MENS VI VENTER

Brev nr. 6   Okt/nov. 1993
Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv

Jeg gjorde deg til en strålende og vernende kjerub - inntil det ble funnet urett hos deg - og du begynte å synde. 
Da støtte jeg deg bort. -
Da kastet jeg deg til jorden.
Esekiel 28, 14 - 17
 

Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden; han ble kastet ned til jorden og hans engler med ham.
Åpenbaringen 12, 9

For djevelen har steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han har bare liten tid.
Apenbaringen 12, 11
 

Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profet er ...
Åpenbaringen 20, 10
 

  Artikler
 • Tilbudet fra Golgata
 • Bibelens betingelser for bønnhørelse
 • Den økumeniske Kristus
 • Et kristent medmenneske
 • Økumenisk karismatikk
 • Å falle under kraften
 • Jesus elsker taperen
 • Den kosmiske Kristus
 • Mange veier leder til Rom
 • Valdenserne protesterer...
 • Okkulte fingertegn
 • Meditasjon, kristenmystikk
 • Møte med NEW AGE
 • Hvor beveger den danske kirke seg?
  • Faste sider
 • Lest med saksen
 • Kommentar
 • Bibelen har ordet
 • * Tilbudet fra Golgata
  * Å falle under kraften
  * Jesus elsker taperen
  * Et møte med New Age
  * Et kristent medmenneske
             *Økumensk karismatikk
  * Den økumeniske Kristus
      *Den Kosmiske Kristus
  *Bibelens betingelse for bønnhørelse
  * Mange veier leder til Rom
  *Meditasjon og kristenmystikk