Mens Vi Venter

Bibelen & arkeologi:

Krukken som bekrefter Mosebøkene og tiden den ble skrevet!  

Dukket opp i slutten av 1980-tallet i en handelsbod blant beduiner i de forente arabiske emirater. Her ble den kjøpt av en ung jødisk kvinne som har eid den siden.

Krukken som bekrefter Mosebøkene og tiden den ble skrevet!
For få år siden startet vitenskapelig tester av leirkrukken.
Det ble fastslått at krukken aldri var blitt brukt til matlaging, og det var ingenting som tydet på at den hadde blitt brukt under åpen ild. Formen viser også at den ikke har vært brukt i vanlige husholdning, men den var laget for å bli holdt på sidene, som med en seremoniell krukke.

Fra oktober 2004 har alle laboratorieundersøkelser av krukken vært utført under ledelse av Dr. Carl Baugh, PhD of the Creation Evidences Museum, Glen Rose, Texas.

EDX testing viser  at krukken er fra bronsealderalderen, og andre tester daterer krukken til å være ca. 3.330 år gammel. Forskere har datert bronsealderen som rett tid p.ga. de spesielle dekorasjonene. Innskripsjonene er identifisert som Paleo-Hebrew, inkludert artistens (?) egen signatur; MoSHe (Moses).

Leirkrukken tilhører ikke den arabiske-beduinske kulturen hvor krukken først ble funnet. De arabiske nomadene foretrakk å bruke tre eller skinnkrukker og hadde ikke bruk for leirkrukker. Israelsk og jødisk pottemakeri derimot brukte leirkrukker i tabernakel og templetjenesten til renselsesritualer for ”rene og urene”.  En vitenskapsmann sa det slik: Forskjellene er så store så vi må ha lov til å si at denne form for dekorasjon er en infødt hebraisk produksjon.. På overflaten av leirkrukken er det åtte sett med syv i et spesielt mønster . Det er identifisert som åtte sett av den gamle menorahen (syvarmet lysestake fra tabernaklet i ørkenen).
Rabbi Ben-Hayil Yellen og hans kone Rebbetzin Hadassah Yellen har grundig etterforsket denne spesielle hebreiske gjenstand som de tror  har en stor betydning for muslimer, kristne og jøder. Godkjente laboratoriedata korresponderer med det gamle offer system brukt av de gamle israelittene i tabernaklet i ørkenen. Renselseskaret menes å ha vært assosiert med Moses.


 

Laboratoriefunn:

Sertifiserte laboratorietester beviser tilstedeværelsen av skarlagenfarvet ull fra fargen av ett granateple-skall, sedertre, isop, og produkter fra lam og blod fra duer er alle tilstede i denne krukken i overenstemmelse med den bibelske ”oppskrift” for renselse.
Isop som er dryppet i blod, ble brukt i renselsesritualet i den gamle tempeltjenesten. Blodet som ble undersøkt var blod fra et offerdyr, due, geit eller lam. 
 
Det er funnet bevis for:
Cedertre: Den indre seremonielle vannlinjen (ble funnet på innsiden) har i følge laboratorie undersøkelser biter av sedertre. . 3 Mos 14,51 og av Isop: Så skal han ta den levende fuglen, sedertreet, det skarlagenfargede garnet og isopen. Sammen med den levende fuglen skal han dyppe det i blodet fra fuglen som ble slaktet over rennende vann. 3 Mos 14,6.  Skarlagensfarget ull garn: Ullen var farget med farge fra granateplet. 3 Mos 14: 6, 51 Rester av due blod:  3 Mos 14,5  3 Mos 14,50
 Aske etter rød kvige: . For et menneske som er urent, skal de ta noe av asken fra kvigen .....   4 Mos 19,17 


Antatte restera av manna i krukken

Det interne seremonielle vannlinjen inneholder laboratorietestet bevis på hva som kan se ut til å være manna. Fysiske undersøkelser av denne hvite substansen, , var dominert av en spesiel olje”  Ricus communis, og lignet ”klissete honning” og olje med en smak som lignet den bibelske beskrivelse.  (4 Mos 11:8 & 2.Mos 16: 31). 
Møllesteiner antatt å være Israels barns  “Manna møllesteiner”, funnet i den arabiske ørken i området ved Sinai og Horebfjellet (i Saudi-Arabia), ble testet i laboratorium og viste opp til  93.1% av det samme som ble funnet denne krukken.

Visuelle analyser: Nøye undersøkelser viser også at  krukken inneholder en kartoversikt som viser stedet hvor krukken har sin opprinnelse. Oversikten viser steder som Rephidim wadien, Horeb - Sinaifjellet, en marmorgruve m.m. Denne regionen er også kjent som Jabal Al Lawz.
Himmelen over fjelltoppene er illustrert med hvite skyer sammen med korte regnskyll og lyn. En viktig, gammel hebraisk forståelse er at en tegning som viser en himmel som gir regn, betyr en riktig himmelsendt instruksjon.
 

Renseleseskrukkens vakre ingraverte skrift  er  paleo-hebraisk. Bokstavene er funnet rundt på utsiden av krukken. De gamle historiene om patriarkene og Abrahams barn springer fram fra hver liten del av dette mesterverk. Innskripsoner nevner bl.a. paktens ark og en identifisering av Jakobs profetier over sine 12 sønner.  Historien om Josefs drøm og brødrenes kornbånd som bøyde seg for hans, er illustrert ved at Josefs navn er bokstavert stående og de elleve brødrenes bokstaver er liggende. Ordet HaShem (Navnet) er også lokalisert. Og altså også navnet Moses.
Innskripsjonen ‘de syv øyne” på krukken former ordene som identifiserer Messias;:.” Fader – ren, reflekteres i Sønnen, arving til tronen -  skåret av – kappe av lys (‘Ab’Bar’Adar’) “Father-Clean Reflecting Son Heir to the throne-cut off mantle of light.”)
Et segment har en inskripsjon hvor det bl.a. står ”skjøgen går mot ødeleggelse.........”

