MENS VI VENTER

Nr. 1 / 1992   Årgang.1.
- Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv

Lær en lignelse av fikentreet; når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser alt dette, vite at han er nær og står foran døren.

Matt. 24, 32-33
 

Og da skal de se menneskesønnen komme i skyene med  stor kraft og herlighet.

Matt. 24,30
 

Od desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter.

2. Peters brev 1,19
 

 
Artikler
 
 • Det store frafallet, del 1
 • Del 2, Mariadyrkelsen
 • Når Gud tilgir
 • Veien til Kristus
 • Skal Babylon avsløres
 • Avlat før og nå
 • Lov og nåde
 • Alberto
 • Sagt om Maria
 • Historisk tolkning av Åpenbaringen
 • Hva en sang kan utrette
 • Bibelen har ordet
 • Kom tilbake
 • Lest med saksen

 •  
  EN SPESIELL BUDBÆRER  FRA GUD
  I disse nyhetsbrevene kommer vi til å sitere ulike forskerer,teologer og forfattere. En av dem er Ellen G.White. Senere skal vi redegjøre mer om denne forfatterens mange bøker. Vi skal også forklare hvorfor vi tror hun - på en spesiell måte - ble brukt av Gud i videreførelsen av reformasjonen. Få skribenter har på en så vakker måte maktet å skildre Jesu liv og budskap som denne forfatteren. Vi tror Ellen G. White -av Gud - fikk de mange syner og åpenbaringer hun omtale i sine bøker. En kritisk og nøktern gjennomgåelse av hennes liv og litteratur med bibelen som norm, har ledet oss til denne konklusjonen. Vi ønsker å dele denne dokumentasjonen med leserne i senere utgaver av "Mens vi venter". 

  Denne orientering er tatt med siden vi i artikkelen "Skal Babylon avsIøres" inkluderer uttalelser fra Ellen G. White.