Mens Vi Venter

Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv.  15. årgang 3/2007 Nr. 50

 

 
  

Mens Vi Venter - nr.50 - Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv

Mens Vi Venter

Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv.  15. årgang 3/2007 Nr. 50

 

 
  

 

REDAKSJONELT

Vi får ofte brev og telefoner med spørsmål til innholdet i Mens Vi Venter. Det er vi glade for. Kommunikasjon om Guds ord er riktig og viktig. Mange kan ha en dyp forståelse over emner som andre ennå ikke har sett. Bibelen blir vi aldri ferdig med. Den er et lys til stadig større erkjennelse og kunnskap om Gud og vår Frelser Jesus Kristus.

Det vi derimot ofte er skuffet over er at mange reaksjoner er basert på folks meninger. Guds ord blir sjeldent sitert, og dersom det blir sitert er det antagelser av en slags fortolkning, de har hørt. Altfor få kristne setter seg tydeligvis ned og studerer Guds Ord. Det er plass til så mye annet i ens liv, som sport og fornøyelser, men også menigheter og møter kan ta plassen. Men tiden med Guds Ord blir lett forsømt.

Ofte hører vi ord som; jeg tenker, jeg tror at, jeg mener at..... Men hvor står det skrevet?

Hvorfor blir menneskelige betraktninger så ofte likestilt med det inspirerte ord? Og hvorfor slår man seg til ro med å stole på en eller annens mening, som man så adopterer til sin egen fordi det høres bra ut?

Guds ord sier:

“Det kan være en vei som synes rett for mannen, men enden på den er dødens vei” Ordsp 14,12

“Mitt folk går til grunne fordi det mangler kunnskap”. Hos 4,6

Jesus svarte og sa til dem: “Er det ikke derfor dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft? Mark 12,24

“....og med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kan bli frelst”.

2. Tess 2,10.

Det er viktig for alle å ta dette til seg i denne forvirringens tid.


Med vennlig hilsen,

John og Elin Berglund

Mens Vi Venter kontonummer:
0540 0460851

Tyrkiamisjon kontonummer:
MERK DEG NYTT KONTO NR.
3361 13 75021

 Søk i "Mens Vi Venter"

   powered by FreeFind
Les flere Mens Vi Venter

Innholdsoversikt
Temaoversikt
Hovedside
BARUK MEDIA
MENS VI VENTER” lages av John Berglund og Elin Haugvik Berglund, som er tilsluttet Syvendedags Adventistene. Vi har begge mange venner og bekjente både i vår egen menighet, i andre kirke-og religionssamfunn og blant mennesker som ikke tilhører noen religiøs gruppe. Gjennom dette nyhetsbrevet ønsker vi, på privat initiativ, å dele spennende oppdagelser vi og andre har gjort i Guds ord.  Nyhetsbrevet er derfor et supplement til andre viktige tidsskrifter i denne tid.

Etter apostlenes død, fant det sted et stort frafall fra Bibelens sanne lære. Reformatorene begynte en kurskorrigering, men den ble aldri fullført. Gud elsker alle mennesker, men han hater teologi som usynliggjør hvem han er og hva han står for.

Dersom du også opplever at bladets innhold er viktig, så bestill gjerne ett eller flere abonnement.
Gi beskjed dersom du vil at vi skal sende nyhetsbrevet til andre personer du ønsker skal motta det.

Nyhetsbrevet kommer ut ca. 4 ganger i året i et opplag på 2000, og er GRATIS. Dersom du frivillig ønsker å støtte trykking og utsendelse, mottar vi alle gaver med glede. Midler som kommer inn benyttes kun til dette prosjektet.

Vi setter pris på spørsmål, kommentarer eller utklipp. Dersom du sender noe du ikke vil ha på trykk, er det fint om du gjør oss oppmerksom på det.
Dersom du ønsker å gi en gave, vennligst benytt postgiro; 0540-0460851


I redaksjonen:
Elin Haugvik Berglund & John Berglund.
Layout: R.T. Samsing tts@barukmedia.com; http://www.thirdangelsmessage.com
Trykk: Øko-Tryk, Videbæk DK

Alle henvendelser rettes til
“MENS VI VENTER” Postboks 75, 4291 Kopervik
Telefon Norge:
+47 93 40 77 / 92 83 78 11

E-mail: post(alfakrøll)mensviventer.no  

: http://www.mensviventer.no
Baruk Media: http://www.barukmedia.com