MENS VI VENTER

- Brev Nr. 10 -
1. Kvartal 1995
ET NYHETSBREV I ENDETIDSPERSPEKTIV
 

Liksom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten drev hor og gikk etter fremmed kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider en evig ilds straff.
Jud. 1,7 
Det som falt blandt torner, er de som hører, og mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt.
Luk. 8, 14 
Liksom ugresset blir sanket sammen og oppbrent med ild, slik skal det gå ved enden av denne tidsalder.
Matt. 13, 41 
 Da han så folket, fikk han indelig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde.
Matt. 9, 36 
Men den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen.
1. Joh. 2,5
 
 

Når den evige ild slokner
Historiske sannheter
Guds venn og kirkens fiende
Intervju med Ron Wyatt
Er du omskåret ?
Utradisjonell forkynner på besøk

Artikler
 • Reisen til Amerika
 • Guds venn og kirkens fiende
 • Utradisjonell forkynner på besøk
 • Når den evige ild slukner
 • Hvem sier folk at jeg er ?
 • Golgata - billedartikkel
 • Er du omskåret ?
 • Jesus som Gud og menneske
 • Intervju med Ron Wyatt
 • "Den kristne verdens moralske samvittighet"
 • Jøder møter Jesus
 • Vitnesbyrd: Fra "dead can dance", hasj og død til adventbudskapet, Jesus Kristus og helbredelsens vei, av Roy Eriksen
 • Faste sider
 • Lest med saksen