Den falske profet avslørt - del 2

Dyret fra jorden - del 5
Under begrepet den falske profet, har vi hittil påvist at Bibelen uten tvil knytter dette uttrykket til den karismatiske og protestantiske tegn,- under- og mirakelfokuserte trosbevegelsen, som hadde sin opprinnelse i USA. Vi har også betraktet en av de mest sentrale av denne kristne retningens forkynnere, den populære Benny Hinn. På bakgrunn av informasjonen som ble nevnt i forrige artikkel, kan åndskreftene som  virker gjennom denne mannen umulig være Guds Ånd.

Andre falske forkynnere. 

Men Benny Hinn er som alt nevnt ikke alene. Blant andre kjente  forkynnere innen trosbevegelsen, som fra USA tilbyr sine åndelige show, med stort sett samme innhold, er Morris Cerullo, Rodney Howard Browne, Kenneth Hagin, Randy Clark, baptisten Jerry Falwell og flere. 

Utallige er deres profetier som aldri gikk i oppfyllelse, og ennå flere er de som trodde de var helbredet, men som oppdaget at sykdommen ennå var der når hypnosen avtok og endorfinene sluttet å dempe smerten. Vi tror og vet at Gud både hører bønn og helbreder sykdom. Men vi tror han gjør det når det er etter hans vilje, og når Bibelens, ikke Hollywoods oppskrift benyttes. Flere av trosbevegelsens forkynnere selger helbredelse for kontanter, og sender deg personlige horoskop-profetier (fra Gud, vel å merke), eller salvede suttekluter, bare du legger ved en sjekk eller nummeret på ditt kreditkort. Ikke få av dem har flere biler enn de fleste har skjorter. Noen av dem har lovet, når de gang på gang ble avslørt, at de skal slutte å si; så sier Herren, når de kommer med egne ideer. Men ofte faller de tilbake til gamle synder på neste tv-show.
 

Rodney Howard Browne. 

Denne forkynneren er kjent for sine hellig latter kampanjer, og han kaller seg selv for Den Hellige Ånds bartender. Det er forferdelig å se denne mannen rave omkring på podiet mens han snøvler, sjangler og til tider brøler, og hevder å være beruset av Guds Ånd. Vi har hørt ham si til forsamlingen at de ikke må be, men bare le. Han får alle til å si i kor, etter seg; he, he, he, ho, ho, ho, ha, ha, ha osv. Om igjen og om igjen, høyere og høyere – mens han dirigerer, fekter med armene og farer fram og tilbake som en løve i bur. Kan du se for deg Jesus, Johannes eller Peter være med i et slikt show?  Sceansen ender med at tusener av mennesker, med litt trening og praksis, ved å gjenta he, ho og ha lenge nok, lærer å le i Ånden. Det hypnotiske elementet i det vi her beskriver er så åpenbart at det nesten blir komisk, selv om det selvfølgelig er veldig tragisk, for dette er ikke underholdning på et sirkus. Det gir seg ut for å være et kristent møte og det påstås at det er Den Hellige Ånd som er i virksomhet. Larmen er ubeskrivelig. Det skrikes og hyles og mennesker hopper opp og ned eller ruller på gulvet. Det er ikke noe annet enn en djevelsk hypnotisk masse-besettelse, men det kalles vekkelse! 

Hvor i Guds Ord finner du at Guds rene og Hellige Ånd fikk de som tilba til å oppføre seg som dyr? Vi kan minnes å ha lest om en hendelse, langt tilbake i tiden, på et sirkus i England. Der fikk en massehypnotisør samtlige i et sirkustelt til å tro, se, høre og kjenne at teltet ble fylt med vann. Folk klatret opp teltstengene og flyktet i panikk. Noen lå på benkene og på gulvet og svømte, gurglet og følte det som om de druknet, men det var ikke en dråpe vann til stede. I kaoset og panikken ble mange skadd, og derfor nådde episoden media. Syns du det er riktig å utnytte denne begrensningen som menneskesinnet tydeligvis har til selv å kunne produsere bilder, lyd og følelser, ut fra en hypnotisk suggesjon, i Guds navn? Vi kan ikke se på dette som noe annet enn et bedrag.

Rodney Howard Brown’s mange dramatiske profetier, som aldri ble oppfylt, er enda et bevis på at det ikke er Guds Ånd som driver ham. Han er også kjent for å nedkalle svært spesifikke forbannelser på enhver som våger å kritisere hans budskap og metoder. Vi minnes at Jesus anbefalte en litt annen holdning. Elsk deres fiender, sa han, velsign dem som forbanner dere og gjør godt mot dem som hater dere, Matt. 5:44. En slik holdning skulle i følge Guds Ord være dokumentasjonen på at de troende var barn av deres Far i himmelen, vers 45. Kan det være at en bekjennende kristen med stikk motsatt holdning, viser at det er en annen som er far? 

