MENS VI VENTER

Nr. 20 (6. Årgang 1/1998)
ET NYHETSBREV I ENDETIDSPERPEKTIV
 

Artikler
" Med sterk  hånd førte Herren oss ut av Egypt, av trellhuset "
2. Mos. 13:14


 " Og skikk dere ikke lik denne verden. men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme hva som er Guds vilje "

Rom. 12:2 
 
  På jakt etter Moses
I senregnets tid
Sinnet Gud skapte  - Tiden er omme
Hele frelseplanen nedtegnet på stjernehimmelen
Forkynnelsen må kvalitetssikres
Vitnesbyrd som varmer
    Faste sider