MENS VI VENTER

Nr. 3 / 1992   Årgang.1.
- Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv


 
Er det ikke derfor dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft.
MARKUS  12,24

For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge.
1. JOHANNES BREV 5, 3

Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urett.
1. JOHANNES BREV 1, 9

Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.
LUKAS 4, 8

Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro
Åpenbaringen. 12, 14
 

  Artikler
    
 • La meg være i fred
 • Kvinnen i ødemarken
 • Tortur og drap i Jesu navn
 • Fra Babylon til Rom
 • Et tveegget sverd
 • Hva er tro ?
 • Menigheten i ødemarken
 • Vekkelse på avveier
 • Hviledagen og dyrets merke
 • Var Peter den første pave
 • Pavens hemmelige mafia
 • Er det straffbart ?
  •  
   Faste sider
 • Lest med saksen