En episode med Benny Hinn og Rodney.

I 1991 ga Benny Hinn et kall til Rodney som han påsto var direkte fra Gud. Rodney skulle bli kilden til lattervekkelsen, den nye bølgen, som skulle spre seg til hele verden. Det skjedde på et av Benny Hinns møter, og få er oppmerksomme på at denne underlige utgaven av det som kalles en fornyelse, faktisk hadde sin opprinnelse på et av Benny Hinns arrangementer. Benny Hinn sier; Rodney, Gud har gitt deg en spesiell salvelse av hellig latter, la det treffe dem (forsamlingen) i Jesu navn. Nå kommer det! Det kommer! (Benny knipser med fingrene) og roper; ta imot – Rodney! Slipp det løs på folket! Rodney tar over og henvender seg til den store forsamlingen. Han roper; Bli fylt akkurat nå. I Jesu navn befaler jeg dere å le. La det boble ut av magen. Herre gjør alle drukne i ånden. (denne setningen gjentar han nøyaktig 10 ganger, mens han fekter med armene utover forsamlingen.) Gi dem en dobbelt dose! Deretter går Rodney ned til forsamlingen og begynner regelrett å dytte folk slik at de faller. (Klipp fra «A plage in the land,» video av Alan Morrison, tilgjengelig fra Baruk media, adresse MVV.)
 

Morris Cerullo.

Denne forkynneren er usedvanlig populær, og store menneskemasser møter opp for å se ham i aksjon. De får lite fra Bibelen på hans møter, men til gjengjeld er det mye og langvarig tigging om penger. Han er en selvutnevt endetidsprofet, og sier at han har mottatt fra Gud en rekke viktige profetier. En av dem var at det før 1994 ville komme en enorm global økonomisk depresjon. Alle verdens børser ville kollapse, og menneskeheten ville settes mange tiår tilbake i utvikling. Han hadde fått vite av Gud at han selv skulle være Guds talerør under denne verdenskrisen. Mange bankkontoer ble tømt i hans favør like før 1994, og det er mulig at han ennå lever godt på grunn av manges frykt. Det faktum at denne og andre av hans profetier ikke skjedde, synes likevel ikke å være for plagsomt for hans lyttere. For alle dem som vet hva Bibelen sier, blir det imidlertid plagsomt, for da er han en falsk profet., Alt jeg sier kommer rett fra Den Hellige Ånd, proklamerer han. Se på meg som den Hellige Ånds munn, ikke som mannen Morris Cerullo, fortsetter han. Vi finner anbefalingen vanskelig å etterkomme.
 

Utbredelse.

I følge profetiene i Åp. 13, skal dem som bor på jorden (et uttrykk som indikerer spredning til langt mer enn kun USA), bli forført av denne karismatiske tegn, under og mirakelbevegelsen, som Bibelen kaller den falske profet. I nittiårene eksploderte denne formen for kristen forkynnelse, og ble spredt til omtrent hele kloden. Enorme korstog på mange kontinenter gjorde at det som før var et amerikansk fenomen, nå ble en global bevegelse. I følge Arild Edvartsen blir 9 av 10 frelst gjennom denne formen for kampanjer og menigheter. Edvartsen skriver at i 1992 var 30% av alle kristne på kloden tilsluttet en slik karismatisk bevegelse. (Verdensvekkelsen på vei mot oss, side 130.)

Er det galt å navngi de falske profetene?

Jeremias hadde et kraftig oppgjør med de falske profetene på sin tid. Han var ikke redd for å navngi dem. Hananja var en av dem som fikk en klar henvendelse fra Jeremias om at han profeterte falskt. Selv i dag kan vi  lese hans navn i Bibelen.
Paulus navnga også flere personer som han advarte mot i sine brev. Kobbersmeden Alexander var en av dem. Likeledes hadde Hymeneus og Filetus  fart vill fra sannheten.  Johannes advarte mot Diotrefes.Robert Schuller har bygget en stor glasskirke i California. Her inviterer han alle han vil forene i en felles verdenskirke. Bibelkunnskap blir ofret til fordel for enhet. Nylig var han i Syria og møtte det muslimske overhode, muftien. 
Der fikk han til sin glede vite at alle muslimer er kristne. 


Morris Cerullo har framsagt mange profetier som har slått fullstendig feil. Han sier at hans profetier kommer fra Gud, men i følge 5. Mosebok 18:22  kan dette ikke være tilfelle. 


Kenneth Copeland blir betegnet som Hagins kronprins og arvtaker. Hans lære og spredning av gudstjenesteform når overalt på kloden.

