MENS VI VENTER
Nr. 21 (6. Årgang 2/1998)
Et nyhetsbrev i endetidsperspektiv

    Artikler
" Slike som er kommet  på villspor fra sannheten, og som sier oppstandelsen allerede har funnet sted. Og de bryter ned Troen hos noen"    2Tim 2:18
 

For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene - - - mot ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet

Efes.  6:12
 

  Er rustningen 
på plass ?
Hvor er Sinai-fjellet ?
Farlig katolsk spiritisme
Tungetale
Nå må vi våkne !
Slik skal det ikke være hos dere
    Vitnesbyrd

 
Ikke fred til enhver pris

Den fred Kristus kaller sin fred, og som han testamenterte til sine disipler, er ikke en fred som hindrer all splittelse, men den er en fred som oppnås, og som man kan glede seg over midt oppe i splittelsen. Den fred som den trofaste forsvarer av Kristi sak har, er vissheten om at han gjør Guds vilje og gjenspeiler hans herlighet i gode gjerninger. Det er en indre fred i stedet for en utvortes fred. Utenfor raser krig og kamp på grunn av motstanden til svorne fiender, og kulden og mistanken til de som til og med gjør krav på å være venner.

Kristus formaner sine etterfølgere: "Elsk deres fiender…gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere…" Matt.5;44. Han vil at vi skal elske de som undertrykker oss og gjør oss vondt. Verken i ord eller handling må vi uttrykke den samme ånd som de viser, men benytte enhver anledning til å gjøre dem godt.

(E.G.White i "The Upward Look")