Mens Vi Venter

Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv.  15. årgang 2/2007 Nr. 49

 
     

REDAKSJONELT

Vi går rett på sak i dette nummeret av MVV, og omtaler i flere artikler viktige bibelske profetier som avslører og definerer ”Dyret”, ”Skjøgen” og ”Skjøgens døtre” nevnt i Johannes Åpenbaring kap. 17. ”Det evige evangelium” (Joh. Åp.14:6-12) inkluderer mye mer enn det fundamentale og grunnleggende  hjørnesteinbudskapet om Jesu korsdød og syndstilgivelse ved tro. En falsk kristendom, som har med seg en overflatisk variant av både tilgivelsen, nåden, korset og troen, har kapret kristenbegrepet, og samler troende fra alle leire i økumeniske allianser hvor parolen er minste fellesnevner, fred, harmoni og samarbeid. Denne nykristne ideologien bedriver en ”evangelisering” som utelukker flere sentrale sannheter som det er nødvendig både å forstå og erfare for å kunne ta de rette valg, ikke ble forført og bli stående i endetiden. Det tas heller ikke høyde for at den ekte kristendommens største fiende i endetiden, verken er andre religioner eller verdslighet, men nettopp en falsk kristendom med røtter i spiritismen, som vil påvirke, endre og til slutt samle omtrent alle trossamfunn. Motpolen til dette endetidens Babylon, er omtalt i flere artikler i dette nummeret av bladet. Betydningen av disse bibelske budskapene kan ikke overvurderes i den tid vi lever i.
Vi inkluderer også i denne utgaven av bladet en viktig artikkel om hvordan Jesu rettferdighet kan bli tildelt oss som en troens gave.
Igjen minner vi våre lesere på den viktige og innholdsrike gratis DVD reportasje-filmen ”Dyret og dets merke”. Denne filmen er tatt opp i flere land og gir en grundig dokumentasjon på hvem Dyret i ”Jesu Kristi Åpenbaring” egentlig er og hva som kommer til å skje like før Jesu gjenkomst. Bestill så mange filmer du måtte ønske og gi bort til venner og bekjente. Mange har på grunn av denne filmen våknet opp og forstått hva som skjer innen kristenheten.

Med vennlig hilsen,
John og Elin Berglund

 

Mens Vi Venter kontonummer:
0540 0460851
Tyrkiamisjon kontonummer:
3280 2109481

 


Søk i "Mens Vi Venter"

   powered by FreeFind
Les flere Mens Vi Venter

Innholdsoversikt
Temaoversikt
Hovedside
BARUK MEDIA
MENS VI VENTER” lages av John Berglund og Elin Haugvik Berglund, som er tilsluttet Syvendedags Adventistene. Vi har begge mange venner og bekjente både i vår egen menighet, i andre kirke-og religionssamfunn og blant mennesker som ikke tilhører noen religiøs gruppe. Gjennom dette nyhetsbrevet ønsker vi, på privat initiativ, å dele spennende oppdagelser vi og andre har gjort i Guds ord.  Nyhetsbrevet er derfor et supplement til andre viktige tidsskrifter i denne tid.

Etter apostlenes død, fant det sted et stort frafall fra Bibelens sanne lære. Reformatorene begynte en kurskorrigering, men den ble aldri fullført. Gud elsker alle mennesker, men han hater teologi som usynliggjør hvem han er og hva han står for.

Dersom du også opplever at bladets innhold er viktig, så bestill gjerne ett eller flere abonnement.
Gi beskjed dersom du vil at vi skal sende nyhetsbrevet til andre personer du ønsker skal motta det.

Nyhetsbrevet kommer ut ca. 4 ganger i året i et opplag på 2000, og er GRATIS. Dersom du frivillig ønsker å støtte trykking og utsendelse, mottar vi alle gaver med glede. Midler som kommer inn benyttes kun til dette prosjektet.

Vi setter pris på spørsmål, kommentarer eller utklipp. Dersom du sender noe du ikke vil ha på trykk, er det fint om du gjør oss oppmerksom på det.
Dersom du ønsker å gi en gave, vennligst benytt postgiro; 0540-0460851


I redaksjonen:
Elin Haugvik Berglund & John Berglund.
Layout: R.T. Samsing tts@barukmedia.com; http://www.thirdangelsmessage.com
Trykk: Øko-Tryk, Videbæk DK

Alle henvendelser rettes til
“MENS VI VENTER” Postboks 75, 4291 Kopervik
Telefon Norge:
+47 93 40 77 / 92 83 78 11

E-mail: post(alfakrøll)mensviventer.no  

: http://www.mensviventer.no
Baruk Media: http://www.barukmedia.com