Cathy Lechner blir sagt å ha en sterk profetisk salvelse i presentasjonen av henne på internett.  Hennes bøker er på bestsellerlisten og hun har reist rundt i verden i land som bl.a. Amerika, Russland, Europa, Australia og fjerne høsten. Er hun en sann profet etter Bibelens test? Hun og andre profeter i the Prophetic Movement (den profetiske bevegelse), også kjent som profetskolen, har som profetfar Dr. Bill Hamon - De har også besøkt Benny Hinns menighet. De innleder alltid sine budskap til enkeltmennesker med: Så sier Herren.
Noen som har gått deres profetiske virke nærmere i sømmene forteller følgende: De spør ofte om den de har foran seg er gift. Dersom det ikke er tilfelle, profeterer de at personens nye ektefelle er underveis. Vi deltok i et møte hvor Cathy Lechner sang og talte. Deretter sa hun: Alle som ønsker å motta en personlig profeti kan komme fram nå. Fire av oss gikk fram. Til Melanie, Nicole og meg sa hun ingenting som var spesifikt, selv om hennes måte å gjøre det på, imponerte oss. For Stephan derimot, hadde hun mer inspirasjon. Etter at hun hadde bedt ham om å repetere to setninger og spurt hva han het (fransk: Stèphane) sa Cathy: Stephan, Jeg tror at jeg hører Guds stemme og at jeg taler ord fra Gud. Jeg ser gjennom mørke glass og det er mulig jeg ikke får med meg alt, men jeg hørte Herren si: Over havet, over havet. Gud vil sende deg tilbake til ditt folk, hørte jeg Gud si. Og dørene vil åpne seg slik jeg sa de ville. Hvorfor vil Gud åpenbare et ord når du ikke kan se det klart? Og viktigst; Gud ville sende ham tilbake til sitt folk, over havet! Vårt folk er kanadiere. Like nord for den amerikanske grense! Stephans franske aksent hadde villedet henne. Hun trodde han var fra Frankrike. Like etterpå fortalte hun Melanie at hun ville finne sin mann på dette stedet. Hun hørte at Gud sa mannen var på dette stedet. Melanie fant en mann som stemte med beskrivelsen. Han forelsket seg i henne og de ble forlovet etter at han løy om sitt liv og sin sivile status. Det viste seg senere at han var gift og fortsatt bodde sammen med sin kone! Han var pastor for Morris Cerullo og direktør for misjonen i det fjerne østen. Ble vi advart og ble han irettesatt etter dette? Tvert imot. Vil du lese historien om denne lille avsløringen og flere se: http://fakefaithhealers.com/ 
 
 

David Barret i Lousanne-kommisjonen, skriver at ca. 550 millioner mennesker nå er med i denne kristne retningen. Vi er oppmerksomme på at kristen statistikk ofte er tilpasset forventningene og derfor er lite holdbar. Men det rapporteres at 90% av alle frammøtte (ofte 10-20 tusen) på trosbevegelsens korstog i Afrika, rekker opp hendene og tar imot Jesus. Hvis de samme menneskene kommer igjen, kveld etter kveld, og rekker opp hendene, blir statistikken ganske bra etter en tre ukers kampanje.
 

Kenneth Hagin og hans sønn har skrevet mange av bøkene som oversettes til en rekke språk, og formidler trosbevegelsens tvilsomme teologi. De har gitt ut 125 bøker i til sammen 53 millioner kopier. Det går ut 58.000 lydkassetter hver måned fra deres hovedkvarter, og de spres til hele verden. Det rapporteres at det hittil er solgt 6 millioner kassetter. 16.500 personer hadde inntil 1998 fullført sine studier ved Hagins bibelskole. Det uteksamineres 750-800 hvert år. De kommer fra hele verden og de fleste blir lokale forkynnere i sine egne land. Og det er Hagins og trosbevegelsens lære de forkynner. Det forekommer oss at bibelens uttrykk, som sier at forførelsen skal nå dem som bor på jorden, passer godt med virkeligheten. 

Det er ikke nødvendig å gå i transe eller motta penger for å kunne dele med disse forkynnerne et ord fra Herren. Det holder at vi kan lese. Dette er hva Gud har å si forkynnere som tar del i denne forførelsen, og dette bedraget, og som derfor lar djevelen ta Herrens plass.

Men den profet som egenrådig taler ord i mitt navn, som jeg ikke har befalt ham å tale… den profet skal dø, 5.Mos. 18:20. Hvis en profet taler i Herrens navn og dette ordet ikke skjer eller inntreffer, da er det ikke et ord som Herren har talt. Egenrådig har profeten selv talt det. Du skal ikke frykte for ham, 5.Mos. 18:22. Se, derfor kommer jeg mot profetene, sier Herren, som stjeler mine ord.. Jer. 23:30.  Se, jeg kommer imot dem som profeterer falske drømmer, sier Herren, og som forteller dem og slik fører mitt folk vill ved sine løgner og ved sitt storskryt. Men jeg har verken sendt dem eller befalt dem, Jer. 23:32. opp
topp

 
 
 
Mens Vi Venter - Nr. 30 (9. årgang) 2/2001
http://www.barukmedia.com/mvv