januar i år stakk jeg innom for å se om de hadde en kopi av det jødiske nytestamentet. En messiansk jøde fra New York, med bilde av World Trade Center på sin T-skjorte, hadde bedt meg om å hjelpe til med å klistre teksten i Joh. 3:16 på en stor plaket. Dette verset, på mange ulike språk, skulle limes på plakaten og bli en del av bokhandelens vindusutstilling.

Spiros, som han het, kjente de fleste som kom innom. En ung Jehovas vitne kom, og prøvde forgjeves å dele med ham noen av sine ideer. Etter hvert kom det også en mann som jeg senere fikk vite var en av lederne av Christ Church i Tel Aviv. Han ville vite om Spiros hadde lest boken eller sett videoen Left Behind. (De som er latt tilbake.) Spiros kjente til både boken og filmen. 

Jeg blandet meg forsiktig inn i samtalen, der jeg sto med saks og lim. 
- Bare så synd at filmen og boken ikke forteller sannheten, sa jeg. 
- Du mener fordi det er en roman, sa han. 
- Nei, sa jeg, jeg mener at hendelsen ikke er bibelsk riktig. 
- Hva mener du, sa Spiros. 
- Jeg spurte etter en Bibel og Spiros fant en fra bokhylla. 
- Slå opp i Lukas kap. 17, sa jeg, og les hva som skjer med dem som blir latt tilbake.
  Begynn med vers 24, som forteller tiden da dette vil skje.

Spiros leste høyt: 
For som lynet som blinker og lyser opp himmelen fra land til land, slik skal også menneskesønnen være på sin dag.- Og slik som det var i Noas dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. De åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte like til den dag da Noa gikk inn i arken. Så kom vannflommen og ødela dem alle. På samme vis slik som det var i Lots dager, de åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det også være på den dag Menneskesønnen åpenbarer seg.

Mannen så forvirret på meg en stund, og begynte deretter å argumentere mot meg.Men, svarte jeg, det er ikke meg du må argumentere mot, jeg har ikke sagt noe ennå, det er Jesus som sa det du nettopp leste. Jeg fortsatte; det finnes også mange andre skriftsteder som sier det samme. 
Spiros var ivrig tilhører, men lederen fra Christ Church ble veldig alvorlig, sa ikke mer, var rask med å kjøpe det han skulle, og gikk mot utgangsdøren. Der stoppet han en liten stund, snudde seg og sa fåmælt; Vi kan vel være venner likevel? Selvfølgelig, sa jeg og smilte til han. Inni meg ba jeg vår himmelske Far om at brødet som bli gitt ved denne samtalen, ikke måtte vende tomhendt tilbake, men at denne mannen, som kunne influere mange andre, ville vende seg til Guds Ord for å finne sannheten, og ikke følge det menneskelige tradisjoner formidlet.
 

En apokalyptisk vekkelse har faktisk grepet kristenheten i USA. Nesten 40% av alle amerikanere sa i en større spørreundersøkelse at de etter terror-handlingene 11. september, tror at verdens ende er nært forestående.

En rekke bøker i den teologiske science-fiction serien Left Behind, som til sammen er solgt i ca. 40 millioner eksemplarer, har næret opp under både frykt og forventning.

Teologien i dette endetids-scenariet, er dessverre ikke fundert på Bibelens profetiske beskrivelse av hva som skal skje når Jesus kommer tilbake. I stedet er det teoriene til John Darby og romanforfatteren Hal Lindsay som er toneangivende. I deres hypoteser vil det finne sted en hemmelig bortrykkelse av de troende, og en rekke av bestsellerbøkene i Left Behind serien, dramatiserer de samfunnsmessige problemene knyttet til at de kristne plutselig forsvinner. Et større amerikansk flyselskap har bl.a. for å berolige sine troende reisende, vedtatt at de ikke vil ha to troende piloter i cocpiten i  samme rutefly. En av dem må være selverklært ikke-troende/ateist/agnostiker, i tilfelle myten om bortrykkelsen skulle ha noe for seg.

Darby og Lindsays teorier ble etter hvert bibelsk sannhet for mange kristne. Disse ideene hevder at antikrist ikke vil bli synlig før etter den såkalte bortrykkelsen, og at Israel da skal regjere i denne verden under det såkalte tusenårsriket når de troende er i himmelen.