Ingen forfalskning

Etter omfattende undersøkelser, med hvite fluorescent halogener, dagslys, oblique tungsten filament og ultrafiolett lys og et scanning electron mikroskop, fantes det ingen bevis for noen syntetiske eller kunstige moderne elementer på denne krukken. Laboratoriedirektøren kunne derfor fastslå at “ dette er ingen forfalskning”.

Gjenstand og illustrasjoner er under copyright. Gjengis i Mens Vi Venter med skriftlige tillatelse fra Rabbi Ben-Hayil Yellen og Rebbetzin Hadassah Yellen. www.eliyahuarrival.com

 

Det omstridte granateple i elfenben

Redaktør Hershel Shanks I BAR Magazine Mai/juni 2007 er overbevist om at det lille granateplet i elfenben med inskripsjonen; (tilhører) prestene, (Yahwe)h tempel” vil vise seg å være autentisk.
Inskripsjonen , som andre, har blitt erklært å være en forfalskning av IAA (Israel antiquety authority) og Israels museum i en komitè ledet av professor Goren. De to skriftekspertene i komiteen, som erklærte at granateple-innskripsjonen var falsk har nå blitt enige om en ny undersøkelse med et åpent sinn i lys av en ny analyse som sies å kunne bevise at inskripsjonens er autentisk.

I mange år trodde man at granateplet var den eneste gjenstand som hadde overlevd fra Salomos tempel. Igjen, det er legitim vitenskapelig diskusjon om den, hvis den er autentisk, kom fra Salomos tempel. Men det er et helt annet spørsmål.
BAR 2007


Herodes den stores grav funnet

Det hebraiske University i Jerusalem annonserte mandag kveld at de hadde funnet graven og kisten til kong Herodes den store, som regjerte I Judea for det romerske imperiet fra ca. 37 f.Kr.
I bibelen nevnes kong Herodes flere ganger:

I de dager da Herodes var konge i Judea, levde det en prest som hette Sakarja, som hørte til Abias avdeling*. Hans hustru var av Arons døtre, og hennes navn var Elisabet. Luk 1,5
Da fikk Herodes av de vise menn* greie på når stjernen hadde vist seg, etter at han hadde kalt dem til seg i hemmelighet. Matt 2,7

Graven ble funnet, der historieskriveren fra det første århundre, Josephus, sa at den lå, på Herodium. Men uttalige forsøk på å finne graven har ikke lykkes før nå.

Graven ble oppdaget av professor på det hebraiske universitet Professor Ehud Netzer, som anses å være en av de ledende eksperter på kong Herodes. Netzer har utført arkeologiske utgravninger på Herodium siden 1972 i forsøk på å lokalisere graven.

Oppdagelsen løser en av Israels største mysterier. Flere detaljer vil komme senere. Majoriteten av utforskere har hele tiden trodd at Herodes var begravd på Herodium, basert på den jødiske historieskriveren. Flavius Josephus, men uttalige utgravninger har altså vært mislykket. At Netzer lykkes denne gang var fordi han fokuserte på et nytt sted mellom øvre del av Herodium og de to palassene på stedet.

Herodium er en festning som ble bygget av Herodes 12 km syd for Jerusalem (ikke langt fra Betlehem hvor han var ansvarlig for mord på masse guttebabyer). Den ble ødelagt av romerne i år 71 e.Kr.
Bestefar og far til Herodes konverterte til jødedommen. Selv ble han utnevnt til guvernør over Galilea da han var 25 år, og ble senere gjort til Jødenes konge av det romerske senatet. Da var han blitt 40 år. Han var konge rundt 34 år. Han døde i år 4 f.Kr. i Jeriko etter lang tids sykdom.

www.anchorstone.com
By Haaretz.com
Monday, May 07, 2007


Gjenstander fra Davids og Salomos tid  er funnet

På selveste Jerusalemdagen som begynte en tirsdag kveld, fant arkeologer et stort antall segl fra den bibelske tiden rundt kong David og kong Salomo. Seglene ble vist fram, sammen med andre utgravde ting, på en konferanse i Jerusalem som samtidig markerte 40 års jubileum for frigøringen av Jerusalem.
De bibelske gjenstandene er funnet under de arkeologiske utgravningene i Ir David, Davidsbyen, nedenfor gamlebyen i Jerusalem mot øst. De spesielle funnene her omtalt, ble funnet i Beit HaMaayan utgravningen, ansvarlig der er Haifa University’s Archaeology Department Director, Professor Ronny Reich.

Det største funnet av almen og vitenskapelig interesse var fokusert på mer enn 100 segl og signet ringer, som ble brukt som identifikasjon på skrevne papyrusdokumenter. Alle fra tiden til kong David og kong Salomo. Seglene hadde ulike markeringer som viste, når de ble lest, senderen av dokumentet og hans/hennes hjemsted. Det store antallet av segl, indikerer at Davidsbyen var et handelsted.
(IsraelNN.com)


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 49 (15. årgang) 2 /2007
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no