MENS VI VENTER

Nr. 2 / 1992   Årgang.1.
- Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv

Helt fra barndommen har du kjent de hellige skrifter, se som kon gi deg visdom som leder til frelse ved troen på Kristus Jesus. Alle hellige skrifter, inngitt av Gud, er nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd.
2. Tim. 3, 15.16
Når han plutselig er der, må han ikke finne dere sovende. Det jeg sier til dere, sier jeg til dere alle: VÅK !
Mark. 13, 36.37
Prestene der gjorde vold på min lov  og vanhelliget mine helligdommer. De gjorde ikke forskjell på det som er hellig og det som ikke er hellig, og lærte ikke folk å skille mellom urent og rent.
Esekiel 22, 26
Artikler
 
 • Holdning til korrigering
 • Dogme eller ånd
 • Helgentilbedelse
 • Kirke eller verdensmakt
 • Under lov eller nåde
 • Den første løgnen
 • Alberto's historie
 • Den katolske messen
 • Tilbedelse og lydighet
 • Forsoning i praksis
 • En tilfeldig likhet
 • John Wiclif
 • Jomfru Maria
 • Har du lagt merke til

 •  
   
  Faste sider:
 • Lest med saksen
 • Bibelen har ordet