MENS VI
VENTER
 - Brev nr. 9 - 
Oktober/ November 1994
 ET NYHETSBREV I ENDETIDSPERSPEKTIV
 

"For den som er den minste iblandt dere alle, han er stor"
Luk. 9, 4
 "Dere vet at de som gjelder for å være fyrster for folkene, hersker over dem, og deres stormenn bruker makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere, men den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være alles trell."
Mark. 10, 42-44 
 Vokt den Guds hjord som er hos dere, idet  dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menigheten som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for hjorden."
1.Pet. 5,2
 "La heller ikke noen kalle dere lærere, for èn er deres lærer, Messias. Men den største blant dere skal være tjener for de andre."
Matt. 23, 10.11
 "Den største blant dere skal være som den yngste, og lederen skal være som tjeneren."Luk. 22,26


TEMA: BIBELSK LEDELSE

Bibelske prinsipper
Hva er en hyrde ?

Strategisk forkynnelse
Når sjelen blør
Det 5. bud
Nådeløs nåde
Spennende Arkeologi

    Artikler