MENS VI VENTER

Nr. 4 - Jaunar 1993
- Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv

 
Mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Gud og vår Frelser Jesu Kristi Herlighet
Titus 2, 13
 

Underfulle er dine lovbud, derfor tar jeg vare på dem.
Salmene 119, 129
 

Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.
Salmene 119, 105
 

Mens dere venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Derfor mine kjære når dere venter disse ting, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og uten lyte for Ham, i fred.
Peters 2. brev 3, 13.14
 
 

EN BØNN AV MARTIN LUTHER

Min far, jeg bekjenner at jeg ofte har forsømt å lese i ditt ord, og har vært lei av å høre på det. Men du er ikke blitt trett av å høre på meg. Nå ber jeg for meg selv og for hele verden, at du ikke tar i fra oss ditt ord, men gir oss nåde til der å høre din stemme.

    Artikler
Er sannhet viktig?
Kvinnen i ødemarken
Augustin, kirkehistoriens store vranglærer
Pavekirkens jødehat
En telefonsamtale med Bengt Baum
Trosbevegelsens okkulte røtter
Hvem forandret Guds lov
Holdninger som holder
Pontifex Maximus, mystikkens øversteprest
Hvem er Israel ?
De ufeilbarlige pavene
    Annet
Lest med saksen
Bibelen har ordet
Kommentar
Profeti om vekkelse
Litteraturreferanser