MENS VI VENTER

- Brev Nr. 8 -
Juli/ Aug. 1994
ET NYHETSBREV I ENDETIDSPERSPEKTIV
 

 "Og dette må alle bekjenne, stor er den gudsfryktige hemmelighet; Gud åpenbart i kjød.."
1. Tim. 3,16 
"Jeg kan ikke gjøre  noe av meg selv..  De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som er i meg, han gjør sine gjerninger."
Joh. 14,10 og 5,30 
"For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn."
1. Pet. 2,21.22 
"For alt som er født av Gud, seirer over verden..."
1. Joh. 5,5 
"Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro."
Åp. 14,12 
" I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden."
1. Joh. 4, 17
 
 
 
Artikler
 • Loyalitet i Kirken
 • Jesu Natur og din Frelser
 • Sann Kjærlighet
 • Katolsk Infiltrasjon i Statskirken
 • De 144.000
 • Det Evige Evangelium
 • Tre Englers Budskap
 • En Ny Reformasjon
 • Hva om Dette hadde skjedd?

 • Vitnesbyrd

 • Fra Lunken Ungdom til Anger og Omvendelse
 • En Vekkelse som Ledet til Tjeneste for Gud

 • Faste sider

 • Lest med saksen