Bibelen forteller oss at ingen vil bli tilbake (left behind) når Jesus kommer igjen. De døde frelste vil bli vekket opp fra gravene ved gjenkomsten, og vil sammen med de levende frelste bli rykket opp i skyene for å møte Jesus og tatt til himmelen 1.Tess.4:15-17. De døde ufrelste vil forbli døde til de 1000 år er til ende og de levende ufrelste vil dø. Jorden blir derfor øde og tom i løpet av denne tidsperioden. Åp..20:5

Hva var det Spiros leste høyt i bokhandlen i Jerusalem? Hva var det Jesus selv sa, men som denne lederen for Christ Church i Tel Aviv ikke klarte å forholde seg til ennå?

  • Slik som det var i Noas dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager.
  • De troende gikk inn i arken og ble frelst.
  • Så kom katastrofen og gjorde hva? Ødela .. hvem? Ikke de frelste, men de som var tilbake, de levende ufrelste.
  • På samme vis slik som det var i Lots dager.
  • Og ødela dem alle. (De omkom og ingen levende var tilbake), vers 29.
  • Slik (på samme måte, slik som det skjedde da) skal det også være på den dag Menneskesønnen åpenbares. (Hvordan? Jo, de troende blir tatt med og de ugudelige som er latt tilbake, blir ødelagt og tilintetgjort.)


Dette kapitlet i Lukas (kap. 17), beskriver videre at: To skal være i en seng. Den ene skal bli tatt med, den andre skal bli latt tilbake. To kvinner skal male på samme kvern. Den ene skal bli tatt med, men den andre skal bli latt tilbake. To skal være på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Uttrykket latt tilbake (left behind) kan ikke under noen omstendighet bety latt levende tilbake, for da må vi først benekte Jesu egen undervisning.

I tillegg gir Johannes Åpenbaring kap. 20, det eneste stedet i Bibelen hvor tidsperioden på 1000 år er nevnt, et klart bilde av en tom og øde jord, hvor djevelen er passivisert og bundet av de faktiske omstendighetene, nemlig at det ikke er noen mennesker igjen å friste, for de frelste er i himmelen og de ufrelste er døde, inntil de 1000 årene avsluttes. Da står det i Åp. kap. 20, at de andre døde (de ufrelste) blir gjenskapt, og prøver sammen med Satan selv å erobre den nye Jerusalem som i mellomtiden er kommet ned fra himmelen. 

Alle som noen gang har levd på denne kloden vil da være til stede samtidig. De frelste vil oppholde seg i det nye Jerusalem og de ugudelige på utsiden. Da vil en rettferdig Gud la alle de ufrelste få vite hvorfor og hvordan de selv tok sine valg om ikke å være på den rette siden og hvorfor himmelen ville blitt et uholdbart sted for dem som ikke lot Guds prinsipper bli en del av sin mentalitet. 

Deretter vil de bli utslettet for all tid. De vil bli som om de aldri hadde vært. Guds Ord lærer ikke at det vil være et pinested hvor de ufrelste skal lide i all evighet. Bibelen sier at det er en evig konsekvens (en straff eller et resultat) av å gå Gud imot, ikke en evig pine, et ord som dessverre har dukket opp i mange bibeloversettelser på grunn av en påvirkning fra den katolske teologiens idè om skjærsilden.

Konklusjon.
En stor prosent av kristenheten er forført og bedratt. Jesuittene i motreformasjonen, for å få fokus vekk fra pavemakten, som alle Bibelens kjennetegn på antikrist passer på, lanserte teologien om en endetidens antikrist. Darby, Lindsay og det meste av kristenheten beit på kroken. Bibelen beskriver en historisk antikrist, som skulle dukke opp ikke lenge etter apostlenes tid, og ha en første storhetstid på 1260 år, opp til år 1798. En tidsperiode nevnt en rekke steder i Guds Ord. Alle de  kjennetegnene på denne makten, passer ene og alene på pavemakten. Luther og alle de andre reformatorene så det. Lutheranerne, som er Luthers etterfølgere og protestantene, som er reformatorenes etterfølgere, ser det ikke.
Ser du det? 


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 33 (10. årgang) 2/2002
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no