MENS VI VENTER

nr.4toppnr.6

Brev nr. 5 April \ Mai 1993
Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv

Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.
Jesaia 40,31
 

...men som nå er kommet for lyset og etter den evige Guds befaling ved profetiske skrifter er blitt kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet.
Rom. 16,26
 

Gå inn gjennom den trange port !. For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inngjennom den. 
For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Vokt dere for de falske profeter!  De kommer til dere i fåreham, men envendig er de  glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem.
Matt. 7, 13-15
 

Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri..
..Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig, det sier jeg dere: Den som gjør synd er syndens trell. En trell blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltd. Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.
Johannes 8, 32.34-36
 

 
 
  Artikler:
   
 • Selvunderholdende evangelisme
 • Fullkommen karakter i syndig natur
 • Den ugifte presten
 • Engle eller paddebudskap
 • Kristendom eller teologi
 • Intervju T. Sognefest
 • Du er skyldig !
 • Infiltrasjon
 • Svindel i Guds navn
 • Rapport fra Zagreb
 • Bibelen har ordet
 • Katolikk eller protestant ?
 • Falske mirakler.....
  •  
   Faste sider:
 • Lest med saksen
 • Kommentar